Prof. Dr. Kemal Arıkan
Psikiyatrist

Kokain Bağımlılığının dTMS ile Tedavisi

Kokain bağımlılığı, diğer bağımlılık türleri gibi kişide pek çok olumsuz etkiye sebep olur. Kokain kullanımı kısa vadede kan damarlarında daralma, kalp hızında artış, kan basıncında artış, anksiyete, iştahsızlık, genizde hasar ve burunda kanamaya sebep olurken; uzun vadede depresif duygu durum, gerginlik, huzursuzluk, motivasyon kaybı, uyku bozuklukları, panik atak vb. anksiyete bozuklukları, bronşlar ve akciğerde hasarlanma, migren tipi ağrılar, epileptik nöbetler, felç, kalp damarlarında tıkanma, aritmi, paranoya ve halüsinasyonlara yol açar.

Ayrıca kısa vadede cinsel uyarılmada artış yaratırken; uzun süreli kullanım sonrası cinsel isteksizlik ve iktidarsızlığa sebep olur. Bunun yanında işe devamlılıkta azalma nedeniyle iş kaybı, evlilikte ve ilişkilerde sorunlar ve finansal sıkıntılar gibi sosyal etkiler de ortaya çıkar. Kişinin yakınları artan paranoya ve sinirlilikle gelişen kişilik değişikliklerini fark eder.

Kokain bağımlılığı, arınma, ilaç tedavisi ve bağımlılık terapisinin bir arada kullanıldığı tedavi programları ile uzun vadede ayıklığı sürdürme ihtimalini arttırmaya yönelik yaşamsal düzenlemelerle etkili biçimde tedavi edilebilir. Yatılı tedaviyle arınma, rehabilitasyon ve ayakta tedaviyle arınma, günümüzde en sık uygulanan tedavi yöntemleridir. Derin TMS ise, kokain bağımlılığının tedavisinde kullanılan en yeni yöntemlerden biridir.

Transkranyal manyetik stimülasyon/uyarım (TMS), kafa derisi veya kafatasının etrafına sarılmış bir bobin boyunca meydana gelen elektrik akımının yarattığı manyetik alanı ifade eder ve cerebral korteksteki (beyin kabuğu) sinirsel iletimi, aktivasyonu ve inhibisyonu ölçebilen, zararsız bir yöntemdir. Derin Transkranyal Manyetik Uyarım (dTMS) da TMS’nin bir türüdür ve beynin daha derin bölgelerini elektromanyetik akımla uyarabilir.

dTMS ile Kokain Bağımlılığı Tedavisi

İtalya’da gerçekleştirilen iki çalışma, dTMS’nin kokain bağımlılığı tedavisinde umut vaat eden bir tedavi yöntemi olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmalarda uygulanan yöntem, prefrontal korteksi bilateral (çift yönlü) uyarmak için yüksek frekansta, haftada 3 kez olmak üzere 4 hafta boyunca süren toplam 12 tedavi seansını içeriyordu.

Dr. Paolo Girardi tarafından düzenlenen ve Neuroscience Letters dergisinde yayınlanan ilk çalışma, 7 kokain bağımlısı ile yapıldı. Tedavi, dTMS uygulamasından en az 1 ay öncesine kadar, kullanım şeklinde ve dozunda herhangi bir değişiklik yapılmamış ve bağımlı kişilerde iyileşme yönünde gelişme sağlamayan mevcut ilaçlarla birlikte uygulandı. Kokain kullanma isteği; tedaviden önce, tedavi boyunca haftada bir ve tedavinin tamamlamasından 1 ay sonra yapılan anketlerle değerlendirildi.

Çalışma bulguları, kokain kullanma isteği seviyelerinde, uygulamaya başlamasından sonraki 2. ve 4. haftalardaki ölçümlere kıyasla anlamlı olarak düşüş gösterdiğini ortaya koydu. Tedavi sonucuna ve takip kontrolüne göre kokain kullanımı isteğindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı.

Araştırmacılar tedavinin kokain isteğini azaltmak için etkili olduğu sonucuna vardılar ve tedavi sonrası takip tedavisinin, dTMS’nin olumlu sonuçlarını koruyabileceğini öne sürdüler.

Dr. Marco Diana tarafından yapılan ve Frontiers Psikiyatri dergisinde yayınlanan ikinci çalışma ise 10 kokain bağımlısına uygulandı. Bağımlılar, gerçek ve sahte başlıklarla gerçekleştirilen 2 tedavi grubuna ayrıldı. Kokain kullanım miktarını belirlemek için, katılımcılardan tedavi öncesi, her seans sonrası ve takip protokolünü içeren 3 ve 6 ay sonrasında saç örnekleri alındı. Saç örneği analizleri sonucunda ortaya çıkan kokain seviyesine göre kullanım miktarları belirlendi.

Çalışma sonuçları, deney grubunun kokain kullanma miktarında, tedavi öncesi ölçümlere göre istatistiksel olarak düşüş olduğunu gösterdi. Öyle ki, bu düşüş katılımcıların tedaviden 3 ve 6 ay sonrasındaki takip seanslarında da gözlendi.

İki araştırma grubu da, tedavi sonrasında ortaya çıkan kokain kullanma isteği ve tüketim seviyesinde sağlanan iyileşmenin cesaret verici olduğunu ve kokain bağımlılığını tedavi etmek için dTMS potansiyelini ortaya koyduğuna karar vermiştir.

Yorum yapın

Bu bölümde sadece okuduğunuz yazı ile ilgili yorumlarınızı iletin.

ONLINE RANDEVU