Konversiyon Bozukluğu

Yapılan tüm muayene ve tetkiklere rağmen hiçbir açıklama getirilemeyen, tümüyle nörolojik hastalıkları taklit eden psikiyatrik bir tablodur.

Örneğin kişide epilepsi benzeri bayılmalar vardır. Video kaydı ile birlikte yapılan EEG çekimleri epilepsiyi hiçbir şekilde desteklemez. Bu durumda konversiyon akla gelir.

Ataklar genellikle stresle tetiklenir ya da şiddetlenir.

Genellikle kadınlarda ortaya çıkar ama erkeklerde de görülebilir.

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmiyor. Ancak bizim yaptığımız araştırmalar dikkatin bir yerden başka yere çevrilmesinde zorluk olduğunu ortaya koymaktadır. Dikkatin dağılmasına yol açan herhangi bir dış faktör atakların sonlanmasına yardım etmektedir.

Ayrıcı tanıda bir çok organik hastalık olabilir. İlaveten, psikiyatrik bazı durumlarla da karışabilir. Temaruz (bilinçli şekilde hastalık taklidi) ve yapay bozukluk bunların önde gelenleridir.

% 90 olasılıkla kendiliğinden geçer. Tedaviye direnç olursa psikoterapi ya da ilaçla tedavi denenebilir.