Matcha çayının antidepresan benzeri etkileri

Matcha çayının antidepresan benzeri etkileri

Geleneksel bir Japon çayı olan Matcha, sağlığa faydaları nedeniyle birçok alanda kullanılıyor. Bunlardan biri Matcha çayının hem insanlarda hem de farelerde ruh halini ve zihinsel performansı artırıcı etkisidir ancak bu etkinin doğrulanması için daha fazla araştırma gerekiyor. Bu nedenle Japonya’dan araştırmacılar yeni yaptıkları bir araştırmada Matcha çayı tozunun farelerde anti-depresif etkilerini değerlendirdi.

Dopaminerjik nöral devreleri aktifleştiriyor

Depresyon şu anda dünyadaki en yaygın akıl hastalığıdır ve bundan etkilenen insan sayısı artmaya devam etmektedir. Depresyonun başlangıcı kişiden kişiye değişmekle birlikte, hastalığın genellikle diğer nörokimyasallarla birlikte beyindeki dopamin azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bir nörotransmitter ve hormon olan dopamin, kişinin ruh halini yükseltmede ve kişinin kendini mutlu, başarılı ve motive hissetmesinde önemli bir rol oynar.

Takviye edici gıda olarak kullanımı düşünülen Matcha tozu, son zamanlarda popülerlik kazandı. Ruh halini iyileştiren bileşikler açısından zengin olan Camellia sinensis’in yapraklarından elde edilen Matcha tozu, geleneksel olarak çay yapmak için kullanılır.

Kaygı benzeri davranışları azaltıyor

Bu çayın tüketiminin, dopamin D1 reseptör sinyali yoluyla dopamin fonksiyonunu aktive ederek farelerde kaygı benzeri davranışları iyileştirdiği gösterilmiştir. Ortaya çıkan dopamin artışı, depresyon semptomlarını da iyileştirebilir. Bu nedenle, Kumamoto Üniversitesi’nden Dr. Yuki Kurauchi, Matcha çay tozunun sosyal olarak izole edilmiş farelerdeki etkilerini araştırmak için bir araştırma ekibine liderlik etti. Bulgularını Nutrients’ta yayınlanan bir makalede yayınladı.

Ekip, deneyleri için sosyal izolasyon stresine maruz kalan strese dayanıklı BALB/c ve strese duyarlı C57BL/6J fareleri kullandı. Bununla birlikte, bir Matcha çayı süspansiyonunun oral olarak uygulanmasının, strese duyarlı farelerde depresyon seviyelerini azalttığı görüldü. Bu, farelerde depresyonu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan kuyruk süspansiyon testlerindeki (TST) performanslarıyla gösterildi.

Depresyon benzeri davranışı azaltıyor

Dr. Kurauchi, “Matcha çayı, strese dayanıklı farelere kıyasla yalnızca sosyal izolasyondan daha fazla stres yaşayan ve daha yüksek depresyon benzeri davranış sergileyen strese duyarlı farelerde hareketsizlik süresini azalttı.”

Bu nasıl oldu? Ekip daha derine indi. Fare beyinlerinin bir immünohistokimyasal analizi, strese duyarlı farelerde Matcha çay süspansiyonunu tükettikten sonra prefrontal korteks (PFC) ve çekirdek akumbens (NAc) aktivasyonunu ortaya çıkardı. Bu bölgeler, dopaminerjik devrenin önemli bir bölümünü oluşturur ve beyindeki dopamin seviyelerini kontrol etmek için çok önemlidir.

Bu bölgelerdeki aktivasyonlar- nöral aktivitenin önemli bir göstergesi olan c-Fos ekspresyonu hücrelerinin sayısındaki artışla gösterilir. Hücrelerdeki artış, tipik olarak dopamin seviyelerini yükselterek kişinin ruh halini yükseltir.

Strese dayanıklı ve dayanıksız fareler arasındaki farklar

Daha kısa hareketsizlik süresine sahip strese duyarlı fareler, beyinlerinin ventral tegmental alanında (VTA) (dopaminerjik aktiviteyi başlatan) ve ayrıca PFC ve NAc’de daha yüksek nöral aktiviteye ve dopamin üretimine işaret eden daha fazla c-Fos-pozitif hücreye sahipti. Buna karşın, bu etkilerin hiçbiri strese dayanıklı farelerde görülmedi.

Bu, başka bir bulguyla daha da pekiştirildi. Strese duyarlı farelere bir dopamin D1 reseptör blokerinin uygulanması, Matcha çay süspansiyonunun antidepresan benzeri etkilerini ortadan kaldırdı. Dr. Kurauchi bu bulguları şöyle yorumluyor:

“Bu sonuçlar, Matcha çay tozunun beynin dopaminerjik sistemini aktive ederek antidepresan benzeri bir etki gösterdiğini ve bunun bireyin zihinsel durumundan etkilendiğini gösteriyor.”

Dr. Kurauchi, araştırmalarının gelecekteki sonuçları konusunda iyimser. Strese duyarlı farelerin Matcha çay süspansiyonunun etkisine duyarlı olurken strese dayanıklı farelerin bu etkiye duyarlı olmadığı göz önüne alındığında, bireylerde antidepresanları değerlendirirken, artık zihinsel durumlarındaki farklılıklar da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (16.03.2023). Matcha Tea Powder Has Antidepressant-Like Effects.
– Kurauchi, Y., Ohta, Y., Matsuda, K., Sanematsu, W., Devkota, H. P., Seki, T., & Katsuki, H. (2023). Matcha Tea Powder’s Antidepressant-like Effect through the Activation of the Dopaminergic System in Mice Is Dependent on Social Isolation Stress. Nutrients, 15(3), 581.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler