Neurofeedback (Sinirsel Geribildirim) ve Anksiyete

Neurofeedback (Sinirsel Geribildirim) ve Anksiyete

Anksiyete… Huzursuzluk, kaslarda gerginlik, odaklanmada güçlük çekmek, çabuk yorulmak ve neredeyse günün büyük bir bölümünü endişe ve kaygı içinde geçirmek…

Yukarıda bahsedilen bütün rahatsızlık verici durumlar, genel olarak “Anksiyete” diye adlandırdığımız “Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)’nun temel belirtileridir.

Zaman zaman kişiler rahatsızlık verici bu durumların bazılarını kendilerinde gözlemleyebilirler ancak bu durum kişide YAB olduğu anlamına gelmez. YAB olan kişiler, bütün bu rahatsızlık verici durumları neredeyse 6 ay ve daha uzun süreden beri, yüksek şiddette yaşayan kişilerdir.

EEG…

YAB’nun tanı ve tedavisinde beyin görüntüleme yöntemlerinden biri olan EEG (Elektroensefalografi)‘nin kullanılması doğru tanı ve tedavinin uygulanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün anksiyete bozukluğunun EEG’de belirgin bir paterni olduğu bilinmektedir.

YAB hastalarının EEG bulgularında beta ritminde artış olduğu gözlenmektedir (Daha ayrıntılı bilgi için “Anksiyete bozukluklarında EEG” adlı videomuza bakabilirsiniz). Beta ritmindeki belirgin artışın azaltılması anksiyete belirtilerini de azaltmaktadır.

Neurofeedback…

EEG ve anksiyete ilişkisinin belirgin olduğu noktada Neurofeedback (Sinirsel Geribildirim) tamamlayıcı yöntem olarak hastaya yardımcı olmaktadır. Neurofeedback ile amaç YAB olan hastanın artmış beta ritminin düşürülmesi olmaktadır (Neurofeedback ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Neurofeedback Nedir?” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz). Neurofeedback seansları ile kişiye kendi beyin dalgasını eğitebilme becerisi kazandırılır. Kişinin kendi beyin dalgasını kontrol altına alabilmesi kişinin hastalık belirtilerini kontrol edebilmesi hatta zamanla ortadan kaldırabilmesi anlamına gelmektedir.

KAYNAK:
– DSM-V, Amerika Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, 5. Baskı, Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı, Çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2014
– https://www.kemalarikan.com/neurofeedback-nedir.html
– https://www.kemalarikan.com/anksiyete-bozukluklarinda-eeg.html
– Nan, W., Rodrigues, J. P., Ma, J., Qu, X., Wan, F., Mak, P.-I., … Rosa, A. (2012). Individual alpha neurofeedback training effect on short term memory. International Journal of Psychophysiology, 86(1), 83–87.
– Gurnee, R. (2003). QEEG/Topographic Brain Maps: Generalized Anxiety Disorder Subtypes. Retrieved from http://www.add-clinic.com/anxietytreatment.html