Nöropsikiyatrik Bozukluklar

Afazi nedir?

Afazi, beynin belli bölgelerinin vasküler (damarlarla ilgili sebepler), travmatik ya da tümör sonucu oluşan zedelenmelere bağlı olarak, konuşmanın öğrenilmesinden sonra ortaya çıkan, psikiyatrik bir sorundan ya da kas düzeyindeki bir engellemeden ileri gelmeyen, dil fonksiyon bozukluğudur.

Deliryum Nedir?

Kişide dikkat ve hafıza gibi bilişsel işlevler ile davranışlarda bozulma ile sonuçlanan, hızlı ve dalgalı seyirli bir nöropsikiyatrik tablo olan deliryum en sık karşılaşılan tıbbi durumlardan biridir. Sıklıkla ağır bir tıbbi hastalık nedeniyle hastanede yatmakta olan hastalarda ortaya çıkar.

Uyku Nedir?

Uyku dış uyaranlara karşı uyarılma eşiğinin yükseldiği fizyolojik bir haldir. Koma ve benzeri diğer durumlardan farklı olarak hızlı geri dönüş özelliği taşır.

Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi

– Epilepsi hastalığı nedir, hangi disiplinlerin ortak alanına girer?

Bunama Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Bunama (demans) nedir?

Bunama tek bir hastalık olarak değerlendirilmemelidir. Esasen, bunama kişinin entelektüel ve toplumsal yeteneklerinde bozulmaya yol açacak düzeydeki bir çok farklı bulguya karşılık gelen nöropsikiyatrik bir kavramdır. Tanım gereği, bu bulgular kişide gündelik işlevlerin yerine getirilmesini bozacak ciddiyette olmalıdır. Bunamaya ait semptom ve bulgular bir çok hastalık nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Yıllar içinde şiddetlenerek kişide bir çok yetinin kaybına yol açan bunama türleri içinde en yaygın görüleni Alzheimer hastalığı denilen durumdur.

Baş Ağrısı Nedir? Hangi Psikolojik Hastalıklara Eşlik Eder?

Baş ağrısı nedir?
Baş ağrısı kişinin yaşam kalitesini ileri derecede etkileyen non-spesifik bir semptomdur. Yani salt baş ağrısına dayanarak her hangi bir tanı konulamaz.

ONLINE RANDEVU