Öleceğini Bilmek ve Kanser

Öleceğini Bilmek ve Kanser

Dekapitasyon (kafanın gövdeden giyotinle ayrılması) sırasında kafesteki deney hayvanlarının yaşadığı paniği konuyla ilgili deneyimi olan her araştırmacı bilir.

Mamafih, kurban bayramlarında kaçışan kurbanlıklar herkesin malumudur…

Ölümün geleceğini bilmek dehşettir. Doğal olan budur.

“Ya kutsal değerler uğruna ölüme gitmek!” diyeceksiniz. Ben de size Çanakkale savaşında sevilenlere yazılan, hedefine varan ve varmayan mektupları hatırlatacağım. Ne yazar o mektuplarda? Özet… Hasrettir. Vedadır… Hüzündür…

Derken akıllara Hazreti Muhammed’in veda zamanları gelir. Öleceğini bilen Peygamberin gözlerinden yaşlar süzülür. Ağlamaktadır. Sahabelerin şaşkın bakışlarındaki anlamı kavrayan yüce ruh cevaben “geride kalacakların yaşayacağı hasrete ağlıyorum!” diyecektir…

Günümüzde öleceğini bilenler listesinde kanser hastaları herhalde başta gelir.

Yıllar süren birlikteliğimde onlarda gördüğüm ortak şeyin adı savaşmaktı. Boyun eğenler, feryat edenler, inkâr edenler, acılar içinde bile gülenler, kızanlar, isyan edenler, dua edenler, kaçanlar, konudan söz etmek bile istemeyenler, daha neler neler gördüm ama ağırlıklı çoğunluk en sıkıntılı kemoterapilere, ameliyatlara büyük bir umutla uyum göstermekteydiler… Tekrar ediyorum savaş vermek o canların ortak haliydi.

Normalde psikiyatride ölümden söz etmek kural dışıdır. Hekim o konuyu boş bıraksa iyi olur. Ama hasta istediği kadar konuşabilir. Dini açıklamalar, başka türlü inançlar, her şey rahatça ifade edilebilmelidir. Sessizce dinlemek gerekir. Hekimin görevi yaşanan sürenin kalitesini yükseltmek ve korumaktır. Hastaya yaptığı en güzel şeyler sorulur. Yapamadıkları ve yapmak istedikleri hakkında düşünceleri alınır. Kişi, ama her kişi, isyanlarda olandan, gülene oradan derin depresyonlardakilere dek her biri sonuna dek saygındır. Ve korumaya değer en önemli şey saygınlıktır.

Malum, ölüm kavramına sahip olmak, ölümün geri dönülmez bir yolculuk olduğunu bilmek, on yaşından önce nadirdir. Ama öyle kanserli çocuklar gördüm ki, babalarının “senin yerine ben kanser olsaydım!” diyerek taşan acılarına “sen dayanamazdın ki babacım!!” diye yanıt vereceklerdi.

Yine malum, gençler hiç bir zaman ölmeyeceklerini düşünürler. Gençliğin verdiği o cesareti ve yok sayışı er meydanlarında göğüs göğüse savaşlarda, en tehlikeli maceralarda neredeyse hep onlarda görürsünüz. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak onlara özeldir. Gençliğin her türlü rengini, güzelliğini sergileyen çok sayıda kanserli hastam oldu. En zor okulları başarıyla okumayı sürdürdüler, her türlü bilimsel soruna inanılmaz yaratıcılıkla yaklaştılar. Bilinç, inanç, sağduyu hepsi ile sapasağlamdılar. Yüreklerinden sevgi taşmaktaydı. Hemen hemen hiç birinde bencillik göremezdiniz. Sevdalarında alabildiğine içtendiler. Her türlü aşk hikâyesinde filmlere konu olacak ihtişamdaydılar. Genç hastam Ekrem’in kemik iliği transplantasyon ünitesinde geçen yılları anlatılmaz bir enerjiyle dopdoluydu. Orada sevdalandı. Orada tuttuğu takıma moral verdi. Orada tüm hatlarıyla yaşadı. Ve fakat orada son nefesini verirken bile odasının önünden geçenlere “ben buradayım!” dedi. Yine yirmi üç yaşında bir Serkan geldi geçti. Mantar nedeniyle kaybettiği burnu için yaşadığım derin üzüntüyü hissetti, “üzülme hocam, nasılsa bir gün yok olacaktı zaten!” diyecek kadar empatisiyle capcanlı dipdiri idi… Dikkatinizi çekerim, ölümünden üç gün öncesinden söz ediyorum. .

Orta yaşa gelmiş, ardında bırakacağı yavruları, dostları, anaları babaları hatta yıllar boyu yalnızlıklarını paylaşan dost hayvanları olanlara ne demeli. Hayat bir işlevselliktir diye düşünüyorsanız kırılma noktasında buluverirsiniz kendinizi Bir kanserli olarak, gündüzleri arda kalacaklara, yaşadığınız derin hüznü göstermemek için insanüstü çaba sarf edersiniz, akşamları yalnız kaldığınızda karanlıklar göz yaşlarına boğuluverirler…

Ve ileri yaştakiler. Onlar kadar yalnız olmak istemezsiniz. Herkes sizi gözden çıkarmıştır. Doktorlar hariç diyeceğim ama onların bile ne yazık ki gözlerindeki mesleki hırs, kurtarma arzu ve hevesi epey bir düşmüştür. Oysa yaşamak herkes kadar yaşlıların da istediği, hak ettiği bir şeydir. Onların hayata, insanoğluna vereceği verebileceği çok şeyler vardır. Tecrübe ve akıl ne de kıymetlidir. Yalnız yapayalnız, çaresiz ölümü beklerler… Ne hazin… Meme kanserli yaşlı hastam için ameliyatı çok gören “yaşadı işte yaşayacağı kadar!” diyebilen “büyük cerrah”lar gördüm. Ne büyük ceza idi o öyle, ne zifiri karanlık ne yapayalnız kalış…

Sonuçta şairin dediği gibi ölüm Allah’ın emri ayrılık olmasaydı diyeceğim.

Son sözlerimi bir bilim insanı olarak söyleyeceğim. Ölüm belki de değişmez gerçektir. Binlerce yıldır her canlı şu ya da bu nedenle ölmektedir. Geride kalanlar acı çekmekte, hasret duymaktadır. Ama hiç bir genetik süreç bu konuda adaptasyona, uyuma meydan vermemiştir. En büyük acıya genetik bir karşı koyuş olamamıştır. İlginç değil mi? Belki de olayın nesilden nesle aktarımı yukarıda saydığım yaşa ilişkin nedenlerle mümkün olmamaktadır, Ya da ölüm korkusu tüm benliğe, her hücreye hâkimdir ve sahiptir de değişimi imkânsızdır. Ya da, yine belki de o dehşet hissinin varlığı aslında yaşamı güvenceye alan ana itkilerdendir.

Ve en nihayet belki de değişim çoktan gerçekleşmiştir de insanoğlu aslen ölmek istemektedir. Yoksa Thanatos’dan neden söz etsindi psikanalizin kurucusu, Dr. Sigmund Freud. Ve ölümü bir Yaratana kavuşma, bir düğün olarak neden alsındı yüce Mevlana…

Sorular ve sorularla sonlandıracağım ölüm konusunu.

Ve okuyan her birinize uzun, sağlıklı, mutlu, onurlu bir yaşam dileyeceğim…

Sevgiyle kalın…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler