Panik Bozukluk ile ilgili son gelişmeler

Bu yazıda, son zamanlarda panik bozuklukla ilgili yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Panik bozukluğun en sık görüldüğü yaş aralığı 20-29 olup, bu yaşlarda kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla görüldüğü saptanmıştır. Ancak yaşın ilerlemesiyle kadın ile erkek arasındaki farkın azaldığı görülmüştür. Cinsiyet ve yaş faktörlerinin yansıra düşün sosyoekonomik düzeyin de bir risk faktörü olduğu bilinmektedir.

Yapılan yeni çalışmalarda çeşitli risk faktörleri listelenmiştir. Anksiyete ile ilgili diğer hastalıklar (travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, fobi, ayrılık kaygısı bozukluğu), majör depresyon, distimi, bipolar bozukluk, hezeyan, paranoya, somatoform bozukluklar ve tıkınırcasına aşırı yeme bozukluğu panik bozuklukla ilişkili bulunmuştur.

Ailede psikiyatrik hastalık olması, genetik geçiş, sigara içme, kafein veya diğer uyarıcıların kullanımı, alkol ve madde kullanımı, endokrinolojik problemler, koroner kalp hastalığı, obezite, migren, mesane ağrı sendromu, solunum problemleri ve hipermobil eklemler ile panik bozukluk arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu düşünülmektedir.

2010 yılında yapılan bir çalışmada etnik gruplar ve sık görülen panik bozukluk semptomları arasında bir ilişki raporlanmıştır. Buna göre, Asya toplumlarında panik bozukluk sırasında baş dönmesi ve sersemleşme daha sık görülürken, Arap toplumlarında ölüm korkusu ifadesi, Afro Amerikalılarda karıncalanma ve Güney Amerika’da depersonalizasyon semptomları daha sık görülmüştür.

Kültürel ve etnik faktörlerin panik bozukluğun görünümünde değişikliklere yol açıyor olması, bu hastalığın dış etkenlere oldukça bağlı olduğunu düşündürmektedir.

Eğitim seviyesi, medeni hal, ailenin psikososyal yapısı, düzenli fiziksel aktivite ve kalple ilgili bir bozukluk olan mitral kapak prolapsusu ile panik bozukluk arasında bir ilişki bulunmamıştır.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler