Porno Meselesi

Porno Meselesi

Kişisel görüşlerimi paylaşmadan önce bazı bilgiler aktarmak istiyorum.

Bir kere, kabul edelim ki, pornografi en yaygın internet kullanım alanıdır.

2017 yılında PornHub adlı porno sitesine yapılan ziyaret sayısı 28.5 milyardır. Demek ki günde sadece o siteye yapılan giriş sayısı 81 milyondur.

Günde en az 4 milyon video yüklenmektedir.

Araştırmalar kadın-erkek, yaşlı-genç, tüm insanoğlunun %90 dan fazlasının porno izlediğini göstermektedir.

Ünlü 2002 Kinsey enstitüsü araştırmasına göre bu insanlığın %9 u artık bağımlı hale gelmektedir.

Pornografiyi bu denli yaygın kılan, Amerikalıların “triple A” diye tanımladığı üç nokta vardır. Kolay ulaşılıyor olması (accessibility), bedava olması (affordable), eylemin kimse tarafından bilinmiyor olması (anonymous).

Konuyla ilgilenen araştırmacılardan, Hesse ve Floyd temel motivasyonun mastürbasyon olduğunu saptamışlardır. Burada mastürbasyonun gerçek bir ilişkinin yerine geçtiğini savunmaktadırlar.

Buna iki gösterge sunmaktalar. Birincisi; deneklerin neden porno izliyorsunuz? Sorusuna, “kendimi videodaki kişi ile etkileşimde hissediyorum” diyerek cevap vermeleri bir diğer yanıtın “yalnızlığımı gideriyor” şeklinde ortaya çıkmasıdır.

İkinci gösterge ise biyolojiktir. Pornografi ile yapılan mastürbasyon esnasında ve hemen sonrasında oksitosin, dopamin ve progesteron salgısının arttığını, aynı kimyasalların gerçek duygusal ilişkilerin de ana biyolojik elementleri olduğunu belirtmektedirler. Demek insanlık porno yoluyla iki eksikliği çözümlemektedir; yalnızlık ve duygusal eksiklik.

“Kadın-erkek farkı var mıdır?” diye bakıldığında fazla bir fark olmadığı saptanıyor. Erkekler haftada 3 defa porno izlerken kadınlar ayda 2… Buna karşın kadınlar porno ile daha fazla duygusal doyum sağlamakta…

Duygusal eksiklikle porno düşkünlüğü arasındaki ilişkiyi destekleyen bir veri de; gerçek ilişkilerinde yeterli duygulanımı yaşayamayanların daha fazla porno izliyor olması.

Ancak bazen porno yararlı da olabilmektedir. Örneğin; bir nedenle partneri olmayanlar için bir çözüm olmaktadır. Hatta kimi çiftler birlikte porno izlemenin samimiyeti ve yakınlaşmayı artırdığını ileri sürmektedir.

Teşhircilik ve röntgencilik bence yabana atılmayacak iki diğer motivasyondur.

Yine enva-i çeşit fanteziler ete kemiğe bürünebilmektedir. Ama ne ararsanız…

Tüm bunların ötesinde, “Temel dürtülerden olarak geçen cinsellik gerçek midir, değil midir?” tartışması bir şekilde cevabını bulmaktadır.

Seks ve şiddet, iki temel dürtünün harmanlandığı internet video ve oyunları ne büyük reytinge sahip değil mi?

Sonuçta şu riskleri eklemeden edemeyeceğim; porno, kadını salt bir cinsel obje, bir meta haline getirebilmektedir. Yapılan bir araştırma cinsel ilişki sırasında acı çeken kadınların daha ilgi çekici olduğunu ortaya koymakla, porno merakı şiddet eğiliminin de bir göstergesi olmaktadır.

Sonra, eşler birbirlerini videolardaki kahramanlarla kıyaslayarak değersizleştirebilmektedir.

Ve nihayet bağımlılık…

Tüm yönleriyle ele almaya çalıştığım porno meselesine kısa ve ön yargıdan uzak bir bakış olanağı verdiysem kendimi mutlu hissedeceğim.

Sonuç olarak ve salt kişisel görüş babından; gerçek aşkın aslında şah damarımızdan daha yakında olduğuna, onu tende, kalpte ve ruhta yakalayabileceğimize inanıyorum.

En azından gerçek sevdanın hayallerde epey bir eksik kalacağını düşünüyorum…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler