Psikoloji Metinleri

Nöropsikolojik Değerlendirme – II

Ülkemize uygulanan nöropsikolojik testlerden, tarama testleri/kısa demans bataryaları ve davranış envanterleri/duygu durum testlerinden bahsetmiştik. Bu yazıda, üçüncü grup olan kognitif (idrak ile ilgili) işlevleri değerlendiren testlerden bahsedeceğiz.

Nöropsikolojik Değerlendirme ve İlişkili Alanlar – I

Zaman ve yer yönelimi, temporal ve frontal loblar ile ilişkilidir. Kişi yönelimi sorgulanırken; temporal lobda bulunan ve insanların yüzlerini ayırt etmede rol oynayan fusiform girus (oksipitotemporal girus) işlevi değerlendirilir.

Nöropsikolojik Değerlendirme – I

Nöropsikolojik değerlendirme, idrak etme ve davranışlar arasındaki ilişkiyi açıklar. Nöropsikolojik testler aracılığıyla zihinsel beceriler ölçülür; dikkat, hafıza, hesap yapma, dil becerileri, planlama, soyutlama, yargılama, vb. Sıklıkla, geriatri hastalarına uygulanmaktadır.

Sosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Terapi

Sosyal anksiyete (kaygı) bozukluğu, aynı zamanda günlük hayattaki adıyla kısaca “sosyal fobi”, anksiyete bozuklukları, yani ana belirtileri kaygı, korku ve endişe olan psikiyatrik rahatsızlıklar sınıfında yer alan bir bozukluktur.

EMDR Nedir?

EMDR, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak adlandırılır. 1987 yılında Dr. Francine Shapiro göz hareketleri ile rahatsız edici düşünceler arasında bir ilişki bulmuş ve çalışmalarını travma yaşamış kişilerle yürüterek bu tedavi yöntemini geliştirmiştir.

ONLINE RANDEVU