Risk Alma Davranışlarının Bilgisayar Üzerinde İncelenmesi

Risk Alma Davranışlarının Bilgisayar Üzerinde İncelenmesi

Ohio Devlet Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre insanların risk almaya karşı edindiği tutum (risk almaya açık/riskten kaçınan), gösterdikleri risk davranışından farklılık gösterebiliyor.

Araştırmayı yapan ekip 652 kişinin bilgisayar üzerinden kumar benzeri riskli kararlar vermeleri gereken oyunlarda yaptıkları 215 seçimi bilgisayar fare imlecinin hareketlerini izleyerek inceliyor. Risklerin büyüklüğünün çeşitlilik gösterdiği bu çalışmada katılımcıların davranışa döktüğü karar öncesinde yaşadığı kararsızlıklar, yaptığı seçimden emin olma durumu gibi birçok veri fare imlecinin hareketlerinden elde ediliyor.

Deneyde katılımcılara iki kutu gösteriliyor ve bu kutulardan birini seçmesi isteniyor. Kutuların birinde riskli bir tercih, örneğin, %50 ihtimalle 10 dolar kazanım %50 ihtimalle 5 dolar kaybın olacağı yazıyor. Diğer kutuda ise güvenli, genellikle herhangi bir miktarın kazanılıp kaybedilmediği bir tercih sunuluyor.

Bu süreçte katılımcıların son kararını verip tercihte bulunmadan önce bu karara nasıl ulaştığı fare imlecinin hareketlerinden izleniyor.

Araştırmadan çıkarılan sonuçlar:

 1. Fare imleci verilen kararın dışındaki tercihe ne kadar çok yönelirse, yapılan tercih o kişi için o kadar zor oluyor.
 2. Direkt yaptığı tercihe yönelen kişiler diğerlerine göre daha az içsel çatışma yaşamışlar ve deney boyunca verdikleri kararlardan daha fazla eminler.
 3. Kararını vermeden önce güvenli tercihe yönelen kişiler, riskli tercihi seçmiş olsalar bile, tercihlerinin gösterdiğinden daha fazla riskten kaçınıyor olabilirler.
 4. Diğer taraftan, kararını vermeden önce riskli seçime yönelen kişiler, güvenilir seçeneği işaretleseler bile, seçimlerinin gösterdiğinden daha fazla risk almaya yatkın olabilirler.

Deneyin yürütücülerinden Prof. Ian Krajbrich’in ifade ettiğine göre, katılımcıların karar verme süreçlerini bir kere izleyen deney yürütücüleri, katılımcıların araştırma boyunca verecekleri diğer kararları büyük oranda doğru tahmin etmelerini sağlayabilmiş. Böyle deneylerde ilk kararı gözlemleyerek diğer kararları tahmin edebilmek oldukça nadir bir durum olduğunu ifade eden Prof. Krajbich, “Sadece seçimden elde edilen veriler birçok nedenden dolayı yorum yapmakta eksik kalır. Örneğin, bu verilerde kişinin tercihinin ne kadar güçlü olduğunu ya da diğer seçimi yapmaya ne kadar yatkın olduğunu göremezsiniz. Fare imlecinin hareketlerini incelemek bize ayrıca bu verileri de sağlamaktadır.”

Nitekim, deneyde aynı teklifi içeren oyunda aynı tercihlerde bulunan katılımcılardan kaçının, risk büyüklüğü benzer diğer oyunlarda diğer tercihe yönelecekleri tahmin edilebiliyor. İlk oyunda karar verme aşamasında tercihlerinin aksi yönde yönelimde bulunan katılımcılar riski benzer oyunlarda daha önce yöneldikleri ama tercih etmedikleri seçimi yapabiliyorlar.

Deneyin baş yürütücüsü Paul Stillman çalışmanın önemini “İnsanlardaki risk alma davranışını, karar sürecindeki ikilemleri göstererek daha zengin bir perspektifle inceleyebilmemize olanak sağlaması” olarak yorumluyor.

KAYNAK:
– Measuring Risk-Taking by Watching People Move Computer Mice. Jeff Grabmeier – Ohio State University.
– Stillman, P. E., Krajbich, I., & Ferguson, M. J. (2020). Using dynamic monitoring of choices to predict and understand risk preferences. Proceedings of the National Academy of Sciences.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler