RTMS ile Tedaviye Dirençli Depresyonda Bilişsel Bozulmanın İyileşmesi

RTMS ile Tedaviye Dirençli Depresyonda Bilişsel Bozulmanın İyileşmesi

Depresyonu olan birçok bireyin yaşadığı bozukluk, bozukluğun bilişsel semptomlarıyla yakından ilişkilidir. Bilişsel bozulma iş, aile hayatı, sosyal yaşam ve ev sorumlulukları dahil olmak üzere kişinin çeşitli yaşam alanlarını olumsuz etkiler.

Tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS), tedaviye dirençli depresyonda (TDD) bilişsel semptomları iyileştirmek için umut verici noninvaziv bir beyin stimülasyon yöntemidir. Çeşitli nöropsikolojik çalışmalar, yürütücü işlev de dahil olmak üzere, depresyondaki çok çeşitli bilişsel alanlarda bilişsel eksikliklerin mevcut olduğunu göstermiştir. Frontal lob disfonksiyonu ile ilişkili yürütücü işlev eksikliklerinin depresif hastalarda belirgin olduğu bilinmektedir.

Son zamanlarda TDD’nun artmış inflamatuar süreç ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Enflamatuar sürecin depresyonun patofizyolojisinde rol oynadığı bildirilmiştir. Sitokinler çeşitli mekanizmalarda bilişi etkileyebilir. Son raporlar, artmış bir enflamatuar sürecin, bilişsel işlev bozukluğu ile yakından ilişkili olan fonksiyonel beyin bağlantısının zayıflamasına yol açtığını göstermiştir.

Yapılan bir çalışmada, rTMS tedavisinden önce ve sonra bilişsel işlevdeki değişiklikler ile enflamatuar sitokinlerdeki değişiklikler arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Çalışmada TDD’li hastalara yüksek frekanslı rTMS uygulaması yapılmıştır.

Depresif belirtiler, serum konsantrasyonu (interlökin (IL) -1β, IL-6 ve tümör nekroz faktörü-α) ve enflamatuar sitokinlerin bilişsel fonksiyonu rTMS tedavisi öncesi ve sonrasında ölçüldü. rTMS tedavisi, depresif semptom skorlarını ve bazı bilişsel işlev bozukluğu alt ölçeklerini önemli ölçüde iyileştirmiştir.

Bu çalışma, bilişsel işlevde kısmi değişikliklerin ve IL-1β’deki değişikliklerin anlamlı derecede korele olduğunu göstermiştir. Mevcut çalışmada rTMS ile bilişsel bozukluğun kısmi iyileşmesi, periferik IL-1 P düzeylerinin azaltılmasına atfedilebilir.

(Daha detaylı bilgi için “Depresyon Hakkında Herşey” yazımızı okuyabilirsiniz).

KAYNAK:
https://www.kemalarikan.com/depresyon-hakkinda-hersey.html
– Tateishi, H., Mizoguchi, Y., Kawaguchi, A., Imamura, Y., Matsushima, J., Kunitake, H., … Monji, A. (2020). Changes in interleukin-1 beta induced by rTMS are significantly correlated with partial improvement of cognitive dysfunction in treatment-resistant depression: a pilot study. Psychiatry Research, 289, 112995. doi:10.1016/j.psychres.2020.112995

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler