Sevgi

Öfke, nefret ve korkunun olduğu yerde sevgi olmaz… Artık tüm hedef öfke, korku ve nefret edilen şeyi yok etmektir. Agresyon dürtüsü egemen olur.. O kadar ileri gider ki, agresyon sevgiye karşıt hale gelir… Sevgi yok edilmeye çalışılır… Sevenler aşağılanır, sevgi sözcüğü zaaf olarak kabul edilir… Öyle bir hale gelebilir ki; durum vicdanı teslim alabilir… işte o durumlarda Tanrı’nın varlığı hissedilir hale gelir zira artık O devreye girer… Kişisel ve toplumsal geçmiş bunun örnekleriyle doludur…