Sigara Kullanımında Derin TMS Tedavisi

Sigara Bağımlılığında Derin TMS Tedavisi

Sigara, tüm dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Nikotin bağımlılığı, uyuşturucu ve alkol bağımlılığına benzer şekilde, beyin ödül sisteminin modülasyonunu içerir ve kontrol edilemeyen sigara içme arzusuna neden olur.

Sigara içmek, önlenebilir ölümlerin birincil nedenlerinden biridir. Ayrıca sigara içiminin vücuttaki hemen hemen her organ sistemine zarar verdiği, kanser ve kalp hastalığı gibi diğer ciddi durumlara da yol açtığı bilinmektedir. Her yıl yaklaşık 38 milyon ABD’li yetişkin sigara içiyor ve 480.000 kişi sigara nedeniyle ölmektedir.

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sigarayı bırakmaya yardımcı olmak için tasarlanmış Derin Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (Derin TMS – Deep TMS) sistemi için pazarlama onayı vermiş durumdadır. Derin TMS sisteminin sigara bağımlılığı protokolünde, bağımlılığa yönelik beyin devrelerini hedeflenmektedir.

Derin TMS tedavisinin sigara bağımlılığı tedavisi üzerinde güvenilirlik ve etkinliğini değerlendirmek için bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ABD’nin 14 bölgesinde; iki gruba randomize edilmiş 262 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Bağımlılık protokolünün uygulandığı Derin TMS tedavi grubu ve sahte (plasebo) kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Yapılan araştırma sonucunda sigara bırakma oranı derin TMS grubunda, plasebo grubuna göre daha yüksekti.

Günlük kayıtlara göre günde ortalama içilen sigara sayısı, plasebo grubuna kıyasla Derin TMS grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü.

Sigara bağımlılığı tedavisinde şu anda mevcut birkaç tedavi seçeneği varken, diğer tedavilerin geliştirilmesi, sigara içenler arasında tedavinin süreklilik oranını artırmak için kritik öneme sahiptir. Yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular, Derin TMS’nin potansiyel olarak sigarayı bırakmada etkili ve uzun süreli bir tedavi seçeneği olabileceğini göstermektedir.

Bu çalışmada sigara bağımlılığı tedavisinde gösterilen yüksek başarı oranı, Derin TMS uygulamasının diğer bağımlılıkların tedavisinde de kullanılabileceğine dair umutları arttırmaktadır.

KAYNAK:
3-Weeks of Prefrontal and Insular Deep TMS Combined With Cue-Induced Craving Significantly Increases Smoking Abstinence: Results From an International, Multi-Site, Randomized, Sham Controlled Trial. Abraham Zangen, Mark George. Biological Psychiatry, Volume 87, Issue 9, Supplement, S129, May 01, 2020

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler