Sinir Sistemi ve Polivagal Teori

Sinir Sistemi ve Polivagal Teori

Vücudunuzun kendi kendine nasıl konuştuğunu hiç merak ettiniz mi? Hepsi sinir sisteminiz sayesinde! Sinir sistemimiz vücudumuzun farklı bölümlerinin birlikte çalışmasına yardımcı olan dev bir iletişim ağı gibidir. Beynimiz de bu iletişim ağının patronu gibidir. Düşünmekten, hissetmekten ve karar vermekten sorumludur.

Bu sistem aynı zamanda biz farkına varmadan bile bir durumun güvenli, tehlikeli ya da ikisinin arasında bir yerde olup olmadığını anlamamıza yardımcı olan gizli bir süper güç gibidir. Sinir sistemimiz sürekli olarak çevreyi tarar, insanların yüz ifadeleri, ses tonu, beden dili ve çevremizdeki genel atmosfer gibi şeylerden sinyaller ve ipuçları toplar. Daha sonra bu bilgileri işler ve beynimize nasıl tepki vereceğimize karar vermemize yardımcı olan mesajlar gönderir. Ancak kronik stres ve/veya travma, ipuçlarını yanlış okumaya yol açabilir.

Polivagal Teori nedir?

Polivagal teori, sinir sistemimizin farklı durumlara nasıl tepki verdiğini ve duygularımızı, davranışlarımızı ve ilişkilerimizi nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olan bir fikirdir. Belirli durumlarda neden bu şekilde tepki verdiğimizi açıklayan bir yol haritası gibidir. Vagus siniri, sinir sistemimizi beynimize bağlayan ve aldığı sinyallere göre bizi farklı bölgeler arasında kaydırmada çok önemli bir rol oynayan sinirdir; bağırsaklarımız, akciğerlerimiz ve kalbimizle doğrudan bağlantısı vardır.

Polvagal teorisine göre, sinir sistemimizin üç ana durumu veya “bölgesi” vardır: dinlenme ve sindirim, savaş veya kaç ve donma durumu.

Mod 1: Güvende – Ventral Vagal Yol Aktif

Sinir sistemimiz kendini güvende hissettiğinde, bu ventral vagal yolumuzun aktive olduğu anlamına gelir. Burada dinlenebilir ve rahatlayabiliriz, sosyalleşebilir, başkalarıyla bağlantı kurabilir ve kendimizi “normal” hissedebiliriz.

Mod 2: Tehdit –  Savaş-Kaç – Sempatik Sistem Aktif

Sinir sistemimiz koruma moduna geçtiğinde, bu sempatik sinir sistemimizin aktive olduğunu gösterir. Sempatik sinir sistemimiz aktive olduğunda, savaş ya da kaç duygumuzu tetikleyerek bizi algılanan tehdide karşı hayatta tutar. Bu gerçekleşirken adrenalinin vücudumuza pompalandığını, kalp atış hızımızın arttığını, terlediğimizi ve kendimizi daha mobilize hissettiğimizi hissedebiliriz. Bu süre zarfında tarafsız olmak genellikle tehlikeli olarak deneyimlenir.

Mod 3: Hayati Tehlike – Donmak – Dorsal Vagal Yol Aktif

Son olarak, sinir sistemimiz bazen kendini korumanın bir biçimi olarak kapanır çünkü vücut hayati tehlike içinde olduğumuzu düşünür. Bu, dorsal vagal yolun aktive olduğu zamandır. Bunu dissosiyasyon, kapana kısılmış, bedenin dışına çıkmış ve dünyadan kopmuş hissetmek, kalp atış hızımızın düşmesi ve bir topun içine kıvrılmak veya çökmek isteyebiliriz.

Polivagal teorinin ana fikri, sinir sistemimizin hangi bölgede olmamız gerektiğini belirlemek için her zaman çevreyi taramasıdır. Bunu yüz ifadeleri, ses tonu ve başkalarının davranışları gibi çevremizden gelen ipuçlarına dayanarak yapar.

Gerçekten bir tehdit var mı?

Sinir sistemimiz söz konusu olduğunda işin zor kısmı, tehlikeli bir durumda olduğumuza inandığında beynimizden ipuçları alması ve beynimizin gerçek ya da algılanan tehdit arasında ayrım yapamamasıdır. Travmatik bir deneyim yaşamış bir kişi flashback yaşadığında, sinir sistemi algılanan bir tehdide (yani görseller veya bu konuda düşünme) yanıt verdiği için bir kez daha tehlikede olduğuna gerçekten inanır.

Polivagal teoriyi anlayarak, kendi sinir sistemimizin tepkilerinin daha fazla farkına varabilir ve neden belirli duyguları hissettiğimizi veya belirli şekillerde tepki verdiğimizi daha iyi anlayabiliriz. Ayrıca, kendimizin veya başkalarının ne zaman savaş ya da kaç ya da donma durumunda olabileceğini anlamamıza yardımcı olarak empati ve destekle karşılık vermemizi sağlayabilir.

KAYNAKÇA:
– Vincent, K. (30.05.2023). An Introduction to Understanding Your Nervous System. Nourished Wellness Group.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler