Sinirbilimciler Parasomniye yeni bir ışık tutuyor

Sinirbilimciler Parasomniye yeni bir ışık tutuyor

Uyurgezerlik ve uyku terörü de dahil olmak üzere parasomniler, hızlı olmayan göz hareketi (NREM) uykusu sırasında oluşan bir durumdur.

Kişi kısmen uykudayken birtakım karmaşık davranışlar gösterebilir. Oturabilir, konuşabilir, yataktan kalkabilir ve hatta araba kullanmak veya şiddet içeren eylemlerde bulunmak gibi tehlikeli eylemlerde de bulunabilir. Bu durumda bilinç ve sorumluluk hakkında önemli soruların ortaya çıktığı görülmektedir.

Bireylerin bu dönemlerde neler yaşadıklarını anlamak hem tıbbi hem de hukuki nedenlerden dolayı oldukça önemlidir. Ancak şimdiye kadar bildiklerimizin çoğu raporlara ve geçmişe dönük açıklamalara dayanmaktaydı.

Araştırmacılar, çalışmaları için uyarılma bozukluğu olan yirmi iki hastayı işe aldılar. Bu katılımcılara ayrıntılı tıbbi değerlendirmeler ve iki adet yüksek yoğunluklu elektroensefalografi (hd-EEG) uyku kaydı yapılmıştır. İlk kayıt, normal bir gece uykusu sırasında yapılmış, ikincisi ise tam bir uyku yoksunluğu gecesinden sonra yapılmıştır. İkinci kayıt sırasında araştırmacılar, parasomni ataklarını tetiklemek için yüksek sesler çalmıştır. Bunlar gerçekleştiği sırada deneyci, hastanın adını söylemeden ve deneyimleri hakkında yarı yapılandırılmış bir görüşme yapmadan önce olayın bitmesini beklemiştir.

Üç uzman, bu bölümlerin video kayıtlarını bağımsız olarak incelemiş ve bunları parasomni ya da normal uyanma olarak sınıflandırmıştır. Analize yalnızca üç uzmanın da parasomni olarak oybirliğiyle kabul ettiği epizodlar dahil edilmiştir. Araştırmacılar daha sonra hastaların bilinçli deneyimleri ile hiçbir deneyimin bildirilmediği dönemler sırasındaki beyin aktivite modelleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada 102 potansiyel parasomni atağı kaydedilmiş ve bunların 75’i bağımsız uzmanlar tarafından oybirliğiyle doğrulanmıştır.

Çalışma bulguları

Ayrıntılı analiz, bilinçli deneyimlerin, sıradan düşüncelerden, sıklıkla algılanan tehditleri veya sanrıları içeren yapılandırılmış senaryolara kadar geniş bir yelpazedeki senaryolardan oluştuğunu göstermiştir. Bazı durumlarda bu deneyimler, hayali nesnelerle etkileşimde bulunmak veya algılanan tehlikelere yanıt vermek gibi bölümler sırasında gözlemlenen davranışlarla tutarlıydı. Araştırmacılar, ön kortikal bölgelerde yüksek amplitüdlü EEG’nin yavaş dalgaları mevcut olduğunda ve arka kortikal bölgelerdeki aktivasyonla birleştiğinde bilinçli deneyim raporlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu modeller rüya sırasında gözlemlenenlerle benzerlik göstermektedir. Ek olarak, bu deneyimlerin içeriğini hatırlama yeteneği, hareketin başlangıcından önce sağ medial temporal bölgede daha yüksek EEG aktivasyonuyla ilişkiliydi.

Hastanın tamamen bilinçsiz mi olacağını yoksa rüya mı göreceğini belirleyen şey, hastanın o anda içinde bulunduğu duruma bağlı gibi görünmekteydi. Bireyler muhtemelen rüya görürken beyin aktive edilirse, aktivasyondan ‘bir şeyler başarabiliyorlar’ gibi görünse de beyinleri büyük ölçüde ‘inaktif’ olduğunda, basit davranışlar deneyim olmadan ortaya çıkıyor. İlginçtir ki, hastalar parasomni dönemini başlatan sesten ziyade başka türde oluşan bir tehlike olduğunu bahsetmemiştir. Ses seviyesi ne kadar yükselirse, bir bölümü kışkırtma şansımız da o kadar yüksek olur.

Sınırlılıklar ve öneriler

Bu ilgi çekici bulgulara rağmen, çalışmanın dikkate alınması gereken birtakım sınırlamaları vardır. Nispeten küçük örneklem büyüklüğü, sonuçların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Konfüzyonel uyarılmalara odaklanılması, diğer parasomni türlerinin temsil edilmediği de göstermektedir. Ek olarak analiz, değişen bölüm süreleriyle ilgili beyin aktivitesinin tüm karmaşıklığını yakalayamayabilecek sabit uzunluktaki bölümleri de içermekteydi. Gelecekteki araştırmalar, hızlı göz hareketi (REM) uykusu sırasında parasomni yaşayanlar da dahil olmak üzere daha büyük ve daha çeşitli çalışma gruplarını dahil ederek sınırlılıklar genişletilebilir. Doğal ev ortamlarında yapılan çalışmalar da parasomni atakları hakkında daha kapsamlı veriler sağlayabilir. Araştırmacılar bu yolları keşfederek farklı parasomni türlerinde yer alan sinir sistemleri hakkında daha derin bir anlayış kazandırabilir.

KAYNAKÇA:
– Inside the sleepwalking brain: Neuroscientists shed new light on parasomnia. PysPost (03.06.2024).
– Cataldi, J., Stephan, A. M., Haba-Rubio, J., & Siclari, F. (2024). Shared EEG correlates between non-REM parasomnia experiences and dreams. Nature Communications, 15(1), 3906.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler