Sınırda Kişilik Bozukluğu hastalarında TMS depresyonu tedavi edebiliyor

Sınırda Kişilik Bozukluğu hastalarında TMS depresyonu tedavi edebiliyor

Majör depresif bozukluğa eşlik edebilen birçok kişilik bozukluğu vardır, sınırda kişilik bozukluk da bunlardan biridir. Kişilik bozukluklarının eşlik etmesi tedaviye dirençli depresyonun bir göstergesi olabilmektedir. Dirençli depresyon tedavisinde Elektrokonvulzif Terapi (EKT) ve Transkranyal Manyetik Stimulasyon (TMS) kullanılan tedaviler arasındadır. Bununla birlikte EKT’nin ve TMS’nin sınırda kişilik bozukluğu eşlikli depresyonda etkisi tartışmalıdır.

Ward ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada 356 kişiye TMS ve 1434 kişiye EKT tedavisi uygulandı. Hastaların tamamına depresif semptom ve sınırda kişilik özelliklerini ölçmek adına bazı ölçekler uygulandı.

TMS uygulanırken eşik motor değerin üzerine çıkılarak sol dorsolateral prefrontal korteks(DLPFC) hedeflendi. 18-20 Hz aralığında uygulanan tedavi hafta içi her gün ve toplamda 20- 32 kez olacak şekilde tasarlandı.

EKT tedavisinde ise ilk tedavide nöbet eşiğinin belirlenmesinin ardından her tedavide eşiğin altı katı şiddetine çıkıldı. İlk beş tedavi sonucunda ilerleme kaydedemeyen hastalara riskler açıklanarak daha uzun süreli veya bilateral tedaviye geçildi. Doz düzenlemesi yapılırken yan etkiler göz önünde bulunduruldu. Tedaviler 3-4 hafta sürdü.

Çalışma sonucunda,

  1. Depresyona eşlik eden sınırda kişilik bozukluğuna sahip hastaların depresif semptomlarının daha ağır olduğu gözlendi.
  2. TMS tedavisi uygulanan hastalarda aşamalı bir ilerleme izlenirken EKT tedavisinin hızlı başlayan ancak zamanla duraklayan bir etkiye sahip olduğu görüldü.
  3. Her iki tedavi yöntemi de ağır depresif semptomları hafifletmede işlevsel bulundu.
  4. TMS uygulanan hastaların ilerleyişinde sınırda kişilik bozukluğu özellikleriyle bir ilişki bulunamazken, EKT uygulanan hastalarda sınırda kişilik bozukluğu özellikleri gösterenlerin tedaviye daha az yanıt verdiği görüldü.

Sonuç olarak, Ward ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmada TMS’nin depresyon tedavisinde depresyona eşlik eden sınırda kişilik bozukluğuna sahip hasta grubunda da etkin olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum şimdiye kadar bilinen depresyon tedavilerinden farklılık teşkil etmektedir.

TMS’nin travmatik beyin hasarı ve post travmatik stres bozukluğundaki etkileri de göz önünde bulundurulduğunda prefrontal-limbik nöral devrelere müdahalesinin sınırda kişilik vakalarında da etkili olduğu söylenebilir. Birçok başka çalışmada gösterildiği üzere TMS sınırda kişilik vakalarında depresif semptomlar haricinde duygusal dengesizlik, kaygı ve işlevsellikte de olumlu etkilidir.

Ward ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların geriye dönük olarak incelenmesinin, sınırda kişilik vakalarının yaş ortalamasının 46 gibi büyük bir yaş olmasının ve MSI- BPD ölçeğinin yeterli kapsayıcılığa sahip olmamasının sınırlayıcı olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra TMS’nin uzun süre uygulanamamasının zaman içinde EKT’deki gibi bir platoya sebep olup olmadığından da emin olunamamaktadır.

Öte yandan bu çalışma, sınırda kişilik hastalarında TMS ve EKT yöntemlerinin kıyaslanması ile ilgili şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışmadır ve TMS’nin daha büyük etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.

KAYNAK:
– Ward, H. B., Yip, A., Siddiqui, R., Morales, O. G., Seiner, S. J., & Siddiqi, S. H. (2021). Borderline personality traits do not influence response to TMS. Journal of Affective Disorders, 281, 834-838.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler