Stres Kansere Neden Olabilir mi?

Gündelik hayatın zorlantılarının hemen her zaman beyinde bir karşılığı bulunur. Kötü bir olay yaşadığımızda kendimizi kötü hissettiğimiz gibi, buna paralel olarak beynin belirli bölgelerinin aktivitelerinin geçici ya da kalıcı olarak işlevlerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bunun bedensel karşılıkları tansiyon, nabız, vücut sıcaklığı değişikliklerinin yanı sıra sempatik sistemin ve stres hormonları denilen kortizol gibi hormonların kanda ve dokularda artışıdır. Buna bağışıklık sistemine has bazı değişiklikler de eşlik etmektedir.

Stresin teorik olarak yukarıda sayılan çeşitli sistemler aracılığıyla vücudu kansere karşı bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştirerek kanseri kolaylaştırması mümkünse de, ampirik (deneysel) veriler bu sahada kesin bir hüküm çıkarmamızı zorlaştırmaktadır. Nitekim yapılan az sayıda çalışmanın sonuçları birbirleriyle çelişmektedir. Öte yandan gündelik stresin ölçülebilmesi pratik olarak kolay değildir. Denklemde başka birçok değişken işin içine girmektedir.

Stresin kanser oluşumunda risk etmenleri olan sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, obezite ve alkol kullanımı gibi kimi ikincil etkileri yoluyla kanser oluşumunu öncülleme ihtimali bulunmaktadır ki örneğin şizofreni gibi kimi psikiyatrik hastalıklarda kanser oranlarının toplumun geri kalanına göre yüksek olması bunu doğrulamaktadır.