Stres ve atıştırmalıklar: Yağlı gıdalar iyileşmeyi nasıl engeller?

Stres ve atıştırmalıklar: Yağlı gıdalar iyileşmeyi nasıl engeller?

Yapılan yeni bir çalışma, stres anında yüksek yağ tüketiminin beynin prefrontal korteksindeki damar fonksiyonunun %1,74’lük kısmında, oksijenli hemoglobinin ise %39’luk kısmında azalma olduğunu göstermektedir. Ekibin ileriki çalışmalarında ise az yağlı yemeklerin stresten kurtulmada daha az etkisi olduğu görülürken meyve ve sebze gibi polifenoller açısından zengin gıdaların damar fonksiyon bozulmalarını önleyici rolü olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, stresli yaşam olaylarının sona ermesinden yaklaşık 90 dakika sonrasına kadar katılımcılarda arteriyel elastikiyetin azaldığı yönünde tespitte bulundular. Ekip ayrıca, yüksek yağlı yiyecekler yemenin, prefrontal korteksteki serebral oksijenlenmeyi zayıflattığını ve katılımcıların daha az yağlı bir yiyecek tükettiği zamana kıyasla stres anında daha düşük oksijen iletimi oluştuğunu bulmuştur. Bununla birlikte yağ tüketiminin stres dönemi anında ve sonrasında ruh hali üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğu da görülmüştür. Ancak sonuçlar içerisinde, az yağlı bir yemekten sonra dahi stresin damar fonksiyonu üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu da bulunmaktadır. Fakat bu düşüş stresli olaydan yaklaşık 90 dakika sonra tekrardan normale döndüğü belirtilmektedir.

Sonuçlar üzerine çalışmanın baş yazarı Dr. Baynham, “Stres hayatımızda her zaman vardır. Fakat özellikle yüksek stresli işlerde çalışan kişiler ve kardiyovasküler hastalık riski taşıyanlar bu bulguları ciddiye almaları gereklidir. Bu araştırma, riskleri daha da kötüleştirmekten ziyade riskleri azaltıcı kararlar almamıza yardımcı olacaktır.” ifadelerinde bulundu.

Meyveler ve sebzeler stresle başa çıkmaya yardım edebilir

Araştırma ekibi, daha sonrasında yaptıkları araştırmalarda ise özellikle kakao, çilek, üzüm, elma ya da diğer meyve ve sebzeler gibi polifenoller açısından zengin olan “daha sağlıklı” gıdaların tüketilmesinin damar yolu fonksiyonundaki oluşabilecek bozulmaların tamamen ortadan kaldırabileceğini göstermektedir. Bu gıdaların stresli dönemlerde oluşturdukları etki hafife alınmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Örneğin, beyne giden oksijen miktarının azalması ruh halini ve zihinsel sağlığı potansiyel olarak etkileyecek ve kişileri daha da stresli hale getirecektir. Diğer taraftan bu stres kişilerin röportaj, sınav ya da iş toplantısı gibi stres yaptıkları durumlarda görevi yerine getirme becerilerini de etkileyebilir.

Neden yağlı gıdalar?

Kişilerin stresli oldukları anlarda daha fazla yağlı gıdalara yönelme eğiliminde oldukları bilinmektedir. Bunun nedenleri arasında zaman kısıtlılığı ya da stresle başa çıkma yöntemleri yer almaktadır. Ancak bunu yaparak strese karşı verdikleri fiziksel ve psikolojik tepki daha da kötü bir hal alabilir. Az yağlı yiyecekleri seçmeleri stresle daha etkili bir yöntemle baş edebilmelerini sağlayacaktır.

Son olarak Rosalind Baynham konuyla ilgili şu sonuca vardı: “Dünya şu anda inanılmaz derecede stresli bir yer ve ekonomik kriz gibi dış faktörler olmasa bile stresle hepimizin başa çıkması gerekli. Bu sebeple, bir toplantıda ya da bir iş görüşmesine katıldığınızda, bisküvi yerine meyve yemeyi tercih etmelisiniz. Bu tercihle kendinizi daha rahat hissettiğinizi görecek ve stresle biraz daha iyi başa çıkabileceksiniz.”

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News (06.12.2023). Stress and Snacks: How Fatty Foods Hinder Recovery.
– Baynham R, Weaver SR, Rendeiro C, van Zanten JJV (2023) Fat intake impairs the recovery of endothelial function following mental stress in young healthy adults. Frontiers in Nutrition, 10.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler