çeşitli bozukluklar

Biyolojik psikiyatrinin esasları

Her şey, milyonlarca sinirden oluşan beynimizde olup bitmektedir. Beyinde bastırılmışlık (inhibisyon) ve uyarılmışlık (eksitasyon) olmak üzere iki durum vardır. Biyolojik psikiyatrinin esası bu iki halin dengesi üzerinedir.

Psikiyatride uyandırılmış potansiyeller

Psikiyatride elektrofizyoloji çok önemli bir konudur. Elektrofizyolojik çalışmalarda EEG (Elektroensefalografi) ve ERP (Event-related potential) olmak üzere iki tane önemli teknik kullanılmaktadır.

Dopamin nedir?

Dopamin, günümüzde özellikle şizofrenide önemli bir kimyasal maddedir. Düşünce sistemlerinin organizasyonunda önemli roller üstlenen dopaminin bozulması şizofrenik süreçlere yol açabilmektedir.

Deli damgası nedir?

Akıl hastalıkları denildiğinde karşımızda kocaman bir tıbbi tablo çıkmaktadır. Bu durumun sosyolojik açıdan da enteresan olmasının nedeni damgalanmadır. Akıl hastalıklarına maruz kalan insanlar deli damgası (stigmatizasyon) sorunu ile karşı karşıyadır.

Analitik psikoterapi nedir?

Analitik psikoterapi, temelleri Sigmund Freud tarafından atılan daha sonra geliştirilen son derece etkili bir psikoterapi tekniğidir.

Psikiyatride objektif ölçümler var mıdır?

“Psikiyatride objektif ölçümler var mıdır?” sorusu yüzyıllardır cevabı aranan önemli konulardan bir tanesidir.