Tardif diskineziye çözüm için güçlü bir umut: Valbenazine

Şizofreni başta olmak üzere birçok psikotik hastalıkta kullanılan bazı ilaçların yol açabildiği geç ortaya çıkan hareket bozukluğu (tardif diskinezi) için valbenazine, FDA onayı aldı. Valbenazine bir VMAT2 (veziküler monoamin transporter2 geni) inhibitörüdür. Dopaminin sinaptik aralığa boşalmasını engeller.