Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Kişiler Maruz Bırakma Terapisinden Yararlanabilir

Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Kişiler Maruz Bırakma Terapisinden Yararlanabilir

Klinik Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, ilk olarak ilaç tedavisinin yanında maruz bırakma terapisini test ettiler.

Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) olan hastalar, Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi’ndeki psikiyatristlerin yeni araştırmalarına göre, yaygın ilaç tedavisi seçenekleri başarısız olduğunda tedaviye maruz bırakma ve tepki önleme terapisi eklenirse semptomları önemli ölçüde azaltılabilir. Maruz bırakma ve tepki önleme terapisi, hastanın bu saplantılara yanıt olarak ritüelleri yapmaktan kaçınmak için takıntılarına yol açan tetikleyicilerle yüzleşmesinin istendiği bir tür bilişsel davranış terapisidir.

OKB, kişinin takıntıları ile ilgili stresini azaltmak için “ritüeller” i işaret eder – örneğin el hijyeni fiksasyonu ile başa çıkmak için aşırı el yıkamak gibi.

Kaygı Tedavisi ve İncelemesi Merkezi Psikiyatri bölümünde klinik psikoloji profesörü ve makalenin baş yazarı Carmen McLean “Maruz bırakma ve yanıt önleme terapisinin bu hastalara fayda sağlayabileceğini biliyoruz,” diyor. “Ancak bu iki terapinin aynı zamanda OKB için yaygın ilaç tedavilerinden yeterince fayda sağlamayan OKB hastaları için de oldukça etkili olduğunu göstermiştir.”

Daha önceki bir çalışmada, OKB ilacı için Risperdal, Plasebo hap ve haftada iki kez terapist tarafından yönlendirilen 17 maruz bırakma ve yanıt önleme terapi seansının eklenmesinin etkileri karşılaştırıldı. “İlaç veya plasebo alan hastalara kıyasla, maruz bırakma ve yanıt önleme terapisi alan hastalarda OKB semptomlarında ve depresyonda önemli ölçüde daha fazla azalma ve sadece sekiz hafta sonra içgörü, yaşam kalitesi ve sosyal işlevlerde önemli ölçüde daha fazla artış olduğunu bulduk” diyor Dr. McLean.

Mevcut çalışma, Risperal’dan yeterince yararlanamadıktan sonra 17 haftalık maruz bırakma ve yanıt önleme terapi seansını alan 32 hastayı içeriyordu. 12. ve 16. haftalardaki değerlendirmelerde semptomların iyileşmesi gözlendi; 25 (% 78) hasta tedaviyi tamamladı; 32 haftalık takip değerlendirmesinde de 17’si (yüzde 53) tedaviye yanıt verenler, 11’i (yüzde 34) mükemmel yanıt verenler olarak sınıflandırılmıştır. Geri kalan hastalar için ise, takip süresi boyunca mükemmel alınan duruma geçmelerini için ilaç değişiklikleri gerekti.

Bu çalışma, OKB hastaları için maruz bırakma terapisinin faydalarını gösteren geniş araştırma grubuna katkıda bulunmaktadır. Araştırmanın yazarlarından olan Dr. Edna Foa “Hastaların ilaç tedavisinin başarısız olması durumunda başka bir seçenek olduğunu da bilmelerini istiyoruz” diye açıkladı “Hastalarda farkındalık olursa, terapi hayat kurtarıcı olabilir.”

KAYNAK:
“Exposure and Response Prevention Helps Adults With Obsessive-Compulsive Disorder Who Do Not Respond to Pharmacological Augmentation Strategies” Carmen P. McLean, PhD; Laurie J. Zandberg, PsyD; Page E. Van Meter, PhD; Joseph K. Carpenter, BA; Helen Blair Simpson, MD, PhD; and Edna B. Foa, PhD in Journal of Clinical Psychiatry. Published online November 2015 doi:10.4088/JCP.14m09513

Fotoğraf : Lars Klintwall Malmqvist.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler