TMS ve Panik Bozukluklar

Panik bozukluk, en sık görülen kaygı bozukluklarından biridir. Genellikle hastalar ilaç ve psikoterapiye direnç gösterir ve hastalık kronik ve engelleyici hale gelebilir. Bu yüzden panik bozukluğun tedavisinde yeni yöntemler araştırılmaktadır. Bunlardan biri, beyindeki patolojik nöronal aktiviteye terapötik etki sağlayan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS)’dur.

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), manyetik atımlarla, uygulandığı bölgedeki -genellikle prefrontal korteks- nöronal kutuplaşmayı giderir ve beyin aktivitelerinin anormal çalışmasını engeller. Böylece duygu durumu değişir ve antidepresan etki görülür. Bu yazıda, panik bozukluklar üzerine yapılan çalışmalardan bazıları özetlenmiştir. Bir çalışmada, sağ dorsolateral prefrontal kortekse TMS uygulandığında, 4 hafta süren, gözle görülür bir iyileşme olduğunu rapor edilmiştir. TMS düşük sıklıkta uygulandığında, uygulanan bölgedeki metabolizmayı düşürerek, hastalık semptomlarının yoğunluğunu azalttığı görülmüştür. Benzer bir çalışmada TMS’nin kaygıyı azalttığı fakat kaygı giderici etkisinin kısa ömürlü olduğu rapor edilmiştir. Başka bir çalışmada, panik bozuklukla beraber depresyon semptomları gösteren bir grup hastada, sol prefrontal kortekse yüksek sıklıkta TMS uygulanmış ve paniğe bağlı işlev bozukluğunda hafifleme görülmüştür.

Panik bozuklukta TMS uygulaması ile ilgili birçok çalışma yapılmış fakat her çalışmada daha fazla uygulama gerektiği rapor edilmiştir. Bunun nedeni panik bozukluğun farklı nörofizyolojik anormallikler göstermesi olabilir. Halen TMS’nin sıklığı, yoğunluğu ve uygulandığı bölge ile ilgili farklı çalışmalar yapılmaktadır.

Son yapılan çalışmalar, TMS çeşitlerinden biri olan Derin TMS’nin panik bozukluk tedavisinde etkili sonuçlar gösterebileceğini ortaya koymuştur.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler