Türkiye’de COVID-19 Salgını Sırasında Psikolojik İyi Hal

Türkiye'de COVID-19 Salgını Sırasında Psikolojik İyi Hal

Yeni Koronavirüs (NCOV-19), Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı, hızla yayıldı ve bir milyondan fazla insanı öldürdü. Pandemi, küresel ölçekte yaşam akışını etkiledi ve hemen hemen tüm ülkeler, pandemiye bağlı olarak sosyal hayata ciddi kısıtlamalar getirdi. Böylece sadece fiziksel sağlık açısından değil, sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan da ciddi olumsuz sonuçlar doğurdu ve bu dönemde birçok kişi işini kaybetti (WHO).

Krizler sırasında insanlar arasında yoğun bir stres tepkisinin gelişebileceğini ve bu dönemlerde karşılaşılan olumsuzlukların ruh sağlığı üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli olumsuz etkileri olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Enfekte olma riski, aile üyelerini veya sevdiklerini kaybetme riski, geleceğe dair belirsizlik, günlük rutinlerde radikal değişiklikler, sosyal etkileşimin kısıtlanması, virüsle ilgili sosyal medyada yanlış bilgiler gibi endişeler, pandemi sırasında önemli ruh sağlığı sorunlarına neden olmuştur.

Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkisi

Karantina ve hastalık nedeniyle bir akraba veya arkadaşın ölümü veya salgınla ilgili medya görüntülerine ve haberlere maruz kalma gibi diğer pandemik faktörlerin de sağlık çalışanlarının ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ek olarak, NCOV-19 virüsünün hızla yayılması ve hastalığın, sağlık sisteminin hastalık yüküyle başa çıkma kapasitesini aşan ciddi doğası, sağlık çalışanlarının ölümle yüzleşmenin duygusal yükünden yorulmasına neden oldu.  Sonuç olarak, virüsün bulaştığı kişilerin önemli bir kısmı sağlık uzmanlarıydı ve birçok sağlık uzmanı COVID-19’a karşı verilen savaşta öldü.

Tıbbi açıdan en savunmasız grup olmanın yanı sıra, artan iş yükü, enfeksiyon kapma ve sevdiklerine bulaştırma riski, kendi başlarına çok kritik kararlar verme sorumluluğu, tedavi ve tedavi sürecine ilişkin net yönergelerin olmaması, hastalık ve birçok insanın ölümüne tanık olmak sağlık çalışanlarının ruh sağlığı için tehdit oluşturmaktadır.

Sonuçlar, uzun süreli bir iş ve stres yükü altında olan sağlık çalışanları için erişilebilir psikolojik destek müdahalelerine acil bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Veriler ayrıca hemşirelerin ve diğer yardımcı sağlık çalışanlarının pandemi sırasında hekimlere göre daha olumsuz etkilenmiş olabileceğini düşündürmektedir.  Ayrıca pandemi sırasında aileden uzak durmak sağlık çalışanlarını psikolojik olarak olumsuz etkiliyor gibi görünmektedir.

KAYNAKÇA:
– Ceri, V., & Cicek, I. (2021). Psychological well-being, depression and stress during COVID-19 pandemic in Turkey: a comparative study of healthcare professionals and non-healthcare professionals. Psychology, Health & Medicine26(1), 85-97.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler