Umut ve korku

Ruh-beden ilişkisinden tutun her türlü psikiyatrik durumu açıklayacak bir denklem kur deseler, ruh sağlığı eşittir umut bölü korku derim! Bakıyorum beyinin önemli sistemlerinden birisi adeta onlara göre organize olmuş halde.

Amigdala denilen derinlerde yerleşik çekirdek korkuyu, frontal korteks denilen beyinin alın parçasının yüzeyi ise umudu opere ediyor sanki. Aradaki dengenin; hormonları, kalp atımından tutun solunum fonksiyonlarına dek her türlü fizyolojik hadiseyi etkilediğini biliyoruz.

Demek korku-umut dengesi tüm beyini, oradan tüm bedeni etkilemekte. Sonuçta bizim denkleme göre; korku arttıkça durum kötü, umut arttıkça iyi… Ama her ikisinin de aşırı artması ya da sıfırlaması istenecek şey değil…

Şu travma sonrası stres bozukluğundaki ve fobilerdeki aşırı korkunun etkisine, anti-sosyal kişilik bozukluğundaki sıfıra yaklaşan korkuya, şizofrenide ne bileyim her türlü psikiyatrik hastalıktaki bozulan dengeye bakın…

Herkese başta ölüm korkusu olmak üzere her türlü korkuyla başa çıkacak bir denge hali dilerim.