Uyku kalitesi kişinin yürüyüş şeklinden tahmin edilebilir mi?

Uyku kalitesi kişinin yürüyüş şeklinden tahmin edilebilir mi?

Uyku kalitesi sorunları, kişinin yeterince dinlendirici ve onarıcı uyku alma yeteneğini etkileyen sorunları ifade eder. Yetersiz uyku gündüz yorgunluğuna, ruh hali bozukluklarına ve bilişsel işlevlerde bozulmaya yol açar. Yaygın uyku sorunları arasında uykuya dalmada güçlük, gece boyunca sık sık uyanma, çok erken uyanma ve dinlendirici olmayan uyku yer alır.

Kötü uykunun nelere sebep olur?

Kötü uyku kalitesi stres, anksiyete, sağlık sorunları, kötü uyku ortamı ve yatmadan önce aşırı kafein veya ekran süresi gibi yaşam tarzı tercihlerini içeren faktörlerden kaynaklanabilir. Kronik uyku kalitesi sorunları, kardiyovasküler hastalık, obezite, diyabet ve ruh sağlığı bozuklukları riskinin artması gibi ciddi sağlık sonuçlarına yol açabilir.

Araştırmalar, uyku kalitesinin kişinin yürüyüş şekliyle ilişkili olabileceğini göstermiştir. Yaşlı yetişkinlerdeki bulgular, kötü uyku kalitesinin yürüyüş hızını ve aynı zamanda yürüyüş değişkenliğini azaltabileceğini göstermektedir. Yürüme düzenindeki bu değişiklikler yaşlılarda düşme riskinin artmasıyla ilişkilendirilmektedir. Ancak, genç yetişkinlerde bunu araştıran çok fazla çalışma yoktur.

Uykunun yürümeyle ilişkisi

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, yürüme şekilleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak için makine öğrenimi teknikleri kullanılmıştır. Çalışma yazarı Joel Martin ve meslektaşları, genç yetişkinlerde uyku kalitesi ve yürüyüş özellikleri arasındaki ilişkileri incelemek istemişlerdir. Özellikle kötü uyku kalitesiyle ilişkili yürüyüş özelliklerini, yani yaralanma riski daha yüksek olan bireyleri taramak için faydalı olabilecek özellikleri belirlemekle ilgileniyorlardı.

Çalışmaya 18 ila 36 yaşları arasında 123 yetişkin katılmıştır. Çalışmaya dahil olmak için katılımcıların herhangi bir yardımcı cihaz olmadan iki dakika boyunca ayakta durabilmeleri ve yürüyebilmeleri gerekiyordu. Bu katılımcıların %63’ü kadındı ve yaş ortalaması 24’tü.

Giyilebilir cihazla yürüyüş test edildi

Katılımcılar demografik verilerini bildirmiş, son 24 saatteki faaliyetleriyle ilgili bir dizi soruyu yanıtlamış ve uyku kalitesi değerlendirmesini (Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi) tamamlamıştır. Bunun ardından, test sırasında yürüyüşü değerlendirmek için kullanılan sensörlerden oluşan bir sistemi taktıkları bir yürüyüş testini tamamladılar (APDM Giyilebilir Teknolojiler Mobilite Laboratuvarı). Yürüme testi, katılımcıların kendileri için rahat olan bir hızda (sensörleri takarken) iki dakika boyunca yürümelerini gerektirmiştir. Çalışma yazarları, katılımcıların sensörler tarafından kaydedilen yürüme düzenlerine dayanarak uyku kalitesini tahmin etmenin bir yolunu bulmak için makine öğrenimini kullandılar.

Sonuçlar, katılımcıların %59’unun iyi uyuyanlar olarak kabul edilebileceğini, %41’inin ise kötü uyuyanlar olduğunu göstermiştir. Uyku kalitesini tahmin etmek için en önemli yürüyüş özelliği, yürümenin ilk adımı sırasında omurganın alt sırt bölgesinde meydana gelen dönme hareketinin derecesiydi. İlk adım lomber sol ön bükülme maksimumu kötü uykunun ikinci en önemli belirleyicisiydi. Yürümenin ilk adımı sırasında omurganın alt sırt bölgesinde meydana gelen frontal düzlemde sol tarafa doğru maksimum eğilme derecesini ifade eder.

Yürüme hızı ve eğim açısı arasındaki ilişki

Genel olarak, kötü uyuyanlar, özellikle yürümenin ilk adımı sırasında ve döndükten sonra yürümeye başlarken pelvik eğim açısı değişikliklerini azaltma eğilimindeydi. Ayrıca sabit bir yürüme hızını korumakta daha fazla zorluk çekmişlerdir.

Bu araştırmacıların geliştirdiği makine öğrenimi modeli, uyku kalitesini tahmin etmede %62 oranında doğruydu; bu oran, diğer bazı çalışmalarda bildirilen doğruluk oranından biraz daha düşüktür.

“Post-hoc bulgularımızın sonuçları, kötü uyuyan kişilerin normalde yürüyüş hızını başlatma ve sürdürmede zorluklarla ilişkili olarak yürüyüşte çok ince değişiklikler gösterebileceğini desteklemektedir. Özellikle, bu yürüyüş şekilleri alt ekstremite yaralanmaları açısından daha yüksek risk altında olan veya daha yavaş yürüyen bireylerle benzerlik göstermektedir.”

Çalışma, yürüme şekilleri ile uyku kalitesi arasındaki bağlantılara ışık tutuyor. Bununla birlikte, çalışmanın katılımcıların hem yürüyüş özelliklerini hem de uyku düzenlerini etkileyebilecek ruh hallerini kontrol etmediği unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA:
– PsyPost. (04.04.2024). Sleep quality can be predicted from the way one walks, study finds.
– Martin, J., Huang, H., Johnson, R., Yu, L. F., Jansen, E., Martin, R., … & Boolani, A. (2023). Association between Self-reported Sleep Quality and Single-task Gait in Young Adults: A Study Using Machine Learning. Sleep Science, 16(04), e399-e407.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler