Uzay yolculuğu beynin çalışma şeklini etkiliyor

Uzay yolculuğu beynin çalışma şeklini etkiliyor

Kozmonotlarda beyin işlevi üzerine yapılan yeni bir araştırma, uzayda altı aylık bir görevden sonra beyin organizasyonunun nasıl değiştiğini ortaya çıkardı.

Yere bardak düşürmemeyi öğrenen bir çocuk ya da gelen bir topun doğru bir şekilde vurmak için rotasını tahmin eden bir tenis oyuncusu, beynin Dünya’da en iyi şekilde çalışması için fiziksel yerçekimi yasalarını nasıl birleştirdiğinin örnekleridir.

Beynin yerçekimi kuralları geçerli değil

Uzaya giden astronotlar, beynin yerçekimi ile ilgili kurallarının artık geçerli olmadığı, ağırlıksız bir ortamda yaşarlar. Kozmonotlarda beyin işlevi üzerine yapılan yeni bir araştırma, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) altı aylık bir görevden sonra beyin organizasyonunun nasıl değiştiğini ortaya çıkararak, ağırlıksız yaşamak için gereken adaptasyonu gösterdi. Üstelik, Dünya’ya döndükten sekiz ay sonra da bu değişikliklerin kalıcı olduğu bulundu.

Yakında uzaya çıkan üçüncü Belçikalı olacak olan Raphaël Liégeois, “yeni nesil astronotları daha uzun görevlere hazırlamak için” araştırmanın önemini kabul ediyor. Bulgular, Communications Biology dergisinde yayınlandı.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) verileri, 14 astronotun beyinlerinden uzaya çıkmadan önce ve uzaya çıkmalarından birkaç kez sonra alındı. Araştırmacılar, özel bir MRI tekniği kullanarak astronotların beyin verilerini dinlenme durumunda, dolayısıyla belirli bir görevle meşgul olmadan topladılar. Bu dinlenme durumu fonksiyonel MRI tekniği, araştırmacıların beynin varsayılan durumunu araştırmasını ve bunun uzun süreli uzay uçuşundan sonra değişip değişmediğini bulmasını sağladı.

Uzayda beynin hangi bölgeleri değişiyor?

Liège Üniversitesi ile iş birliği içinde, beynin dinlenme halindeki aktivitesine ilişkin son analizler, bazı beyin bölgelerindeki aktivitenin diğerlerindeki aktivite ile nasıl ilişkili olduğunun bir göstergesi olan fonksiyonel bağlantının belirli bölgelerde nasıl değiştiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılardan Steven Jillings and Floris Wuyts:

“Her seferinde görsel, işitsel veya hareket bilgisi gibi yalnızca bir türle uğraşmak yerine, farklı türde bilgilerin entegrasyonunu destekleyen bölgelerde uzay uçuşundan sonra bağlantının değiştiğini bulduk” diyor.

Beynin eski haline dönüşü nasıl oluyor?

“Ayrıca, bu değiştirilmiş iletişim modellerinden bazılarının Dünya’ya döndükten sonraki sekiz ay boyunca korunduğunu bulduk. Bunun yanında bazı beyin değişiklikleri, uzay görevinden önceki işleyişine geri döndü.”

Her iki değişiklik senaryosu da makuldür: Beyin iletişimindeki kalıcı değişiklikler, bir öğrenme etkisine işaret edebilirken, geçici değişiklikler, değişen yerçekimi seviyelerine daha akut adaptasyonu gösterebilir.

Sonuç

Son olarak Mühendislik Bilimi Doktoru Raphaël Liégeois “Ağırlıksızlığın tetiklediği fizyolojik ve davranışsal değişiklikleri anlamak, insanlı uzay keşfini planlamanın anahtarıdır. Bu nedenle, bu çalışmada yapıldığı gibi nörogörüntüleme tekniklerini kullanarak beyin işlevindeki değişiklikleri haritalamak, yeni nesil astronotları daha uzun görevlere hazırlamak için önemli bir adımdır” ifadelerinde bulundu.

KAYNAKÇA:
– Space Travel Influences the Way the Brain Works (17.02.2023). NeuroscienceNews
– Jillings, S., Pechenkova, E., Tomilovskaya, E. et al. Prolonged microgravity induces reversible and persistent changes on human cerebral connectivity. Commun Biol 6, 46 (2023).

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler