Yalancılık

Yalancılık… Odaya girdiğinde etrafı şiddetli bir parfüm kokusu aldı. Hafif topluca, son derce şık giyimli, yetmiş, yetmiş beş yaşlarında bir bayandı. Tepeden bakan halleri ile elit bir kişilik sergiliyordu. “Tedaviye dirençli depresyonum var! Yıllardır çekerim. Gitmediğim doktor kalmadı. Sizi duydum. Hadi bir de sizinle deneyelim bakalım. Belki bir çare bulursunuz.” Kullandığı kelimeler, jargon vs. tıpla ilişkili bir insan izlenimi veriyordu. Nitekim fazla uzun sürmedi, kendiliğinden eski bir jinekoloji profesörü olduğunu ifade etti. Birçok hocanın adını, özelliklerini soluksuz sıraladı. Hastalığı ile ilgili bilgilere geçildiğinde ayrıntılarda kusur yoktu. Ama insan kendini geri çekip şöyle bir dışardan baktığında bir tuhaflık sezinliyordu. Eski Osmanlıdan gelen bir soyağacı vardı. Neyse, uzun etmeyelim, tam eskilerden, otoriter, her şeye hakim bir profesörle uzun süren bir görüşme oldu. Sonunda fikrimi söyledim. Tedaviye direnç hakkındaki teorileri vs. gayet bilimsel açılardan birlikte ele aldık. Tedavi için konsülte ettik. Sonunda odayı terk etmek üzere ayağa kalktı. Ben de kalktım. Büyük bir çaba ile kapıya kadar eşlik ettim. Elini öpüp alnıma koymam için hamle yaptı. Hani bayandır belki ayıp olur diye düşünmesem onu da yapacaktım. Nazikçe elini sıkarak yolcu ettim. Birkaç dakika sonra orta yaşlı bir adam odaya girdi. “Az öne çıkan bayan hakkında konuşmak istiyorum.” dedi. Hastalarıma dair konuşmak istemediğimi söyledim. Hasta hakkında benden bilgi almayacağını sadece birkaç dakika bilgi vereceğini ifade etti. Bir de oğlu olduğunu söyleyince buyur etmekten başka çare kalmadı. “Size profesör olduğunu söyledi, değil mi?” diye sordu. Cevabımı beklemeden “Jinekoloji hocası olduğunu da ekledi mi?” diye devam etti. Osmanlı geçmişinden, diğer tıp profesörlerinin şeceresinden, neden bahsettiyse de hepsini teker teker sıraladıktan sonra en nihayetinde hafif aldırmaz ama daha çok utanan bir yüz ifadesiyle “Tümü yalan!” deyiverdi. Hafiften bir elektrik çarpmasına uğradım sanki. Yıllardır gittiği her doktora aynı şeyleri söyler ve inandırırdı. Ne yapmalıydım? Düşündüm. Bir sonraki seansa dek ellememekte ama ikinci seansı hemen ertesi güne organize etmekte karar verdim. Günler süren bir muayene sürecinden çıkan sonuç kocaman bir sifilizdi. Hastam yalan söylemiyor. Anılarındaki boşlukları dolduruyordu. Meslek hayatımda birçok yalancı görmüştüm. Ama hiçbirisi mutlu değildi… Kimisi bizim profesör gibi organik, kimisi sosyal, kimisi psikolojik nedenlerle derin açmazlar içindeydi.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler