DERİN TMS NEDİR?

Derin TMS, 2001 yılında Prof. Abraham Zangen tarafından geliştirilmiştir. Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü ve Brainsway firması patentini almıştır. 2003 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration-FDA) onaylıdır. Çocuklarda uygulanabileceği rapor edilse de 16 yaş üstü uygulanması önerilir.

Derin TMS, ilaçsız ve cerrahi olmayan bir müdahaledir, anestezi gerektirmez, uygulama sırasında hasta uyanık ve bilinçlidir. Kafatasına yerleştirilen bir mekanizma ile kafatasının altına manyetik atımlar gönderilerek beyindeki hedef bölge fiziksel olarak uyarılır. Böylece, elektriksel aktivite ile çalışan nöronlar, manyetik uyarım sayesinde aktifleşir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  Derin TMS hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?

  Derin TMS, psikiyatride, şu hastalıkların tedavisinde yüksek başarı oranları ile dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır:

  H1

  • Majör Depresyon
  • Bipolar Bozukluk (Manik Depresyon)
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD)
  • Şizofreni (Negatif Semptomlar)
  • Şizofreni (İşitsel Halüsinasyonlar)

  H7

  • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
  • Panik Bozukluk
  • Tourette Sendromu (Tikler)
  • Asperger Sendromu

  Derin TMS’nin yan etkisi var mıdır?

  Uygulama sırasında oluşan geçici baş ağrısı, geçici kulak çınlaması vb. geçici durumlar haricinde bir yan etki saptanmamıştır. Güvenli ve tolere edilebilirdir. İlk birkaç seans sonrasında ağrı devam ederse, ağrı kesici almada sakınca yoktur. Uygulama sonrasında hasta günlük yaşamına devam edebilir, araba kullanabilir. Geçici hafıza kaybı, kilo alımı, ağız kuruluğu veya cinsel problemlere neden olmaz.

  Hangi durumlarda Derin TMS gereklidir?

  Hastanın Derin TMS tedavisi alması uygun ise hızlı ve etkili bir çözüm için gereklidir. Bunun yanında, dirençli depresyonda, ilaçsız tedavi gerektiren durumlarda tedavi sonrası nüksetmeyi önlemede gereklidir. Bazı hastalarda özellikle tedavi sonrası nüksetmenin söz konusu olduğu hallerde Derin TMS yönteminin kullanılması gerekmektedir.

  Derin TMS sağlık açısından risk taşır mı?

  Derin TMS, klasik TMU’da olduğu gibi düşük riskli bir uygulamadır. Hem Derin TMS, hem klasik TMU diğer beyin uyarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında hastaya girişimsel işlem yapılmadığından dolayı çok düşük riskli bir uygulama yöntemidir. Bu yöntem beyinde herhangi bir hasar bırakmaz.

  DERİN TMS VE HASTALIKLAR

  Derin TMS ve Majör Depresyon

  Majör depresyon bireyin hayatını zorlaştıran ciddi bir beyin hastalığıdır. İlaç ve psiko-sosyal müdahalelerin yanı sıra, TMU da özellikle tedaviye dirençli, alejik, ilaçların yan etkilerinden yakınan, karaciğer-böbrek problemi olan, hamile ve lohusa hastalar için uygulanan bir yöntemdir. Majör depresyon protokolünde, beynin sol dorsolateral prefrontal korteksine (DLPFC) uygulanan manyetik alan sayesinde, depresyon nedeniyle yavaşlamış olan kortikal kan akışı, glikoz ve oksijen tüketimi olması gereken hıza geri döner. Bu antidepresan etkiye neden olur. TMU uygulamasından sonra kayda değer değişim görülen beyin alanları sol anterior singulat korteks, sol insula, sol üst temporal girus ve sağ angular girustur. Bu bölgelerdeki volüm artışı ile depresyon yoğunluğunun azalmasına korelasyon bulunmuştur. Derin TMS bu alanların yanı sıra, daha derin ve daha geniş bir alana etki etmesi sayesinde beynin ödül merkezi (nucleus acuumbens) ve ön tegmentum alanına da ulaşabilir. Standart TMU ile arasındaki bu fark majör depresyon tedavisinde Derin TMS’yu daha etkili kılmaktadır.

  Derin TMS ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Obsesif Kompuksif Bozukluk (OKB) yoğun rahatsız edici düşünceler ve tekrarlayan davranışlarla tanımlanır. Nörobiyolojik modele göre OKB, motor alan, kortiko-striato-thalamo-kortikal yolaklar, prefrontal korteks ve orbifrontal korteks ile ilişkilidir. Derin TMS, OKB tedavisinde orta prefrontal korteks ve anterior singulat korteksi hedef alır. Bu bölgelerin derin uyarımı sayesinde, duygusal ve bilişsel süreçler entegre olur, hastanın kontrol, dikkat, planlama ve kısa süreli bellek fonksiyonları gelişir.

  Derin TMS ve Bipolar Bozukluk (Manik Depresyon)

  Bipolar bozukluğu olan hastalarda Derin TMS despresyon epizodunda uygulanır. Majör depresyon protokolünde olduğu gibi bipolar depresyon protokolünde de hedef bölge sol dorsolateral prefrontal kortekstir (DLPFC) ve yüksek frekans uygulanır. Çalışmalar tedavi sonrasında hastanın depresyonunun ortadan kalktığını ve haftalar sonrasında uygulanan testlerle mani atağı görülmediğini rapor etmiştir.

  Derin TMS ve Asperger Sendromu

  Asperger Sendromu bir Otizm Spectrum Bozukluğu olup, sosyal ilişki ve iletişimde bozulmalara neden olur. Bunun yanında yavaş, kısıtlayıcı veya tekrarlayıcı davranışlar görülür. Nörobiyolojik olarak beyinde kortikal uyarım veya ketlenmede dengesizlik olduğu öne sürülür. Anterior singulat korteks, sol işitme merkezi ve sol motor alandaki düşük GABA düzeyi ile sosyal bilinç, duygu durum ve motor stereotipler arasında ilişki bulunmuştur. Derin TMS sayesinde bölgelerdeki dengesiz elektriksel alanlar eşitlenir ve semptomlarda azalma görülür.

  Derin TMS ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD)

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu algısal, bilişsel, duygusal, fiziksel ve psikolojik problemlerden oluşan kompleks bir hastalıktır. Nörobiyolojik olarak PTSD’nin orta prefrontal korteks, hipokampüs ve amigdala ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hastalığın korteks altı limbik yapılarla ilişkili olması, daha derin bir uyarım ihtiyacını doğurmaktadır. Derin TMS bu hedef alanları uyarmada güvenilir bir yöntem olarak görülmektedir.

  Derin TMS ve Panik Bozukluk

  Panik bozukluk, tekrarlayan ve beklenmedik panik ataklar ve bu ataklara karşı geliştirilen uyumsuz davranışlar ile tanımlanır. Nörobiyolojik olarak prefrontal korteksteki aktivitenin düşüşü ve korku ile ilişkili beyin yapılarındaki (amigdala) bozulmuş hiperaktivite ile açıklanır. Derin TMS sağ dorsolateral prefrontal korteksteki yavaşlama nedeniyle bu bölgeye yüksek frekansta uygulanır. Diğer yandan, derin uyarım sağlama imkanı ile amigdalaya verilen düşük frekans beynin farklı alanlarınnın dengelenmesini sağlar.

  Derin TMS ve Tourette Sendromu (Tik)

  Tikler, nöbet şeklinde gelen, hızlı, ritmik olmayan, tekrarlayan, basmakalıp motor hareketler ve seslendirmelerdir. Süplemanter (tamamlayıcı) motor alan (SMA) limbik sistem ve bilişsel süreçler arasındaki başlantıları kontrol eder. Beyin görüntüleme çalışmaları tiklerin ortaya çıkışından hemen önce bu alanda aşırı faaliyet rapor etmiştir. Derin TMS, Tourette Sendromu olan hastalarda iki taraflı olarak SMA’ya uygulanır.

  Derin TMS ve Şizofreni (Negatif Semptomlar)

  Şizofreni hastalarında görülen bazı becerilerin gerilemesi veya yok olması: duygulanımda, hareketlerde ve yüz ifadelerinde durgunluk, konuşmanın azalması, ilgisizlik, zevk alamama ve asosyallik negatif semptomlardır. Bu semptomlar majör depresyon, Parkinson, Alzeimer ve epilepside de görülen semptomlardır. Frontal korteks ve anterior singulat alanındaki yavaşlamadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Derin TMS yüksek frekanslı uyarımla prefrontal kortekstteki dopamin eksikliğini ortadan kaldırarark negatif semptomların azalmasını hedeflemektedir.

  Derin TMS ve Şizofreni (İşitsel Halüsinasyonlar)

  Şizofrenide işitsel halüsinasyonlar hastada strese, fonksiyonel yetersizliğe, davranışların kontrolsüzlüğüne ve şiddete sebep olabilir. Konuşma algısı alanı ile ilgili olan işitsel halüsinasyonlar, sol temporoparyetal korteksteki aşırı faaliyet yüzünden ortaya çıkar. Bu nedenle düşük frekanslı Derin TMS uygulanmaktadır.

  Derin TMS ve Alzheimer

  Alzheimerda Derin TMS uygulaması, dorsolateral prefrontal kortekstteki bozulmuş plastisiteyi düzeltmeyi hedefler. Nöronları uyararak bilişsel fonksiyonları iyileştirdiği düşünülmektedir.

  UZMANINDAN DİNLEYİN

  Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezde bulunan Derin TMS (Derin TMU - Deep TMS) cihazı ile tedavi nasıl uygulanır?
  Halaskargazi Cad. No: 103 D: 4B Osmanbey–İstanbul
  0212 231 18 86
  Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30