Ahmet Emmi

Henüz bıyıklarımız terlememişti. Atilla önde ben arkada ilerliyorduk, ancak keçi geçer bir patikada durduk. Atilla köy çocuğu idi. O yolları ezbere bilirdi. Çam ağacının köküne basıp karşıya zıplayıverdi. Benim için ne ilerlemek ne de geriye dönmek mümkündü.

Aradan zaman geçiyor, korku her yanımı sarıyordu. Dik ve derin yamaçtan aşağı bakamıyor, ilerleyemiyor, kısacası kapana sıkışmış bir küçük zavallı hayvan gibi korku içinde kaderime teslim, bekliyordum. Neyi beklediğimi bilmez haldeydim. Atilla ise bilmem kaçıncı defa köke basıp, gidip geliyordu. Beni anlıyor, bana acıyor ve fakat daha fazlasını yapamıyordu.

Ve bir an geldi her yanımdan ter boşalıverdi. Dizlerimin bağı çözüldü. Ağlıyordum. Bağırıyordum. Hayır, hayır; haykırıyordum. Ama sesimi ben bile duyamıyordum! Çaresizlik içinde, abartmıyorum, adeta ölümü bekliyordum. Atilla baktı olacak gibi değil, bir koşu uzaklaştı. “Bekle” dedi bana, “kımıldama”… Aradan ne kadar geçti hatırlamıyordum ki… Sert ve dimdik yamaçtan yukarı doğru bir adamın adeta bir kartal gibi uçarak geldiğini, ensemden beni o iri, güçlü ve nasırlı pençesiyle kavrayıp yine olanca çevikliği ile ekseninde dönüp yardan aşağıya koşarak indirdiğini unutamıyorum.

Hayatımı kurtaran adam Ahmet Emmi idi. Annemin amcası… Orman köyünün yoksul efendisi. O köyde daha buna benzer ne maceralarım var, çocukluktan kalan. Bir Ahmet Emmi olmak her babayiğidin harcı değil vesselam.

Ah o bahtsız, Ahmet Emminin oyu ile üç üniversite bitireninki bir olur mu diyen kelam.. Olmaz mı hiç? Ahmet Emmiler değil mi bu ülkeyi kuran, kurtaran… Delikli ayakkabılarıyla yamaçlardan bizleri toplayan.

Elbette üç üniversite bitirmek hiç küçümsenir mi, öte yandan. Onlar değil mi, Emmileri depresyondan, kanserden kurtaran?

Mesele şu ki, bu ikisini düşman etmek marifet değil nihayetinde, marifet el ele vermekte. Hedef, her kim olursa olsun, ister okumuş, ister ekin yolmuş; yolda kalmışlara yardım etmekte. En büyük rütbe en çok iyilik edene gitmekte…

Malum, hepsi fani, biliriz bunu her birimiz. Asıl olan, iyilik edenlerin sıcaklığını, güzelliğini, hissedip birbirimizi yoldaş bellemekte… Hadise, kendimizi aynı ipe sarılmış dağcılar gibi kabul etmekte ve insanlık yolunda, bir cesaret, ulu çınarın köküne benzeyen zamana bir zıplayıp, basıp geçip gitmekte. Koca denilen bir ömrün o kadarcıkla sona eriverdiğini bilmekte…

Son sözüm onlara, insanları insanlara üstün kılanlara… Bazılarını kafa dengi bilip kendilerine yakın sayanlara. Neyse, içime atacağım sözümü, inanıyorum ki, yukarıdaki öykü anlatıyor işin özünü…

Bu arada, sevgiyle ve saygıyla anmak isterim Ahmet Emmiyi… Kendisi için okumuş yazmışlar önemliydi gerçi ama milli ve manevi değerler önde giderdi. İşi oyuna dökenleri eninde sonunda sezinler, Allah’tan yüce bir varlık bilmezdi… Ve oyun oynayanlara tepkisinin şiddeti kestirilemezdi!

O da Hakkın rahmetine kavuştu gitti ama yaptığı iyilikler, görüldüğü gibi, sonsuzluğa intikal etti…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler