İlginç Olgular

Bir Başka Çeldirici Hasta: Psikiyatrik mi? Nörolojik mi?

36 yaşında kadın hasta tam bir aydır kapı kapı dolaşmakta ve her gittiği yerden “Konversiyondur, geçer.” denilerek evine yollanmaktadır.

Dehşetli Öfke!

36 yaşında, Karadenizli, kadın hasta ani öfke yakınması ile başvurdu.

Bir Şizofreni Olgusu!

64 yaşındaki hasta 27 yıldır Şizofreni tanısıyla takip edilmekteydi. Tıbbi hikayesinde 27 yıl önce epileptik nöbet geçirdiği anlaşıldı. QEEG çekildi. Biyoelektrik aktivitede aksama tespit edildi. Bunun dışında herhangi bir biyoelektrik psikiyatrik profil gözlenmedi.

Bir Kompulsiyon Vakası!

Kırk yaşındaki kadın hasta sosyoekonomik düzeyi oldukça yüksek. Önde gelen şikâyeti; vajinasını sürekli yıkamak şeklindeydi. Her gün, günde iki saatin üstünde defalarca vajinasını yıkamaktaydı. Bu şikâyet yaklaşık on bir yıldır devam etmekteydi.

Psikiyatride MR

14 yaşında, fiziksel yakınması olmayan erkek hastanın ruhsal şikayeti yaklaşık bir yıldır pis kokular aldığı yönündeydi. Psikiyatrik değerlendirmesinde kompülsiyonları olduğunu ifade etti. Kompülsiyonları küçük kağıtları parçalama şeklindeydi. Babasına karşı perseküsyonu yani düşmanca fikirleri vardı. Dikkat, konsantrasyon ve hafızası ileri derece bozuktu. Bundan önceki hekim tarafından dikkat eksikliği tanısı konulmuştu. Dikkat eksikliği okula başladığından beri geçerli bir problemdi.

Bir Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Olgusu

30 yaşlarında, bekar, herhangi bir fiziksel hastalık öyküsü tanımlanmayan kadın hastanın psikiyatrik şikayetleri aşağıdaki şekilde idi:

Olgu #5

33 yaşında obez bir delikanlı idi. En ufak eleştiriye tahammülü yoktu. Çok sinirli idi. Gerginlik ana şikayetlerindendi. Ayrıca herkesin kendisine düşman olduğuna inanıyor, o doğrultuda kulağına gaipten sesler geliyordu.

Olgu #4

Yetmişli yaşlarda bir kadın hasta, annesini kaybettiği için depresyona girdiği iddiasıyla kliniğe başvurdu. Yapılan klinik muayenede gerçekten de hayattan zevk alamaz, çökkün, bitkin, mutsuz, umutsuz bir halde olduğu sonucuna varıldı.

Olgu #3

35 yaşında erkek; insan ilişkilerinden kopmuş, içine kapanmış, hiçbir şey yapmak istemeyen, gün boyu tembel tembel yatan ve aldığı ilaçların etkisiyle şişmanlamış bir vaziyette özel ofisime başvurdu.

Olgu #2

Nöbetçi olduğum bir gündü. Altın kolyesini gösterecek şekilde yakası açık, kırmızı ipek gömlekli, rugan ayakkabılı, pantolonu jilet gibi ütülenmiş, daha sonra gazeteci olduğunu öğrendiğim. 40 yaşlarında bir erkek hasta geldi.

ONLINE RANDEVU