Bir Başka Çeldirici Hasta: Psikiyatrik mi? Nörolojik mi?

36 yaşında kadın hasta tam bir aydır kapı kapı dolaşmakta ve her gittiği yerden “Konversiyondur, geçer.” denilerek evine yollanmaktadır.

Konversiyon ne demektir? Herhangi bir nörolojik hastalığı taklit eden psikiyatrik tabloya verilen isimdir. Her zaman bir stres tarafından tetiklenir.

Peki, bizim hastamızdaki durum nasıldı? Doğrusu hastalık başlangıcında ciddi bir stresör vardı. Hatırı sayılır borçları vardı. Öte yandan, alacak oldukları yüklü bir para zamanında ödenmemişti. Dolayısıyla borçlu durumda idiler ve her an icra gelebilirdi. O günlerde, birden bire, zaman zaman şuur değişiklikleri göstermeye başlamıştı. Ama çoğu zaman normal davranmakta idi.

Dikkatle dinlediğinde hasta altına kaçırmakta, dilini ısırmakta ve diğer epileptik özellikleri göstermekte idi. Zaten hal ve davranışları yumruk yemiş boksör gibi şaşkındı.

Uzun etmeye gerek bırakmadan kaydedilen sıradan bir EEG her şeyi ortaya çıkaracaktı. Hasta beynin arka tarafından sürekli elektriksel deşarj üretmekte idi.

Tablonun adı “non-epileptik status” idi.

Derhal nöroloji konsültasyonu istendi. İki hekim birlikte tanıyı teyit ettik. Ve benzodiazepin türevi bir ilaçla dakikalar içerisinde EEG düzeldi ve bir kaç saat içerisinde de klinik düzelmeye başladı.

Altta yatan sebep, yani etiyoloji halen araştırılmaktadır.

Bu olgu kısaca şunları göstermektedir:

Birincisi; hasta daima dikkatle ve her türlü önyargıdan uzak bir şekilde dinlenmelidir. Buradaki önyargıya yol açan mesele, stres faktörünün eşlik etmesidir. Ki hekimleri konversiyona yönlendirmektedir. Dikkatsizlik ise hastanın altına kaçırması ve dilini ısırmasına dair öyküdür. Hasta yakınları bu bilgileri ancak sorulduğunda vermektedir. Maalesef hastamızda bu basit kural bir ay boyunca gözden kaçmıştır. Oysa bu iki belirti epilepsi tanısı için büyük önem taşır.

İkincisi; beyin grafisi de denilen, rutin EEG’nin uygulanmamış olmasıdır. Malum, basit ve zararsız bir yöntem olan EEG, birçok olası beyin hastalığının atlanmasına engel olmaktadır.

Ayrıca “Uzmanlık ve genel tıp eğitiminde bir sorun mu var?” diye insan düşünmeden edememektedir.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler