Makale Adı
Cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Düşük Gelirli Ailede Yetişen Çocuklar Başarı Testlerini Gerçekleştirmek için Farklı Beyin Fonksiyonlarını Kullanıyor
Tedaviye Dirençli OKB’de Derin TMS’nin uzun vadeli sonuçları
Uyku felci
Depresyon ve Yalnızlığın Duygusal Yüz İfadelerini Tanımlama Üzerindeki Etkisi
Sınırda Kişilik Bozukluğu hastalarında TMS depresyonu tedavi edebiliyor
Uyku ile ilgili solunum bozukluklarının depresyon ve hava kirliliği ile ilişkisi
Düşük B12 seviyesi depresif semptomlar ile ilişkili midir?
Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu ve COVID-19
Çocuklukta yaşanan güç deneyimler ve bilişsel esneklik
Psikolojik ve biyolojik esneklik, stresin epigenetik yaşlanma üzerindeki etkilerini modüle eder
Kaygı ve Duygu-durum Bozukluklarında COVID-19 Stresi
Benlik Saygısının Koşullu Öz Değerle İlişkisi
Uykusuzluk: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi
Koşullu Öz Değer
Geleceği görmek
İntihara meyilli mi hissediyorsunuz?
Nefes almanın algısı
Yaşam şekli ve yalnızlık
Instagram kullanımı ve kendilik değeri
Meme kanserinden kurtulanlar için ağlama terapisi
Bipolar bozuklukta manik episodların beyne etkisi
Gebe kadınlarda COVID-19 korkusu ve kaygısı
İhmal edilen gerçeklik: İklim değişikliği
Anksiyetede ailesel benzerliğin genetik ve çevresel kaynakları
Epigenetik MR: Yeni bir DNA metilasyonu görüntüleme yöntemi
Aşırı şeker tüketimi ve nörobilişsel problemler
Matematik kaygısında baba-çocuk ilişkisinin rolü
Beyni kötü haberlere karşı korumak
Psikopati ve beyin
Günün İntikamını Geceden Almak: Uyku Vaktini Erteleme Davranışları
En az kaç saat uyumalıyız?
Az güven mi, öz güven mi?
Trikotilomani ve deri yolma bozukluğunda kişilik özellikleri
Munchausen by Proxy Sendromu
Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler – 3
Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler – 2
Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler – 1
Afantazya (Zihin Körlüğü) nedir?
Otizm ve Bağırsak-Beyin Ekseni: Probiyotiklerin Rolü
İğrenme ve Takıntılar
Anestezinin Bilinçte Yarattığı Değişimin Nöral Mekanizması
Zihinsel Zaman Yolculuğu
OKB’de Yönetici İşlevler ve İçgörü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Matematik Endişesinin Bellek ve Problem Çözme Üzerine Etkisi
Kendi Kendine Teşhis Meselesi
H7 Bobinli Derin Tekrarlayan TMS’nin Komorbid MDB ve OKB Tedavisinde Etkinliği
Psikopati ve Sosyopati
COVID-19 Sırasında Obsesif-Kompulsif Bozukluk
OKB’de Belleğe Duyulan Güven ve Üstbilişin Tanıdaki Rolü
Türkiye’de COVID-19 Salgını Sırasında Psikolojik İyi Hal
Depresif Bilişsel Bozukluğunun Tedavi Yöntemleri
Psödodemans: Depresif Bilişsel Bozukluk
Nörodejeneratif Hastalıklarda Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Kullanımı
Beyin Müzikten Niçin Keyif Alır?
Stres ve Plastisite
Gerilim Tipi Baş Ağrısında Depresyon ve Kaygı Bozukluğu
COVID-19 ve Obsesif Kompulsif Bozukluk üzerine etkisi
Genetik-Sosyal-Gelişimsel-Kişilik Modelinde Kalıtsallığın Yeri
COVID-19 Dönemi Telepsikiyatri Uygulaması
Yeni Deneyimler Öğrenmeyi Geliştiriyor
Düzenli Kafein Tüketiminin Beyin Yapısına Etkisi
Pandemi Sürecinde Sosyal Desteğin Önemi
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Kendini Damgalama ve Tedavi Etkinliği
Psikiyatrik Bozuklukların Ortaya Çıkmasında RNA Gen İfadesi
Güvence Arayışının Obsesif Kompulsif Bozukluktaki Rolü
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Özgüven
Hobiler ve Sayısız Faydaları
Depresyon Nüksünün Önlenmesinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkinliği
Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi
Bipolar Bozukluk ile Majör Depresif Bozukluğu Ayırt Etme
Meme Kanserinden Kurtulanlarda Duyusal Filtreleme ve Duyusal Hafıza
Depresyon, Uyku Sorunları ve Cinsiyet
Ben Aslında Yokum: Cotard Sendromu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Diyalektik Davranışçı Terapi
Hobiler ve Depresyon Arasındaki İlişki: Sosyal Reçete
Demans Hastalığında Sosyal Biliş ve Ölçümü
Frontotemporal Demans ve Sosyal Biliş
Bipolar Depresyon Tedavisi ve Beyaz Madde Yapısındaki Mikro Değişiklikler
Zekâ
Alzheimer ve Hastalığı Öngörmek
Neurofeedback Nasıl Uygulanır?
Neurofeedback ve Depresyon
Genetik ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi
Pandemide Kişilik Özelliklerinin Önemi
Irkçı Beynin Analizi
Şizofreni ve Depresyon Hastalarında Ölüm Kaygısı ve Ölüme Karşı Tutum
RTMS ile Tedaviye Dirençli Depresyonda Bilişsel Bozulmanın İyileşmesi
Telepsikiyatri Uygulamalarına Kısa Bir Bakış
COVID-19 ve Zihinsel Sağlık Yükünün Azaltılmasında Telesağlık Hizmetlerinin Rolü
Anksiyete ve Stresle İlişkili Bozuklukları Olan Hastalarda Egzersizin Etkilerinin İncelenmesi
COVID-19 ve Damgalama
Yeni Koronavirüs ve Nöro-invaziv Yapısı
COVID-19 Virüs Endişesine Yönelik Farkındalık ve Öz-Şefkatin Uygulamaya Geçirilmesi
Kronik Stres Beyni Nasıl Değiştirir ve Bunu Tersine Çevirmek İçin Ne Yapabiliriz?
Yeni Koronavirus Hastalığının Duygusal Etkisi
Hafif Travmatik Beyin Hasarı ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olan Kişilerde Serum Nörosteroid Düzeylerinin Kortikal Kalınlık ile İlişkisi
Farkındalık ve Öz-Şefkat
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tourette Bozukluğunun Genetiği
OKB’de Tedavinin Yaşam Kalitesi ve İşlevselliği Üzerindeki Etkisi
TMS Beyinde Nasıl Bir Etki Oluşturmaktadır?
Derin TMS, Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarını İyileştirir mi?
Bilişsel Davranışçı Terapi Öncesi ve Sonrası Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Orbito-Frontal Korteks ve Talamus Hacimleri
Obsesif Kompulsif Bozuklukta İstirahat Hali Alfa Ritminin Fonksiyonel Bağlantı Değişiklikleri
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Bilimsel Paylaşım Cimrisi “Varyemez Hocalar” Diyarı Türkiye
Metta Meditasyon ve Kronik Depresyon
Şizofreni ve Yüz İfadelerini Tanıma
Hiperseksüelite Nedir?
Ruhsal Bozukluklar Nelerdir?
Depresyon ve Anksiyete Tedavisinde Kabul – Kararlılık Terapisi (ACT)
Postpartum Depresyon Nedir?
Elektrokonvülsif Terapi (EKT) ve Majör Depresif Bozukluk
Bipolar Bozukluk ve Borderline Kişilik Bozukluğu Aynı Olabilir mi?
Şizofrenide Yürütücü Dikkat ve Anısal Hafıza
Parkinson Hastalarının Beyin Dalgalarına Gerçek Zamanlı Geribildirim
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Transkranial Manyetik Stimülasyon ve Tedaviye Cevabı Öngörmede EEG Kullanımı
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Nörofeedback
Ergenlerde Madde Kullanımının Beyin Yapısına Etkileri
Major Depresif Bozukluk Riskinin EEG ile Belirlenmesi
Neurofeedback (Sinirsel Geribildirim) ve Anksiyete
Psikiyatride Stigmatizasyon
Şizofreni Hastalığında P300 Bulguları
Katil Doğmak
Neurofeedback Nedir?
P300 ve Temel Bileşenleri…
P300 Nedir ve Ne İşe Yarar?
Alzheimer Başlangıcı
Alzheimer nedir?
Anksiyete Krizi
Sosyal Anksiyete Bozukluğu
Anksiyete Nedir?
Kaygı Bozukluğunun Tedavisi
Anksiyete Hakkında Temel Bilgiler
Seks Bağımlılığı ve Tedavi Teknikleri
Romantik İlişkilere Yönelik Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Kafein Bağımlılığı ve Psikiyatri
Epilepsi ve Konversiyon İlişkisi: EEG’nin Önemi
İnternet Bağımlısı
Hangi İlaç?
Derin TMS ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi
Migren ve dTMS
Afazi Tedavisi
Transkortikal Afaziler
İletim (Kondüksiyon) Afazisi
Wernicke Afazisi
Broca Afazisi
Afazi nedir?
Derin TMS ve Depresyon
Empati ve Sempati
Psikiyatride Endofenotipler
Bipolar Tedavisi ve Yaratıcılığa Etkisi
Yaratıcılık ve Bipolar Bozukluk
Yaşam Kalitesinin Önemi
Trikotilomani Nedir?
Bulimia Nervoza
Anoreksiya Nervoza
Doğum Sonrası Depresyonu
Panik Bozukluk ve Aile Desteği
Depresyon Hastaları ve Aile Desteği
Bipolar Bozukluk ve Hasta Yakınları
Duygu Dışavurumu ve Psikiyatrik Hastalıklar
Neden Şizofrenide Sadece İlaç Tedavisi Yeterli Değildir?
Şizofreni Hastaları ve Aile Desteği
EEG Hakkında Temel Bilgiler
Sosyal Anksiyete Bozukluğu ile İlgili Araştırmalar
OKB ile İlgili Son Gelişmeler
Panik Bozukluk ve Tedavisi
Panik Bozukluk ile ilgili son gelişmeler
Stroop Testler
TMS ve Panik Bozukluklar
Transkranyal Manyetik Uyarım (TMS) ve Antidepresan Kombinasyonu
TMS Ne Kadar Sürede Etki Eder?
Demans ve TMS
Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve rTMS
Bipolar Bozukluk ve TMS
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve TMS
TMS’in Depresyonda Uygulanması
TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) Nedir?
Psikiyatrik İlaçlar ve Cinsellik
Psikiyatrik Hastalıklar ve Seks
Psikiyatri ve Cinsellik
Şizofren Hastayı Doktora Götürmek
Depresyon ve Beslenme
Serotonin
Kırık Kalp Sendromu Nedir?
Travma Nedir?
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Tedavisi
Obeziteye Yol Açan Psikiyatrik İlaçlar
Dopamin Reseptör Duyarlılığı
Anksiyete Bozukluğu Hakkında Her Şey (Kaygı Bozukluğu)
Hamilelikte Psikiyatrik İlaç Kullanımı
SSRI Grubu ve Yeni Nesil Antidepresanlar
Baş Ağrısı ve Psikiyatri
Duygudurum Düzenleyici İlaçlar
Sosyal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi)
Trisiklik Antidepresanlar Hangileridir?
Bipolar Bozukluğun Tedavisi
Psikoterapi Yöntemleri
Obsesif Kompülsif Bozukluk
Stres Kansere Neden Olabilir mi?
Dopamin Nedir, Dopaminin Psikiyatrik Hastalıklarda Rolü Nedir?
İntihar Nedir, İntihar Önlenebilir mi?
Sanrılı Bozukluklar (Paranoya)
Kadınlarda Görülen Pelvik Ağrının Psikiyatrik Yönleri
Erken Boşalma Tedavisi ve Tedavide Karşılaşılan Güçlükler
EEG Nedir, Hangi Amaçla Kullanılır?
Deliryum nedir?
Psikoterapi Nedir?
Bipolar Bozukluk Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?
Anksiyete’nin (Kaygının) Tedavisi
Uyku Nedir?
Ağrı Bozukluğu
Vücut Dismorfik Bozukluğu
Hipokondriasis
Somatizasyon Bozukluğu
Obezite ve Psikiyatri
Hipertansiyon ve Psikiyatri
Konversiyon Bozukluğu
Histrionik Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Böbrek Hastalıkları ve Psikiyatri
Şizofrenide Hastaneye Yatırma
Şizofrenide Psikososyal Yaklaşım
Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi
Şizofreni Hakkındaki Mitler ve Doğruları
Fobi Nedir? Nedenleri ve Tedavi Yolları Nelerdir?
Bipolar Bozukluk Nasıl Bir Hastalıktır?
Antidepresan İlaçlar
Anoreksiya Nervoza Tedavi Edilebilir
Şizofreni Hastalarının Yakınları İçin Bilgilendirme – 1
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Bunama Hakkında Ayrıntılı Bilgi
Takıntı Hastalığı Hakkında Her Şey (Obsesif Kompülsif Bozukluk)
Psikoterapi Nedir, Niçin Yapılır?
Panik Bozukluğu Hakkında Her Şey (Panik Ataklar)
Erken Boşalma Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?
Depresyon hakkında her şey
Stres Kavramı ve Stresten Korunma Yolları
Baş Ağrısı Nedir? Hangi Psikolojik Hastalıklara Eşlik Eder?
Hamilelik ve Psikiyatri
Diyabet ve Psikiyatri
Karaciğer ve Psikiyatri
AIDS ve Psikiyatri
Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu
İki Uçlu Duygulanım Bozukluğu
Kanser Tedavisi ve Yol Açtığı Psikiyatrik Sorunlar
Kanser ve Psikoterapi
Kanser Hastasında Psikiyatrik Bulgular
Kanser Hastasının Psikolojisi
Kanser ve Stres
Psikiyatride EEG
Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)
Obsesif kompülsif bozukluk (OKB)
Panik Bozukluk, Nedenleri ve Tedavisi
Şizofreni
Depresyon
Şüphecilik

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler