Makale Adı
Tehdidin kokusunu almayı “öğrenen” nöronlar
Depresyon ve beyin sağlığı
Zihnin boyutları ve beyin geometrisi
Farklı kültürlerde iş stresi ve depresyon ilişkisi
Deri yolma bozukluğu
Orduda görev alan kadınlarda görülen depresyonun nedenleri
Psikososyal terapiler bağışıklık fonksiyonunu iyileştirebiliyor
Akıl sağlığı hizmetleri yeniden hapsedilme oranlarını azaltabilir
Mükemmeliyetçi kaygılar, depresyon ve obsesif kompulsif bozuklukta benzerlik gösterebilir
Ev işlerindeki eşitsizlik kadınlarda cinsel isteği azaltabiliyor
Bağışıklık düzensizliği uzun süreli doğum sonrası depresyona neden olabilir
Duygu düzenleme stratejileri ve rüyalar
Aşırı işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılması bilişsel gerilemenin yavaşlamasına yardımcı olabilir
Depresyonda disosyatif belirtiler
Hikikomori ve erken teşhisi
Akıllı telefon bağımlılığı yaratıcılık kapasitesini azaltabilir
Kişilik ve beyin aktivitesi arasında ilişki var mı?
Evrensel bir davranış olarak güzelliği artırmak
Hafif travmatik beyin hasarından sonra iyileşmek kimler için daha zor?
Migren bir kendini savunma mekanizması mıdır?
EEG, kalp masajı sırasında ölüme yakın deneyimi gösteriyor
Partner şiddetini önlemek ve ruh sağlığı
Gece kuşundan sabah insanına dönüşmek mümkün mü?
Erken yaştaki korkular gelecek kaygısı ve depresyonunda nasıl bir rol oynar?
Biriktirme bozukluğuyla birlikte görülen majör depresif bozukluk
Antipsikotikler, ilk psikozunun ardından yaşanan iş yetersizliği riskini düşürüyor
Algoritmalar spor takımlarının hareketlerini tahmin edebiliyor
Savaş bölgesine bağlı stres beynin mikro yapısında değişikliklere neden olabilir
Boşluk hissi için neler yapılabilir?
Boşluk hissetmek
Egzersiz, hafıza ve ruh sağlığı arasındaki bağlantılar ortaya çıktı
İnsanlar neden hiç tanışmadıkları bir kraliçe için yas tutuyor?
Şizofreni ve Bipolar Bozukluk hastalıklarının önceden tespiti
Aşırı sıcaklıklar internet ortamında nefret söylemini besliyor
İletişimde el ve kol hareketleri, hareket ve nefes arasındaki bağlantıyı etkinleştiriyor
Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) ve yansıtılmış terk edilme
Güneşe maruz kalmak, ısı ve nem mental semptomları kötüleştirebilir
Patolojik mükemmeliyetçilik
Travmayı ortaya dökmek: Aşırı paylaşımda bulunmanın etkisi
Travma sonrası stres bozukluğu göstergesi olarak tükürükteki bakteriler
Çok düşünmek beyni yorar mı?
Bipolar bozukluk hakkında söylenen mitler ve yanlış inanışlar
Aktif egzersiz ve pasif egzersizlerin bilişsel işlevler üzerindeki etkisi
Post-Travmatik Stres Bozukluğu yaşayan sevdiklerinize yardım etmenin 6 yolu
İşlenmiş gıda tüketilmesi demans riskini artırıyor
Bilişsel çarpıtmalarla başa çıkma yöntemleri
Hakaretler beyinde yüze atılan küçük tokatlar gibi
Psikiyatrik rahatsızlıklara yol açabilen bilişsel çarpıtmalar – 3
Yaşam stili risk faktörleri, Demans ve yaşlanma
Psikiyatrik hastalıklarda bilişsel çarpıtmalar – 2
Depresyon ve Anksiyetede bilişsel çarpıtmalar – 1
Çocukluk dönemi duygusal travmaları ve yetişkinlikte şizofreni benzeri semptomları
Duygu düzenlemenin bir işareti: Teta Dalgaları
Yürüyüş ve bilişsel işlevler
Şizofreni ve antikor ilişkisi
Ergenlerde büyükanne kaybının depresyonla ilişkisi
Doğru ve etkili antidepresan seçimi için farmakogenetik test
Uyku bozuklukları ve kanser ilişkisi
Tedaviye dirençte psikodinamik faktörler
Ruh sağlığı için bilişsel davranışçı terapi
Bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğunda çocukluk çağı travması
Depresyon tedavisi sırasında beyin nasıl değişir?
Kalp sağlığı, stres ve depresyon
Orta yaş ve ilerisi için ideal uyku miktarı 7 saat
Gündüz şekerlemesi ve Alzheimer ilişkisi
 Majör depresif bozuklukta Bilişsel-Davranışçı Grup Terapisi
Ağır mental hastalık ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki
Depresyondan çıkışın anahtarı olarak duyumları hissetmek
Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde Farmakogenetik uygulaması
Doğum sonrası depresyon ve B hücresi değişikliği
Uyku yoksunluğu ve bulaşıcı yalnızlık hissi
Yas ve kayıp ile başa çıkmak
Yaşanılan çevrenin Demansa etkisi
Depresyon her zaman nöroinflamasyonla bağlantılı değildir
Ağır geçirilmeyen COVID hastalığının beyin ve zihinsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi
Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu nedir?
Alzheimer hastalığı için yeni bir biyoaktif molekül ve yeni bir yöntem
Nöropsikiyatrik hastalık geçmişi diğer nöropsikiyatrik hastalıkların gelişmesini etkiliyor
Mimarinin insanlar üzerindeki etkileri
Komplo teorilerine neden inanırız?
Sosyal medya kullanımına bağlı artan depresyon
Duyguları işleyen beyin bölgelerinde düşük bağlantıya bağlı alkol kullanımı
Yüksek öğrenim ve dil becerileri bunamayı önlemeye yardımcı olabilir
Egzersiz, yaşlanma ve hafıza
Dünya çapında postpartum depresyon riski
Çocukluktaki yoksulluğun ve yetişkinlikte yaşanan ruh sağlığı bozuklukları arasındaki bağlantı
Majör Depresif Bozukluk için psilosibin destekli tedavinin etkinliği
Yeni bir öğrenme biçimi olarak unutma
Yemek ve ağrı arasındaki ilişki
Nikotin hipokampal bağlantılı bilişi nasıl etkiler?
Mevsimsel duygudurum bozukluğunu yenmek
Bazı çocuklarda ve ergenlerde kekemelik kaygı ile bağlantılı olabilir
Yalnızlık yaşlı yetişkinlerde artan demans riskiyle ilişkilidir
Müzik türlerinin EEG senkronizasyonuna etkileri
Algılanan kontrolün obsesif inançlar ve obsesif kompulsif belirtilerle ilişkisi
Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Yas Süreci ile İlişkisi
Cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Tedaviye Dirençli OKB’de Derin TMS’nin uzun vadeli sonuçları
Uyku felci
Depresyon ve Yalnızlığın Duygusal Yüz İfadelerini Tanımlama Üzerindeki Etkisi
Uyku ile ilgili solunum bozukluklarının depresyon ve hava kirliliği ile ilişkisi
Düşük B12 seviyesi depresif semptomlar ile ilişkili midir?
Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu ve COVID-19
Çocuklukta yaşanan güç deneyimler ve bilişsel esneklik
Psikolojik ve biyolojik esneklik, stresin epigenetik yaşlanma üzerindeki etkilerini modüle eder
Kaygı ve Duygu-durum Bozukluklarında COVID-19 Stresi
Benlik Saygısının Koşullu Öz Değerle İlişkisi
Uykusuzluk: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi
Koşullu Öz Değer
Geleceği görmek
İntihara meyilli mi hissediyorsunuz?
Nefes almanın algısı
Yaşam şekli ve yalnızlık
Instagram kullanımı ve kendilik değeri
Meme kanserinden kurtulanlar için ağlama terapisi
Bipolar bozuklukta manik episodların beyne etkisi
Gebe kadınlarda COVID-19 korkusu ve kaygısı
İhmal edilen gerçeklik: İklim değişikliği
Anksiyetede ailesel benzerliğin genetik ve çevresel kaynakları
Epigenetik MR: Yeni bir DNA metilasyonu görüntüleme yöntemi
Aşırı şeker tüketimi ve nörobilişsel problemler
Beyni kötü haberlere karşı korumak
Günün İntikamını Geceden Almak: Uyku Vaktini Erteleme Davranışları
En az kaç saat uyumalıyız?
Az güven mi, öz güven mi?
Trikotilomani ve deri yolma bozukluğunda kişilik özellikleri
Munchausen by Proxy Sendromu
Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler – 3
Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler – 2
Majör Depresif Bozuklukta Biyobelirteçler – 1
Afantazya (Zihin Körlüğü) nedir?
İğrenme ve Takıntılar
Anestezinin Bilinçte Yarattığı Değişimin Nöral Mekanizması
Zihinsel Zaman Yolculuğu
OKB’de Yönetici İşlevler ve İçgörü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Matematik Endişesinin Bellek ve Problem Çözme Üzerine Etkisi
Kendi Kendine Teşhis Meselesi
H7 Bobinli Derin Tekrarlayan TMS’nin Komorbid MDB ve OKB Tedavisinde Etkinliği
Psikopati ve Sosyopati
COVID-19 Sırasında Obsesif-Kompulsif Bozukluk
OKB’de Belleğe Duyulan Güven ve Üstbilişin Tanıdaki Rolü
Türkiye’de COVID-19 Salgını Sırasında Psikolojik İyi Hal
Depresif Bilişsel Bozukluğunun Tedavi Yöntemleri
Psödodemans: Depresif Bilişsel Bozukluk
Beyin Müzikten Niçin Keyif Alır?
Stres ve Plastisite
Gerilim Tipi Baş Ağrısında Depresyon ve Kaygı Bozukluğu
COVID-19 ve Obsesif Kompulsif Bozukluk üzerine etkisi
Genetik-Sosyal-Gelişimsel-Kişilik Modelinde Kalıtsallığın Yeri
COVID-19 Dönemi Telepsikiyatri Uygulaması
Yeni Deneyimler Öğrenmeyi Geliştiriyor
Düzenli Kafein Tüketiminin Beyin Yapısına Etkisi
Pandemi Sürecinde Sosyal Desteğin Önemi
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Kendini Damgalama ve Tedavi Etkinliği
Psikiyatrik Bozuklukların Ortaya Çıkmasında RNA Gen İfadesi
Güvence Arayışının Obsesif Kompulsif Bozukluktaki Rolü
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Özgüven
Hobiler ve Sayısız Faydaları
Depresyon Nüksünün Önlenmesinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkinliği
Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi
Bipolar Bozukluk ile Majör Depresif Bozukluğu Ayırt Etme
Meme Kanserinden Kurtulanlarda Duyusal Filtreleme ve Duyusal Hafıza
Depresyon, Uyku Sorunları ve Cinsiyet
Ben Aslında Yokum: Cotard Sendromu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Diyalektik Davranışçı Terapi
Hobiler ve Depresyon Arasındaki İlişki: Sosyal Reçete
Demans Hastalığında Sosyal Biliş ve Ölçümü
Frontotemporal Demans ve Sosyal Biliş
Bipolar Depresyon Tedavisi ve Beyaz Madde Yapısındaki Mikro Değişiklikler
Zekâ
Alzheimer ve Hastalığı Öngörmek
Genetik ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi
Pandemide Kişilik Özelliklerinin Önemi
Irkçı Beynin Analizi
Şizofreni ve Depresyon Hastalarında Ölüm Kaygısı ve Ölüme Karşı Tutum
RTMS ile Tedaviye Dirençli Depresyonda Bilişsel Bozulmanın İyileşmesi
Telepsikiyatri Uygulamalarına Kısa Bir Bakış
COVID-19 ve Zihinsel Sağlık Yükünün Azaltılmasında Telesağlık Hizmetlerinin Rolü
Anksiyete ve Stresle İlişkili Bozuklukları Olan Hastalarda Egzersizin Etkilerinin İncelenmesi
COVID-19 ve Damgalama
Yeni Koronavirüs ve Nöro-invaziv Yapısı
COVID-19 Virüs Endişesine Yönelik Farkındalık ve Öz-Şefkatin Uygulamaya Geçirilmesi
Kronik Stres Beyni Nasıl Değiştirir ve Bunu Tersine Çevirmek İçin Ne Yapabiliriz?
Yeni Koronavirus Hastalığının Duygusal Etkisi
Hafif Travmatik Beyin Hasarı ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Olan Kişilerde Serum Nörosteroid Düzeylerinin Kortikal Kalınlık ile İlişkisi
Farkındalık ve Öz-Şefkat
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tourette Bozukluğunun Genetiği
OKB’de Tedavinin Yaşam Kalitesi ve İşlevselliği Üzerindeki Etkisi
TMS Beyinde Nasıl Bir Etki Oluşturmaktadır?
Derin TMS, Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarını İyileştirir mi?
Bilişsel Davranışçı Terapi Öncesi ve Sonrası Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Hastalarda Orbito-Frontal Korteks ve Talamus Hacimleri
Obsesif Kompulsif Bozuklukta İstirahat Hali Alfa Ritminin Fonksiyonel Bağlantı Değişiklikleri
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Bilimsel Paylaşım Cimrisi “Varyemez Hocalar” Diyarı Türkiye
Metta Meditasyon ve Kronik Depresyon
Şizofreni ve Yüz İfadelerini Tanıma
Ruhsal Bozukluklar Nelerdir?
Depresyon ve Anksiyete Tedavisinde Kabul – Kararlılık Terapisi (ACT)
Postpartum Depresyon Nedir?
Elektrokonvülsif Terapi (EKT) ve Majör Depresif Bozukluk
Bipolar Bozukluk ve Borderline Kişilik Bozukluğu Aynı Olabilir mi?
Şizofrenide Yürütücü Dikkat ve Anısal Hafıza
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Transkranial Manyetik Stimülasyon ve Tedaviye Cevabı Öngörmede EEG Kullanımı
Ergenlerde Madde Kullanımının Beyin Yapısına Etkileri
Major Depresif Bozukluk Riskinin EEG ile Belirlenmesi
Psikiyatride Stigmatizasyon
Şizofreni Hastalığında P300 Bulguları
Katil Doğmak
P300 ve Temel Bileşenleri…
P300 Nedir ve Ne İşe Yarar?
Alzheimer Başlangıcı
Alzheimer nedir?
Anksiyete Krizi
Sosyal Anksiyete Bozukluğu
Anksiyete Nedir?
Kaygı Bozukluğunun Tedavisi
Anksiyete Hakkında Temel Bilgiler
Romantik İlişkilere Yönelik Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Kafein Bağımlılığı ve Psikiyatri
Epilepsi ve Konversiyon İlişkisi: EEG’nin Önemi
Hangi İlaç?
Derin TMS ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi
Afazi Tedavisi
Transkortikal Afaziler
İletim (Kondüksiyon) Afazisi
Wernicke Afazisi
Broca Afazisi
Afazi nedir?
Derin TMS ve Depresyon
Empati ve Sempati
Psikiyatride Endofenotipler
Bipolar Tedavisi ve Yaratıcılığa Etkisi
Yaratıcılık ve Bipolar Bozukluk
Yaşam Kalitesinin Önemi
Trikotilomani Nedir?
Bulimia Nervoza
Anoreksiya Nervoza
Doğum Sonrası Depresyonu
Panik Bozukluk ve Aile Desteği
Depresyon Hastaları ve Aile Desteği
Bipolar Bozukluk ve Hasta Yakınları
Duygu Dışavurumu ve Psikiyatrik Hastalıklar
Neden Şizofrenide Sadece İlaç Tedavisi Yeterli Değildir?
Şizofreni Hastaları ve Aile Desteği
EEG Hakkında Temel Bilgiler
Sosyal Anksiyete Bozukluğu ile İlgili Araştırmalar
OKB ile İlgili Son Gelişmeler
Panik Bozukluk ve Tedavisi
Panik Bozukluk ile ilgili son gelişmeler
Stroop Testler
Transkranyal Manyetik Uyarım (TMS) ve Antidepresan Kombinasyonu
TMS Ne Kadar Sürede Etki Eder?
Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve rTMS
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve TMS
TMS’in Depresyonda Uygulanması
TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) Nedir?
Psikiyatrik İlaçlar ve Cinsellik
Psikiyatrik Hastalıklar ve Seks
Şizofren Hastayı Doktora Götürmek
Depresyon ve Beslenme
Serotonin
Kırık Kalp Sendromu Nedir?
Travma Nedir?
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Tedavisi
Obeziteye Yol Açan Psikiyatrik İlaçlar
Dopamin Reseptör Duyarlılığı
Anksiyete Bozukluğu Hakkında Her Şey (Kaygı Bozukluğu)
Hamilelikte Psikiyatrik İlaç Kullanımı
SSRI Grubu ve Yeni Nesil Antidepresanlar
Baş Ağrısı ve Psikiyatri
Duygudurum Düzenleyici İlaçlar
Sosyal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi)
Trisiklik Antidepresanlar Hangileridir?
Bipolar Bozukluğun Tedavisi
Psikoterapi Yöntemleri
Obsesif Kompülsif Bozukluk
Stres Kansere Neden Olabilir mi?
Dopamin Nedir, Dopaminin Psikiyatrik Hastalıklarda Rolü Nedir?
İntihar Nedir, İntihar Önlenebilir mi?
Sanrılı Bozukluklar (Paranoya)
Kadınlarda Görülen Pelvik Ağrının Psikiyatrik Yönleri
Erken Boşalma Tedavisi ve Tedavide Karşılaşılan Güçlükler
EEG Nedir, Hangi Amaçla Kullanılır?
Deliryum nedir?
Psikoterapi Nedir?
Bipolar Bozukluk Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?
Anksiyete’nin (Kaygının) Tedavisi
Uyku Nedir?
Ağrı Bozukluğu
Vücut Dismorfik Bozukluğu
Hipokondriasis
Somatizasyon Bozukluğu
Obezite ve Psikiyatri
Hipertansiyon ve Psikiyatri
Konversiyon Bozukluğu
Histrionik Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Böbrek Hastalıkları ve Psikiyatri
Şizofrenide Hastaneye Yatırma
Şizofrenide Psikososyal Yaklaşım
Epilepsi – Psikiyatri İlişkisi
Şizofreni Hakkındaki Mitler ve Doğruları
Fobi Nedir? Nedenleri ve Tedavi Yolları Nelerdir?
Bipolar Bozukluk Nasıl Bir Hastalıktır?
Antidepresan İlaçlar
Anoreksiya Nervoza Tedavi Edilebilir
Şizofreni Hastalarının Yakınları İçin Bilgilendirme – 1
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Bunama Hakkında Ayrıntılı Bilgi
Takıntı Hastalığı Hakkında Her Şey (Obsesif Kompülsif Bozukluk)
Psikoterapi Nedir, Niçin Yapılır?
Panik Bozukluğu Hakkında Her Şey (Panik Ataklar)
Depresyon hakkında her şey
Stres Kavramı ve Stresten Korunma Yolları
Baş Ağrısı Nedir? Hangi Psikolojik Hastalıklara Eşlik Eder?
Hamilelik ve Psikiyatri
Diyabet ve Psikiyatri
Karaciğer ve Psikiyatri
AIDS ve Psikiyatri
Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu
İki Uçlu Duygulanım Bozukluğu
Kanser Tedavisi ve Yol Açtığı Psikiyatrik Sorunlar
Kanser ve Psikoterapi
Kanser Hastasında Psikiyatrik Bulgular
Kanser Hastasının Psikolojisi
Kanser ve Stres
Psikiyatride EEG
Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)
Obsesif kompülsif bozukluk (OKB)
Panik Bozukluk, Nedenleri ve Tedavisi
Depresyon
Şüphecilik

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler