Mutluluk şimdi mi sonra mı?

Mutluluk şimdi mi sonra mı?

Mutluluk, uğruna çok çalışılması ve zaman içinde biriktirilmesi gereken bir şey midir yoksa anın tadını çıkarmak için geçici ve uçucu bir şey midir?

Zamanlamanın iyi hissetmek üzerine etkisi

Batı toplumu genellikle anlık mutluluk pahasına hedeflerinin peşinden koşanlara hayranlık duyarken, anı yaşamak hoşgörüsüz veya düşüncesiz olarak görülebilmektedir. Ancak Buffalo Üniversitesi bünyesinde psikoloji doçenti Dr. Lora Park ve ekibi tarafından yürütülen araştırma anı yaşamanın da faydalı olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre, insanların mutlulukla ilgili inançlarının günlük hedef arayışlarını ve iyi hissetmelerinde etkili. Bulgular, Emotion adlı dergide yayınlandı.

Dr. Park, hem üniversite çağındaki hem de yetişkin topluluk katılımcılarını içeren örneklemlerle çalışmalar yürüten bir araştırma ekibine liderlik etti.

Ekip, ilk olarak mutluluğu erteleme ve anı yaşama inançlarını ölçmek için yeni bir ölçek oluşturdular ve ardından mutlulukla ilgili bu inançları benimsemenin getirilerini ve götürülerini incelediler.

Sonuçlar şu şekilde:

 1. Mutluluğu kümülatif olarak gören insanlar genellikle uzun vadeli hedeflere ulaşmak için mutluluğu ertelerken, mutluluğu geçici olarak görenler hemen tatmin olmayı tercih eder.
 2. Uzun vadeli hedefler için mutluluğu ertelemek, olumlu olarak beklenen mutluluğa ve gururla sonuçlanabileceği gibi olumsuz olarak suçluluk, endişe ve pişmanlık duygularına da neden olabiliyor.
 3. Anı yaşamak, daha olumlu duygulara ve genel esenliğe katkıda bulunarak keyifli faaliyetlere katılımı teşvik edebiliyor.

Mutluluk, banka hesabına ya da borsaya yatırılan para gibi görülüyor

Dr. Park, “İnsanlar mutluluğu biriken bir kaynak olarak gördüklerinde, ‘mutluluğu ertelemeye’ meyilli olmalar, uzun vadeli önemli hedefleri için çok çalışmanın ve fedakârlık yapmanın gelecekte onları daha mutlu edeceği fikrini benimsemeleri daha muhtemeldir” diyor.

Öte yandan, insanlar mutluluğun gelip geçici olduğunu düşünebilir; tıpkı bir kişinin borsaya para yatırıp piyasanın ne zaman yükselip ne zaman düşeceğini bilmeden günden güne dalgalanmasını izlemesi gibi. “İnsanlar mutluluğa bu şekilde baktıklarında, mutluluğu bilinmeyen bir geleceğe ertelemek yerine ‘anı yaşamaya’, şimdi mutlu hissetmek için fırsatları değerlendirmeye inanmaları muhtemeldir. ”

Mutluluğu ertelemeyenler neden daha mutlu?

Park, “Anı yaşamaya inanan insanlar, uzun vadeli hedefleriyle ilgisi olmasa bile, daha eğlenceli ve keyifli faaliyetlerde bulunurlar; bu da daha olumlu duygulara ve genel refahın artmasına katkıda bulunur” diyor. “Bu bireyler bu tür deneyimleri boşa harcanan zaman, pişmanlık duyulacak ya da suçluluk duyulacak bir şey olarak görmüyorlar.”

Mutluluğa dair inançlar değişir mi?

Park’ın araştırması, mutluluğa ilişkin inançların nispeten istikrarlı olmakla birlikte, aynı zamanda değişebildiğini ve mutluluğun kümülatif veya geçici olmasına farklı değer veren toplumsal mesajlardan etkilenebildiğini ortaya koymuştur. Örneğin, “Birkaç hafta içinde mezun olacağınızı biliyorsanız, mutluluğu daha sonraki bir zamana ertelemek yerine anı yaşamak avantajlı olabilir. Anı yaşamaya geçebilir ve şimdi kendinizi kötü hissetmeden hedefle ilgili olmayan uğraşların tadını çıkarabilirsiniz.”

Biri diğerinden daha iyi denilemez

“Açık olan bir durum şu ki, uzun vadeli hedefler genellikle sebat ve odaklanma gerektirir. Birçok insan bu konuda pes edebiliyor. Ancak hedefle ilgili bu arayışın, mutluluğu hemen şimdi yakalama, başkalarıyla yakınlık ve bağlantı hislerini artırabilecek fırsatları kaçırmak gibi sonuçları da vardır.”

Son olarak Dr.  Park “Mutlulukla ilgili bir inancın diğerinden daha iyi olması gerekmiyor. Mutlulukla ilgili bu farklı inançların ve bu inançlarda esnek olunabileceğinin farkında olmak, kişinin günlük yaşamında mutluluğu ve esenliği en üst düzeye çıkarmak için göz önünde bulundurması gereken bir şeydir.” ifadelerine bulunuyor.

KAYNAKÇA:
– Neuroscience News. (29.05.2023). Happiness Now or Later? The Impact of Timing on Well-being.
– Park, L. E., Fujita, K., Naragon-Gainey, K., Radsvick, T. M., Jung, H. Y., Xia, J., Ward, D. E., Paravati, E., Weng, J., Italiano, A., & Valvo, A. (2023). Happiness—To enjoy now or later? Consequences of delaying happiness and living in the moment beliefs. Emotion, 23(1), 138–162.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler