Makaleler

Demans Hastalığında Sosyal Biliş ve Ölçümü

Demans Hastalığında Sosyal Biliş ve Ölçümü

Frontotemporal demansın davranışsal türü (Behavioural variant frontotemporal demantia –BvFTD) beynin frontal ve temporal bölgelerinin devamlı olarak hücre kaybına uğraması (atrofi) sonucu meydana gelen sosyal bilişi de etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır.

Frontotemporal Demans ve Sosyal Biliş

Frontotemporal Demans ve Sosyal Biliş

Başkalarının tutum ve davranışları hakkında tahminlerde bulunmak birçok verinin işlemlenmesini ve beyindeki karmaşık bir sistemin birlikte çalışmasını gerektirir. Sosyal biliş olarak da adlandırılan iletişim içinde olduğumuz kişilerin duygularını, düşüncelerini, yaptığı sosyal atıfları ve imalarını anlamak gibi bir dizi bilişsel fonksiyonu işlerken beynimizde aktif olarak faaliyet gösteren alanların tümü (amigdala, ventromedial prefrontal korteks, insula, singulat, fusiform kıvrımı ve temporoparietal birleşimi gibi) sosyal beyin olarak adlandırılıyor.

Bipolar Depresyon Tedavisi ve Beyaz Madde Yapısındaki Mikro Değişiklikler

Bipolar Depresyon Tedavisi ve Beyaz Madde Yapısındaki Mikro Değişiklikler

Difüzyon tensör görüntüleme (DTG), beyaz cevher bütünlüğünü tespit etmek için en yaygın kullanılan invaziv olmayan yöntemlerden biridir. DTG ölçümleri, bipolar bozukluğu (BB) olan hastalarda beyaz cevherin mikro yapısında yaygın bir değişiklik olduğunu düşündürmektedir. Tekrarlı uyku yoksunluğu tedavisi (TSD) ve ışık tedavisinin (LT) kronoterapötik kombinasyonu, hastaların yaklaşık %60’ında depresif semptomları akut bir şekilde tersine çevirebilmektedir. Ayrıca hızlı antidepresan yanıtın nörobiyolojik ilişkilerini araştırmak için model bir antidepresan tedavi olarak onaylanmıştır.

Zekâ

Zekâ

Genel kabul görmüş bir tanımı yoktur. Ben bu yazıda zekâ testlerinin ölçtüğü ruhsal aygıt parçası olarak kabul edeceğim.

Alzheimer ve Hastalığı Öngörmek

Alzheimer ve Hastalığı Öngörmek

Son yıllarda bilim insanlarının Alzheimer hastalığı üzerinde yaptığı klinik çalışmalar arasında, hastaların, ciddi klinik belirtiler göstermeden önce (hafıza kaybı vb.) hastalığı öngörebilecek belirtileri bulmak önemli bir yer edindi.

Neurofeedback Nasıl Uygulanır?

Neurofeedback Nasıl Uygulanır?

EEG (elektroensefalogram) biofeedback olarak da bilinen Neurofeedback, beyin dalgası aktivitesini değerlendiren bilgisayar tabanlı bir programdan, anında geri bildirim sağlayan terapötik bir müdahaledir. Program, bu beyin sinyallerini yeniden düzenlemek veya yeniden eğitmek için ses veya görsel sinyalleri kullanır. Bu sürece cevap vererek, danışanlar beyin işlevlerini yeniden düzenlemeyi ve geliştirmeyi ve çeşitli nörolojik ve zihinsel sağlık bozukluklarının semptomlarını hafifletmeyi öğrenirler.

Neurofeedback ve Depresyon

Neurofeedback ve Depresyon

Depresyon olarak da bilinen Majör Depresif Bozukluk (MDB), sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörlerin neden olduğu zihinsel bir bozukluktur.

Genetik ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi

Genetik ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi

Yeni bir çalışmanın sonuçları, belirli genlerin travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) duyarlılıkta rol oynayabileceğini düşündürmektedir. McLean Hastanesi’nde araştırmacılar tarafından yönetilen ve Cell Reports dergisinde yayınlanan uluslararası bir ekip tarafından yürütülen çalışma, TSSB’nin önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgiler sağlayabilir.

Pandemide Kişilik Özelliklerinin Önemi

Pandemide Kişilik Özelliklerinin Önemi

Son iki ay içinde, pandemi sırasındaki kamuoyu söylemi büyük ölçüde kolektivizmden örneklerinden biri olmuştur. Virüsün yayılmasını kontrol ederken, bireyler, kitlesel iş birliğine (“Birlikte evde kalın”) ve sosyal mesafeye, el hijyenine ve karantina önlemlerine uyuma kadar ağırlıklı olarak bir bütün olarak hareket etmiştir.

Irkçı Beynin Analizi

Irkçı Beynin Analizi

Günümüzde nörobilimin her türlü kavram ile ilişkilendirildiğine şahit olmaktayız. Beyin işleyişi ile arasında bir bağ oluşturmanın mümkün olduğu her tema, her başlık, her kavram bir şekilde nörobilim ile ilişkilendirilebilir. Irkçılık ve nörobilim her ne kadar birbirine uzak konularmış gibi görünseler de ilerleyen teknoloji ve nörogörüntüleme sistemleri bu yargının o kadar da doğru olmadığını gösteriyor.

ONLINE RANDEVU