Koşmak, rüya görmek ve sağ ve sol beyin arasındaki bağlantılar

Koşmak, rüya görmek ve sağ ve sol beyin arasındaki bağlantılar

Koşuya çıktınız ve aniden önünüze sarkmakta olan bir dal gördünüz. Hemen başınızı eğdiniz, dala çarpmadan geçtiniz ve tekrar düşünmeden koşuya devam ettiniz. Peki beyniniz bu kadar hızlı ve kendinden emin şekilde hareket etmenizi nasıl sağladı?

Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar rüya gördüğünüzde ve koştuğunuzda sağ ve sol beyninizin daha iyi iletişim kurmasını sağlayan çok hızlı bir beyin ritmi keşfettiler. Bu ritimlerin yeni bir ismi var: yivler, mekanik cihazlarda birbiri üzerine geçen dişlilere olan benzerliklerinden dolayı bu ismi alıyorlar.

Dr. Ahmed, yivlerin beynin sağ ve sol beyin arasında ve diğer ritimlerden farklı bir ritim motifini temsil ediyor.

Dr. Ahmed: “Daha önce tanımlanmış sağ ve sol beyin katılımı içeren beyin ritimleri senkronize yüzmeye benziyor: Beynin iki yarısı da aynı anda aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Öte yandan yiv ritimleri, çok kesin ve hızlı bir oyun olan pinpon oynuyor gibiler. Bu geri-ileri nöral pinpon sağ ve sol beynin iletişim biçimi açısından çok temel bir fark teşkil ediyor.”

Dr.Ghosh: “Yivler sol ve sağ beynin koordine edilmesinde kilit rol oyuyor. Bu beyin ritimleri diğer uyanık beyin ritimlerinden daha hızlı. Ayrıca koşarken daha güçlü ve daha belirgin haldeler. Bu sayede sol ve sağ beynin hızlı hareket sırasında daha hızlı karar vermesi, eş zamanlı ve daha hızlı hesap yapması mümkün oluyor.

Dr. Ahmed: “Yivler ayrıca REM uykusu sırasında, yani rüyaların en çok görüldüğü zamanda da mevcut. Şaşırtıcı şekilde bu geri-ileri iletişim şekli rüya sırasında uyanık ve hareket esnasında olduğundan daha güçlü. Bu demek oluyor ki yivler uyku sırasında da bilgiyi koordine etmede kritik bir rol oynuyor, belki uyanıkken edinilmiş deneyimlerin uzun süreli anılara dönüştürülmesi olduğu düşünülebilir.”

Yeni bulgular retrosplenial korteks adı verilen bir beyin bölgesine odaklanıyor. Bu bölge sağa ve sola dönme zamanımızı ayarlamaya yardımcı olur, ayrıca hafıza ve geleceğin tahayyül edilmesine etkilidir. Ayrıca Alzheimer hastalığının erken aşamalarında ilk etkilenen bölgelerden biridir.

Dr. Ahmed:  “Birçok farklı beyin bölgesi üzerinde çalıştık, yivler süreğen biçimde en çok retrosplenial kortekste güçlüydü. Alzheimer hastalığının başında retrosplenial korteksin etkilendiği bilgisine dayanarak yiv ritimlerini Alzheimer için biyo işaret olarak kullanabileceğimizi düşünebiliriz. Bu ihtimali nörodejeneratif hastalıkların preklinik modellerinde araştırmaktayız.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:
– Neurosicencenews. Running and Dreaming Improve Left Brain-Right Brain Communication – Neuroscience News. Neurosciencenews. Published 2022. Accessed July 7, 2022.
– Ghosh M, Yang F-C, Rice SP, et al. Running speed and REM sleep control two distinct modes of rapid interhemispheric communication. Cell Rep. 2022;40(1):111028. doi:10.1016/J.CELREP.2022.111028.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler