Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) ve yansıtılmış terk edilme

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) ve yansıtılmış terk edilme

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) semptomlarından mustarip bireylerde belirgin bir terk edilme korkusu sıklıkla bulunur. Bu genellikle terk edilmekten kaçınmak için zorlayıcı çabalara sebep olur.

Bu çabalar, genellikle manipülatif davranışların yanı sıra, ilişkilere zarar veren ve terk edilme şansını artırıp sevdiklerini kendinden uzaklaştıran davranışları da içerir. Sevilenler genellikle terk etmekle haksız yere suçlandıkları için ilişki içinde kendilerini savunmaya geçebilirler. BKB semptomları olan bireylerin duygularını başkalarına yansıtma eğilimi, terk edilme deneyimlerinin bir kısmını veya tamamını açıklayabilir.

Yansıtılmış terk edilme

Yakın ilişkilerde, BKB semptomu olan bireyler duygularını sevdikleri insanlara yansıtırlar.  Terk edilme korkusunun sevilen kişiye yansıtılması ise sevdiklerinin her an onu terk etmeyi planladığından şüphelenmelerine neden olur. Bu, BKB semptomu olan kişinin, terk edilmenin yakın olduğuna dair kanıt aramasına ve her etkileşimi terk edilme bağlamında incelemesine neden olur. Genellikle ya sevdiklerini kendilerine daha fazla ilgi göstermeleri için manipüle etmeye çalışarak ya da beklenen reddedilme karşısında öfkeyle saldırarak tepki verirler. Bu durum genellikle sevilen tarafın, BKB semptomları olan kişi tarafından saldırıya uğramış hissettirir ve sevilen kişinin savunmaya geçmesine neden olur. Bu savunmaya geçme durumu, BKB semptomları olan kişinin terk edilmekten daha fazla korkması demektir. Aşağıda konuyla ilgili bir vaka sunulmuştur.

Vaka

Borderline Kişilik Bozukluğu semptomları olan DD babasını manipüle ederek onu terk etmeyeceğine dair güvence arar. DD her gece uyumadan önce babasını aramak istediğini babasına iletir. Babasının buna neden ihtiyaç duyduğunu sorduğunda, bu soruyu bir reddetme olarak algılayarak bu isteğinin bir sorun yarattığını düşünür. DD terk edilme korkusu yüzünden babasını yanlış anlamıştır. Baba DD’ye kendini açıklayıp devamında sebebini tekrar sorduğunda DD yalnızlık duygusundan söz eder. Baba her gece müsait olamayabileceğini fakat müsait olduğu vakitlerde telefona cevap vereceğini söylediğinde ise DD yeterince önemsenmediği çıkarımında bulunur ve bunu saldırgan bir tavırla babasına yansıtır. Bu noktada, Baba DD’nin bağırmasını durdurmak için telefonu kapatır. DD, babasının telefonu kapatmasının, onu herkes gibi terk edeceği korkusunun bir teyidi olarak algılar.

Burada DD, terk edilme korkusunu babasına yansıtarak babasını her gece onunla konuşmak için manipüle etmeye çalışmasına neden oldu. Her gece müsait olmayı kabul etmediğinde ise babasına saldırganca davranış gösterdi. Bu durum bir tür kendini gerçekleştiren kehanete sebep oldu. Yansıtılmış terk edilme ile gerçek terk edilme arasında ayrım yapabilme yeteneği hem DD’ye hem de babasına ilişkilerini geliştirmek ve iyileştirmek için yeni araçlar sunabilir.

DD için çözümler

BKB ile ilişkili duygusal düzensizlik, hastaların duygularını çok güçlü bir şekilde deneyimlemelerine neden olarak onları düzenlemeyi daha zor hale getirir. Düzensizliğin zorluğunun bir parçası olarak, duyguları kaynaktan kopar ve diğer insanlara bağlanır, bir başka ifadeyle yansıtmaya neden olur. BKB semptomları olan bireylerde, terk edilme korkusu veya yalnız kalma korkusu hissetmelerine neden olan duygular, her zaman başkalarıyla ilişkileri ile ilgili de değildir. Bu duygular içeriden gelebilir, ancak başkalarına yansıtıldığında çatışmaya ve kafa karışıklığına neden olur.

Çözüm #1: Yansıtılmış terk etmeyi gerçek terk etmeden ayırın

Yansıtılmış terk edilmenin gerçek terk edilmekten nasıl ayırt edileceği beceresi, BKB semptomları olan bireylerin ilişkilerini geliştirmek için faydalı çözümler sağlar. Yukarıdaki senaryoda DD, bu duygulara göre hareket etmeden önce olası yansıtma için terk edilme duygularını incelemeyi öğrenebilir. Yukarıdaki örnekte, DD babasıyla ilişkisini gözden geçirip babasının onu tamamen reddetmek yerine ihtiyacının bir kısmını vermeye çalıştığını anlayabilir.

Çözüm #2: Başkalarından taleplerde bulunmak yerine ihtiyaçları tartışın

DD, terk edilme korkusunun babasının davranışından değil, kendi güvensizliğinden kaynaklandığını anlayınca, babasının kısmi de olsa ilgisinden yararlanabilir. Babasının telefonu açamadığı gecelerde ise arayabileceği başka birini bulabilir. Ya da korktuğunda kendini teselli etmeyi öğrenebilir ve bunların geçici olduğunu bilerek bu duygulara karşı daha hoşgörülü olabilir.

Baba için çözümler

Çözüm 1: Kişisel olarak almayın

DD gibi babanın da gerçek terkedilme ile yansıtılmış terk edilmenin nasıl ayırt edileceğini öğrenmesi gerekecek. Bunu yapabilmesinin bir yolu, babanın istemeden dahi olsa DD’nin terk edilme olarak kabul edilebileceği şekilde hareket edip etmediğini gözden geçirmesidir. Baba, DD’nin kardeşi veya erkek arkadaşı gibi başkalarıyla da terk edilmeyle ilgili benzer sorunları olup olmadığını da görebilir.

Çözüm #2: Geri yansıtma

Baba, yansıtılmış terk edilme korkusunu belirledikten sonra, onun hissini doğrulayarak yansıtmayı iade edebilir. Örneğin böyle bir durumda babanın tepkisi şöyle olabilir,

Baba: DD Yalnız olmaktan korktuğunu anlıyorum ve elimden geldiğince müsait olmaya çalışacağım. Seni seviyorum ve sana yardım etmek istiyorum.

Sonuç olarak, hastalığın yıkıcı gücünü yenmek için en iyi sonuçlar, BKB semptomları olan bireylerin sevdikleriyle beraber çalıştıklarında ortaya çıkar.

KAYNAK:
– Daniel S. Lobel, (August 28, 2022), “Borderline Personality Disorder And Projected Abandonment”. Psychology Today.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler