Travma Nedir?

Bir olayın travmatik olay olarak adlandırılabilmesi için aniden gelişen; kişide korku, kaygı ve çaresizlik hisleri uyandıran bir olay olması gerekir. Bunların yanında kişinin yaşamını, psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü tehdit etmesi gerekir. Her zaman olay kişi tarafından bizzat yaşanmayabilir. Travmatik olay kişinin yakın çevresindekilerin yaşadığı veya sadece şahit olduğu bir olay da olabilir.

Travma Nedir?En yaygın olarak görülen travmatik olaylar savaş, doğal afetler (deprem, sel vs.), kaza, cinsel veya fiziksel istismar, ani ölümler, ciddi hastalıklar olarak sıralanabilir. Görüldüğü gibi travmatik olay insan eliyle yapılabildiği gibi, doğal afetler, beklenmedik ve öngörülemez olaylar şeklinde de oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra travmatik olayın birden fazla, sistematik bir şekilde tekrarlandığı durumlar da olabilir. Çocuk istismarı, askerlikte yaşanılan deneyimler buna örnek olabilir. Böyle durumlar kişide uzun dönemli olumsuz etkiler bırakabilmektedir.

Travmatik bir olay her kişide aynı etkiyi yaratmayabilir. Kişinin olaydan etkilenme derecesi kişinin geçmiş deneyimleri, algısı ve inançlarına oldukça bağlıdır. Örneğin rafting sporu yapan bir kişi olayı eğlenceli olarak algılayabilirken bir diğer kişi bu durumu aşırı korku ve kaygı duyarak, varlığını tehdit eden bir olay gibi yaşayabilmektedir. Bu nedenle travmaya olay bazında değil kişide yarattığı etkiler üzerinden bakılması daha doğrudur.