Beyni kötü haberlere karşı korumak

Beyni kötü haberlere karşı korumak

Ülkemizde ve tüm dünyada giderek artan felaketler ve krizler haber kaynakları aracılığıyla bizlere ulaşıyor ve dolayısıyla daha fazla olumsuz haber tüketiyoruz. Bazı psikologlar, iyimserliği geliştirmenin beynin kötü haberlere karşı savunmasını güçlendirmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Ancak olumsuz haberleri tüketme dürtüsüne direnmek zor olabilir.

San Diego, California’daki Transcend Therapy’nin klinik direktörü Cecille Ahrens, “Evrimsel olarak tehlikeyi taramak ve tahmin etmek üzere gelişmişiz ve bu yüzden parmaklarımızı kötü haberlerin nabzında tutmak bizi kötü olasılıklara karşı daha hazırlıklı hissettiriyor olabilir” diyor. Özellikle kriz anlarında haberleri takip etmek gerekli olabilir. Ancak Ahrens, olumsuz manşetlerin tetiklediği korku, üzüntü ve öfke duygularının insanları “devamlı izleme moduna” saplanıp kalarak daha kötü ve endişeli bir ruh haline yol açabileceğini söylüyor.

Felaket Kaydırması-Doomscrolling

Son zamanlarda “felaket kaydırması-doomscrolling” olarak adlandırılan bu olumsuz sarmal, zihinsel sağlığa zarar verebilir. Araştırmalar, söz konusu haber nispeten sıradan olsa bile, kötü haber tüketimini artan sıkıntı, endişe ve depresyonla ilişkilendirdi. Sussex Üniversitesi’nden emekli psikoloji profesörü Graham Davey’e göre, kötü haberlere maruz kalmak kişisel endişeleri daha da kötüleştirebilir ve hatta “akut stres reaksiyonlarına ve oldukça uzun sürebilen travma sonrası stres bozukluğunun bazı semptomlarına” neden olabilir.

Normalde, beynin alt frontal girusu (IFG), yeni bilgilere dayalı inançları güncellerken kötü haberleri seçici olarak filtreler. Bu iyimser önyargı, insanların yaşıtlarından daha uzun yaşayacaklarını ve daha az kaza geçireceklerini varsayma eğiliminin nedenidir. Daha güçlü bir iyimser önyargı da sağlık yararları sağlıyor gibi görünüyor. İyimserler daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlığa sahiptirler ve kötümserlere göre riski daha az doğru değerlendirmelerine rağmen daha dayanıklıdırlar.

Beynin kötü haber filtresi tehdit altında kapanıyor

Londra Üniversitesi’ndeki bilim adamları, IFG etkinliğini bastırarak geçici olarak iyimserleri kötümserlere dönüştürdüler. Beynin kötü haber filtresinin tehdit altında kapandığını buldu. Bu, ölüm kalım durumlarında yardımcı olan ancak kıyamet ile tetiklendiğinde kendi kendini yenilgiye uğratan bir özellik.

Bazı araştırmacılar, iyimserliği artırmanın, insanların kötü haberlerle tamamen bağlantı kurmadan daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Kültürler arası bir araştırma, iyimserlerin, yüksek düzeyde genel güvene sahip kişilerin ve komplo teorilerine inanmayanların, pandemi hakkında bilgi tüketirken karamsarlardan daha az korku yaşadıklarını ve halk sağlığı önlemlerini takip etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

İyimserlik olumsuz psikolojik etkilerden koruyor

Yakın zamanda yapılan bir başka araştırma, iyimserliğin yaşlı insanları saplantılı bir şekilde tıbbi bilgi aramaktan ve bu davranışın olumsuz psikolojik etkilerinden koruduğunu buldu. Yazarlara göre, mevcut pandemi sırasında iyimserliğin bu yararı göz önüne alındığında, iyimserliğin geliştirilebileceği yolları düşünmek gereklidir. Örneğin, önceki araştırmalar, sosyal faaliyetlere, dini uğraşlara, sosyal desteğe, fiziksel faaliyetlere veya şükran pratiğine katılmanın iyimserliği ve başa çıkma becerisini artırabileceğini öne sürdü.

Davey, seçici haber katılımını önerir: Haberleri yalnızca günün belirli saatlerinde izlemek ve haberleri tükettikten sonra, hareketli müzik dinlemek, bir tür egzersiz yapmak veya rahatlatıcı, sıcak bir banyoya dalmak gibi ruh halinizi yükseltecek bazı etkinliklere sahip olmak öneriliyor.

Ayrıca araştırmalar, şükran günlüğü tutma ve gelecekteki en iyi benliği hayal etme gibi pozitif psikoloji müdahalelerinin iyimserliği artırdığını gösteriyor. 2017’de yapılan bir denemede, kalp hastalığı olan ve iyimserlik eğitimi alan hastalar, iki ve dört ay sonra iyimserlik, umut, yaşam doyumu ve kaygıda sürekli iyileşmeler bildirdi.

KAYNAK:
– Blades, R. (2021). Protecting the brain against bad news.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler