Afetlerin yarattığı psikolojik etkilerin iyileşmesi

Afetlerin yarattığı psikolojik etkilerin iyileşmesi

Afetler ve acil durumlar, günlük yaşama giren güçlü ve üzücü olaylardır. İnsan olarak, bir felaket veya acil durum sonrasında güçlü duygusal veya fiziksel tepkiler verebiliriz ve bu oldukça normaldir. Çoğumuz için, bu reaksiyonlar birkaç gün veya hafta içinde azalır. Bu durum bir akıl sağlığı göstergesi değildir ancak çoğumuz bazı meseleler hakkında endişeli olabiliriz, çocuklarla afet hakkında konuşmak veya afetten etkilenen arkadaş ve aile üyelerini desteklemek gibi konularda basit bir rehberliğe ihtiyaç duyabiliriz. Ancak bazılarımız da bu durumda oldukça önemli bir sıkıntıya sahip olabilir, destek, güvence ve problem çözme uygulamalarına ihtiyaç duyabiliriz.

Afetlerden sonra güvenliği, konforu ve yardımı teşvik etmek

Bir toplulukta bir felaket meydana geldiğinde, birçok insan için oldukça üzücü olabilir, ancak etkilenenlere yardım etmek için aile, arkadaşlar, gönüllüler ve topluluk üyelerinin yapabileceği çok şey vardır.

Avustralya Psikoloji Birliği’nin 2020’de yayınladığı bir bildirge pratik olarak yapabileceklerimizi listelemektedir.

Bir felaketin yarattığı psikolojik etkileri iyileştirmenize yardımcı olacak ipuçları

 • Üzücü bir süreçten geçtiğinizin farkına varın, duygularınızı deneyimlemek için kendinize izin verin. Üzüldüğünüz için kendinize yüklenmeyin.
 • Hissetmenin doğru ya da yanlış yolu olmadığını unutmayın.
 • Bu durumla başa çıkabileceğinizi ve başa çıkmakta olduğunuzu kendinize hatırlatın.
 • Güvenilir, tanıdık ve saygılı insanlarla vakit geçirin.
 • Olanlarla ilgili düşüncelerinizi engellemeye çalışmayın. Kademeli olarak ne olduğunu düşünmek ve üzerinde çalışmak, yaşananlar, travmatik bir durumla yüzleşmeye yardımcı olabilir.
 • Duygularınızı “kapatmayın”. Fırsat bulduğunuzda deneyimlerinizi güvendiğiniz insanlarla paylaşın. Ancak konuşmak istemezseniz bu durum da normaldir, kendinizi konuşmak için baskı altında hissetmeyin.
 • Duygularınızı ifade etmenin başka yollarını da bulun. Örneğin; bir günlük tutmak veya sanatsal bir uğraşı.
 • Normal bir rutini sürdürmeye çalışın. Gününüzü yapılandırın ve meşgul olmakla üretken olmak, duygularınızı yansıtmak ve düşüncelerinizi işlemek için zaman tanımak arasında bir denge kurmaya çalışın.
 • Kendinizi yorgun hissediyorsanız dinlenmek için kendinize zaman tanıyın. Hafif düzenli egzersiz de sağlığınız için önemlidir.
 • Gevşeme pratiği yapmak için zaman ayırın. Adım adım kas gevşemesi gibi teknikler veya sadece toprakla uğraşmak, müzik dinlemek gibi rahatlatıcı bir aktiviteye kendinizi kaptırmak için izin verin.
 • Başa çıkmak için alkol veya ilaçları aşırı kullanmaktan kaçının.
 • Herhangi bir büyük karar veya büyük yaşam değişikliği yapmaktan kaçının.
 • Belirli etkinliklerden veya yerlerden gereksiz yere kaçınmadığınızdan emin olun.
 • Sizi önemseyen ve güvendiğiniz kişilerden destek isteyin. Sosyal destek, kriz zamanlarında çok yardımcı olur.
 • Arkadaşlarınıza ve ailenize ihtiyaçlarınızı bildirin. Yorulduğunuzu, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzu, birileriyle konuşmak istediğinizi ya da sadece yanınızda birisinin olmasını istediğinizi bilmelerini sağlayarak size yardımcı olmalarına olanak verin.
 • Son deneyiminiz geçmişte stresli bir olaydan veya çocukluk travmasından gelen duygular ve anıları canlandırıyorsa, bu anıların mevcut durumu karıştırmasına izin vermemeye çalışın. Deneyimleri ayrı tutun ve onlarla ayrı ayrı ilgilenin.
 • Uyum sağlamak için kendinize zaman tanıyın. Esneklik normdur ancak toparlanmak için kendinize biraz zaman ayırın.

Gerektiğinde ek destek isteyin

Bir doğal afetin sonucu olarak sizin veya ailenizin yaşadığı stres veya endişenin çok fazla olduğunu düşünüyorsanız, bir psikolog yardımcı olabilir.

Psikologlar, stres de dahil olmak üzere bir dizi akıl sağlığı sorunu için etkili müdahaleler sağlama konusunda yetenekli, yüksek eğitimli ve nitelikli profesyonellerdir. Bir psikolog, mevcut en iyi araştırmaya dayanan teknikleri kullanarak stresinizi ve endişenizi yönetmenize yardımcı olabilir.

KAYNAKÇA:
– Australian Psychological Society. (2020). Recovering from a natural disaster: Promoting safety, comfort, and help after a disaster.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler