Duyguları işleyen beyin bölgelerinde düşük bağlantıya bağlı alkol kullanımı

Duyguları işleyen beyin bölgelerinde düşük bağlantıya bağlı alkol kullanımı

Klinik ve Deneysel Araştırma’da yayınlanan bir çalışmada, California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar, değişen sinirsel aktivite kalıplarının bazı insanların yüz ifadelerini yorumlama yeteneğini bozabileceğini ileri sürmektedir.

Araştırmacılar, beyin bağlantısında oluşan bu farklılıkları bireylerin gelecek yaşamlarındaki alkol kullanımını tahmin edebilmek için önemli olduğunu vurgulamıştır. Bunun yanında alkol kullanım bozukluğunu tedavi etmek veya önlemeye çalışmak yeni müdahale yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır.

Düzensiz alkol kullanımı geliştirme riski genetik olarak etkilenmekte ve bireyin alkolün verdiği etkileri yaşamadan önce kaç içki tüketmesi gerektiği ile ilişkilendirilmiştir. Alkole düşük düzeyde yanıt verenler (düşük LR), yüksek düzeyde yanıt verenlere (yüksek LR) kıyasla daha fazla içme ve zaman içerisinde alkol sorunları geliştirme eğiliminde olduğu görülmüştür.

Düşük LR bireyleri üzerinde yapılan önceki çalışmalara bakıldığında, duyguların ve ödüllerin işlenmesinde yer alan amigdala da dahil olmak üzere belirli beyin bölgelerinde aktivitenin azaldığını kaydetmiştir. Yapılan yeni çalışma, bu beyin bölgeleri arasındaki işlevsel bağlantıyı değerlendiren ilk çalışmadır.

UC San Diego Tıp Fakültesi’nde klinik psikiyatri profesörü yardımcısı olan ilk yazar ben McKenna, “Yüz ifadelerini okuma yeteneği, bir durumu yorumlama ve davranışlarımızı değiştirme şeklimizi etkiler” dedi. “Bu değerli sosyal ve duygusal bilgiyi gerektiği gibi işleyemiyorsanız, alkolü bırakma veya kullanmaya devam etme seçiminiz de dahil olmak üzere davranışlarınızı etkileyecektir.”

Araştırmada, alkol sorunu öyküsü olmayan 108 genç yetişkinden, az miktarda alkol ya da alkolsüz bir plasebo içecek tüketmeleri ve mutlu, kızgın ve korkulu yüzleri tanımlamak için bir duygusal yüz işleme görevi gerçekleştirmeleri istenmiştir. Bu sırada beyin aktivitesi fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmacılar tarafından alkol tüketimi olmasa bile, düşük LR bireylerin duygusal yüzleri işlerken amigdala ile ön loblar, insula ve parietal bölgeler arasında daha az işlevsel bağlantıya sahip olduğunu tespit edilmiştir.

McKenna, “Bu insanlarda, alkol tüketmeden ve alkol sorunları geliştirmeden önce bile beyin bölgelerinin farklı şekilde iletişim kurduğunu görmek bizi şaşırttı” dedi.

McKenna, bu azalan bağlantıların, düşük LR’ye sahip kişilerin sosyal çevrelerini anlamalarını ve bunlara uyum sağlayarak yanıt vermelerini zorlaştırdığını öne sürdü. Örneğin, mutlu bir yüz görmek, ödüllendirici beyin sinyalleri üretecektir. Fakat bunlar düşük LR’li bireylerde düzgün bir şekilde algılanmıyorsa, telafi etmek ve ödülün kendisini elde etmek için alkole daha fazla güvenebilirler.

Takip Çalışması

Çalışma ekibi, beş yıl sonra aynı kişilerle ilgili takip verilerini gözden geçirmiştir. Katılımcıların gelecekteki alkol sorunlarını tahmin etmek için önceki taramalardan elde edilen işlevsel bağlantı modellerini kullanabileceklerini tespit etmişlerdir.

Çalışmanın yazarlarından Marc Schuckit, bu tür psikoeğitim programlarının geliştirilmesinde ve test edilmesinde yer almıştır. Bu programlar için klinisyenlerin hangi hastaları hedef alacaklarını, ne tür bir eğitim sağlayacaklarını ve bunu sağlamak için en faydalı zaman diliminin ne zaman olduğu belirleneceği söylenmiştir.

Schuckit, “Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken, beyin yapısındaki farklılıkları veya beyin bölgelerindeki aktiviteyi de aramaya çalıştık. Artık beyin bölgeleri arasındaki işlevsel bağlantının yepyeni bir açıklama düzeyi ekleyebileceğini görüyoruz. Bu ağları hedef alan terapiler geliştirebilirsek, bozukluğu durdurmak adına güçlü bir araç olabilir.” dedi.

KAYNAK:
– Alcohol Use Linked to Lower Connectivity in Brain Areas That Process Emotions, Neuroscience News.

 

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler