Hobiler ve Sayısız Faydaları

Hobiler ve sayısız faydaları

Dilimize İngilizceden geçen “hobi” kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki karşılığı “görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü” olarak geçiyor. Peki bir kişinin hobilerinin olması psikolojisi üzerinde nasıl etkiler oluşturur?

Bir meslekten farklı olarak neyin hobi olarak kabul edildiğinin önemli bir belirleyicisi muhtemelen bu faaliyette geçimini sağlama amacının olmayışıdır. Neredeyse hiç kimse yaptığı hobiler ile geçimini sağlayamaz. Buradan yola çıkılarak şöyle bir yorumda bulunmak çok zor değildir: bir insanın hobilerinin olması kendi için bir şey yapmasının bir karşılığı olarak kıymetlidir.

Hobi kavramı ile kastedilen genel olarak boş zaman etkinlikleri, psikolojik olarak belirli davranış kümeleriyle tanımlanan olumlu etkinliklerdir. Bir insan hobileri ile meşgul olduğunda rahatlıkla anlaşılabileceği üzere, sevilen bir eyleme yakınlaşır sevmediği birtakım eylemlerden ise uzaklaşır. Dijitalleşmenin günden güne arttığına şahit olduğumuz bu zamanlarda tek başına ya da grupla yapılabilecek farklı ve eğlenceli etkinliklere duyulan ihtiyaç da artacak gibi görünüyor.

Hobiler ile meşgul olmak alışılagelmişin dışına çıkmak adına büyük bir imkân sağlamaktadır. Gündelik hayatın monotonluğundan ve yorucu etkilerinden sıyrılmaya destek sunar. Bir hobinin edinilmesi önemli bir beceri, bilgi ve deneyim kazanmanızı sağlayabilir ancak hobilerin temel amacı büyük oranda kişisel doyumdur. Hobilerin insan psikolojisi, kalp ve beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır.

Yapılan bir araştırmada özellikle ergenlik dönemlerinde boş zaman etkinliklerine katılımda bulunanların olumlu psikolojik gelişim gösterdikleri görülmüştür. Yapılan başka bir çalışmada hobiye sahip olmanın koroner arterler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğundan, bir başka çalışmada günde en az bir saat hobileri ile meşgul olan kişilerin daha geç demansa (bunama) yakalandıklarından, bir başka çalışmada ise meme kanseri olan kişiler üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğundan bahsedilen hobilerin ufak bir araştırma ile birlikte ne kadar faydalı olabileceğini görmek hiç de zor değildir.

Bütün bu olumlu şeylerin yanı sıra hobiler zamanı yapılandırmaya ve hayatın akışından daha fazla zevk almaya, sosyal ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye, daha ilgi çekici olmaya ve benlik kavramını güçlendirmeye, stresle başa çıkmaya yardımcı olurlar.

Son olarak sitemizde yayınlanan hobiler ile depresyon arasındaki ilişkiye değinen Hobiler ve Depresyon Arasındaki İlişki: Sosyal Reçete başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.

KAYNAKÇA:
– Tomioka, K., Kurumatani, N., & Hosoi, H. (2016). Relationship of having hobbies and a purpose in life with mortality, activities of daily living, and instrumental activities of daily living among community-dwelling elderly adults. Journal of epidemiology, 26(7), 361-370.
– Tominaga, K., Andow, J., Koyama, Y., Numao, S., Kurokawa, E., Ojima, M., & Nagai, M. (1998). Family environment, hobbies and habits as psychosocial predictors of survival for surgically treated patients with breast cancer. Japanese journal of clinical oncology, 28(1), 36-41.
– Hughes, T. F., Chang, C. C. H., Vander Bilt, J., & Ganguli, M. (2010). Engagement in reading and hobbies and risk of incident dementia: the MoVIES project. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias®, 25(5), 432-438.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler