Hobiler ve Depresyon Arasındaki İlişki: Sosyal Reçete

Hobiler ve Depresyon Arasındaki İlişki: Sosyal Reçete

Son zamanlarda, birinci basamak hastalarını tıbbı yöntemlere ek olarak tıbbi olmayan destek kaynaklarına yönlendirmeye artan bir ilgi vardır. Yaygın olarak “sosyal reçete” olarak anılan bu destek özellikle hafif-orta derecede depresyonu olan hastalar için yapılır.

Sosyal reçetede verilen popüler etkinliklerden bazıları; müzik, resim, dikiş, marangozluk, koleksiyonculuk veya model yapımı gibi el sanatlarını içeren grup etkinlikleridir. Tüm bunlar hastayı farklı faaliyetlere katılmaya teşvik etmektir.

Bu faaliyetler, dikkati yönlendirmek, yenilikçilik, bilişsel uyarılma ve aidiyet sağlamanın yanı sıra başa çıkma becerilerini ve eylemliliği geliştirir. Bütün bu faaliyetler ruh sağlığını olumlu bir şekilde etkileyen sosyal desteği sağlar. Ayrıca hobiler kişilere özellikle duygusal etkileşim, kendini ifade etme, yaratıcılık ve rahatlama imkânı tanır. Depresyon ve hobi etkileşimi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, sanat etkinliklerini içeren hobilerle uğraşmanın faydalarını bildirmiştir.

Yapılan çalışmalar hekimleri, psikologları, psikoterapistleri ve sosyal hizmet uzmanları, hastaların mevcut bakım planlarına ek olarak sosyal reçete kullanma konusunda desteklemektedir (ancak her hasta için sosyal reçetenin uygunluğun sağlanmasına özen gösterilmelidir).

KAYNAK:
– Fancourt, D., Opher, S., & de Oliveira, C. (2019). Fixed-Effects Analyses of Time-Varying Associations between Hobbies and Depression in a Longitudinal Cohort Study: Support for Social Prescribing? Psychotherapy and Psychosomatics, 1–3. doi:10.1159/000503571
– Fancourt D, Finn S. Cultural contexts of health: the role of the arts in improving health and well-being in the WHO European region (Health Evidence Network Synthesis Report). Copenhagen: WHO; 2019 Nov.
– Fancourt D, Perkins R. Effect of singing interventions on symptoms of postnatal depression: three-arm randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2018 Feb;212(2):119–21