Travma sonrası stres bozukluğunun biyolojik kökenleri

Travma sonrası stres bozukluğunun biyolojik kökenleri

Kişinin travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) geliştirmeye yatkınlığını anlamak önemlidir. Örneğin, TSSB riski altında olan biri, yüksek stres ve potansiyel travma olasılığı daha yüksek olan işlerden uzak durabilir veya potansiyel olarak tetikleyici bir olay yaşar yaşamaz tedavi arayabilir.

Amerikan Ulusal Sağlık Birliği, Duke ve Tufts Üniversiteleri bünyesinde bulunan bir araştırma ekibi, insanların kendilerini TSSB’ye daha duyarlı hale getiren önceden var olan beyin aktivasyon modellerine sahip olup olmadığını veya bu aktivasyon modelini TSSB’ye sahip oldukları için alıp almadıklarını bulmaya çalıştılar. Çalışma sonunda travma sonrası stres bozukluğuna karşı savunmasızlığı gösteren biyolojik işaretler buldular. Araştırmanın sonuçları Journal of Psychiatry Research adlı dergide yayınlandı.

Katılımcıların hipervijilans durumları incelendi

TSSB’yi tanımlayan bir dizi semptom vardır. Bunlar içerisinde hipervijilans, potansiyel tehditler için çevrenin her zaman izlenmesi gerektiğini hissetme durumudur. Bu durumda birey aşırı düzeyde uyarılmış, huzursuz ve gergin bir tutum içerisindedir. Üniversite çapında yapılan araştırmada kadınlar üzerinde TSSB çalışan araştırmacı bireylerin hipervijilans durumlarını inceledi.

Önceki araştırmalar, hipervijilansın, TSSB’si olan kişilerin belirsiz veya açıkça tehdit edici olmayan sinyallere korkuyla yanıt vermesine yol açabileceğini bulmuştu- örneğin, bir havai fişek sesi duymak, TSSB’li bireylerde silah sesi korkusunu tetikleyebiliyordu.

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun genetik temelleri

Tufts araştırmacıları tarafından yönetilen ekip, beyin aktivasyonunun fMRI çalışmalarını kullanarak erkek tek yumurta ikizleri üzerinde çalıştı. Araştırmacılar, aynı genleri paylaşan tek yumurta ikizlerini inceleyerek, hangi özelliklerin ailesel olduğunu ve hangilerinin olmadığını gösterebildiler.

12 tek yumurta ikizinden oluşan bir sette, ikizlerden biri travma geçirmiş ve TSSB geliştirmiş, diğeri ise travmaya maruz kalmamıştı. Kontrol grubu olarak 15 tek yumurta ikizinden oluşan bir set kullanıldı.

Beyin taramalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu

TSSB’si olan kişilerin travmayla ilgili görüntülere tepkileri incelenirken, daha önce hiç kimse beyin aktivasyon taramaları yapıp belirsiz görüntülere tepkilerini incelememişti. Araştırma ekibi iki beyin mekanizmasına odaklandı.

Birincisi, beynin korkuyla ilgili uyaranları işlemekle görevli bir parçası olan ve savaş, kaç veya donma tepkisiyle sonuçlanan amigdalanın aktivasyonuydu. İkinci mekanizma, aslında tehdit edici olmayan şeylere amigdalanın tepkisini engellemekle görevli prefrontal korteksin bir parçası olan medial frontal girusun aktivasyonuydu.

Beklenin aksi yönde sonuçlar

Araştırmacılar, TSSB’si olan erkeklerin, şaşıran yüzleri incelerken amigdalalarında daha fazla aktivasyon göstermelerini beklerken, katılımcıların nötr yüz ifadelerine aynı tepkiyi vermesini beklemiyorlardı. Anlamlı bir şekilde, aynı şey, katılımcıların TSSB’si olmayan travmaya maruz kalmamış ikizleri için de geçerliydi. Öte yandan, travma yaşamış ancak TSSB teşhisi konmamış grup, şaşırmış veya nötr yüzlere aynı yüksek amigdala tepkisini göstermedi.

TSSB riskini gösteren işaretler

Araştırmacılardan Hinojosa, bu bulguların, travma yaşamadan önce daha fazla amigdala aktivasyonuna sahip olan bireylerin TSSB geliştirmeye karşı daha savunmasız olabileceği anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Hinojosa:  “Bu bulgular aynı zamanda, eğer bir kişi yüksek amigdala aktivasyonu yoluyla TSSB geliştirmeye karşı önceden var olan bir savunmasızlık gösteriyorsa ve travmatik bir olay yaşıyorsa, ‘TSSB semptomlarının gelişimini umutla önlemek için bu travmayı yaşar yaşamaz onlara potansiyel olarak tedaviler sağlayabiliriz’ anlamına gelebilir. ”

Beynin ön bölgesindeki durum

Çalışmadan çıkarılan diğer bir sonuç, aşırı korku tepkisini bastıran medial frontal girustaki azalmış reaktivitenin yalnızca TSSB’si olan grupta meydana geldiğidir. Hinojosa, prefrontal korteksteki alçaltılmış yanıtın “PTSD’nin kazanılmış bir özelliği olması” olarak yorumluyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kronik stresin veya travmatik olayların beyinde nörotoksik etki yarattığı düşündürmektedir. Dolayısıyla, Hinojosa, çalışmadaki bireylerin yaşadığı stres ve travmanın “beyinlerindeki bu bölgeye zarar verebileceğin ve bu sebeple de medial prefrontal alandaki aktivitenin azalmış olabileceğini söylüyor.

Sonuç

Araştırmacılar, sonraki adımlar için çalışmanın daha büyük örneklem boyutlarıyla çoğaltılması ve mevcut çalışmada yalnızca erkeklerden oluşan deneklerin ötesine genişletilmesi gerektiğini söylüyor.

KAYNAKÇA:
– Hinojosa, C. A., VanElzakker, M. B., Hughes, K. C., Offringa, R., Sangermano, L. M., Spaulding, I. G., … & Shin, L. M. (2022). Exaggerated amygdala activation to ambiguous facial expressions is a familial vulnerability factor for posttraumatic stress disorder. Journal of Psychiatric Research, 156, 451-459.
– Neuroscience News. (2.02.2023). Shining a Light on the Biological Origins of PTSD.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler