İşlevsiz iletişim kalıpları evli çiftlerde bağışıklık sistemi işlevini etkileyebilir

İşlevsiz iletişim kalıpları evli çiftlerde bağışıklık sistemi işlevini etkileyebilir

Evliliklerdeki olumsuz iletişim kalıplarının, daha az olumlu ve daha fazla olumsuz duygularla birlikte azalan bağışıklık sistemi işleviyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Psychoneuroendocrinology’de yayınlanan araştırma, evliliklerdeki olumsuz iletişim kalıplarının, daha az olumlu ve daha fazla olumsuz duygularla birlikte azalan bağışıklık sistemi işleviyle ilişkili olduğunu doğrulamıştır. Araştırma, işlevsiz iletişim kalıplarına sahip evliliklerde olanlar için fiziksel ve duygusal sonuçları vurgulamaktadır.

Purdue Üniversitesi’nde yardımcı doçent olan baş yazar Rosie Shrout, “Evlilik daha iyi sağlıkla ilişkilidir, ancak kronik olarak sıkıntılı evlilikler sağlığı daha da kötüleştirebilir. Bu etkilere katkıda bulunan perde arkasında neler olup bittiğini anlamak önemlidir.” dedi.

İlişkide iletişim biçimi ve yaraların iyileşmesi

Shrout ve meslektaşları, evli çiftlerde iletişim tarzları, yaraların iyileşmesi, ruh halleri ve değerlendirmeler arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçladı. Çalışmaya en az iki yıldır evli olan ve yara iyileşmesini engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olmayan 42 çift dahil edildi.

Partnerlerin her ikisinden de ilk ziyaret sırasında bir sosyal destek tartışmasına ve ikinci ziyaret sırasında bir çatışma tartışmasına katılmaları istendi. Katılımcıların iltihaplanma seviyeleri, iletişim kalıpları ve yara iyileşmesi sekiz gün boyunca günlük olarak ve ardından 12. günde tekrar ölçüldü. Tutarlı fiziksel aktivite sağlamak için çiftler aynı odada birlikte kaldı.

Eleştiri, değişiklik talebi, geri çekilme, kaçınma, yapıcı iletişim

Shrout ve meslektaşları, evlilik konuşmalarında görülen tipik iletişim kalıplarını belirlediler. Bunlar, bir partnerin eleştiride bulunduğu veya değişiklik talep ettiği, diğerinin ise konuşmadan kaçındığı veya sohbetten çekildiği talep/geri çekilme modelini içerir. Bu modele göre, evlilikle ilgili tartışmalar artan kortizol reaksiyonuyla bağlantılıdır. Karşılıklı kaçınma, daha fazla sıkıntı ve daha az yakınlıkla bağlantılı olduğundan, bir ilişkiye zarar verebilecek başka bir kalıptır. Buna karşılık, karşılıklı yapıcı iletişim, daha az sıkıntı, daha fazla yakınlık ve daha yüksek memnuniyet ile ilişkilidir.

Sonuçlarda cinsiyet farkı

Bulgular, sosyal desteğin varlığının iltihabı azaltmada ve yara iyileşmesini hızlandırmada yardımcı olduğunu gösterdi. Öte yandan, evlilikte uyumsuzluk iltihabın artmasına ve yara iyileşmesinin gecikmesine neden oldu. Ek olarak, karşılıklı yapıcı iletişim kalıplarının daha hızlı yara iyileşmesi ile bağlantılı olduğu keşfedildi.

Araştırmalar ayrıca kadınların, evlilik stresinden erkeklerden daha fazla etkilenme eğiliminde olduklarını ortaya koydu. Batı kültürü genellikle kadınları çatışmaları çözmek için daha fazla sorumluluk almaya teşvik eder. Çiftler olumsuz iletişim ve davranışlarda bulunduklarında, kadınlar bunu ilişkide bir sorun olduğunun işareti olarak yorumlayabildiğini ortaya koydu.

Shrout, “Bireyler tipik olarak günlük bazda daha olumsuzlarsa, belirli etkileşimlerde olumsuzlarsa, tartışmayı daha olumsuz ve daha az olumlu olarak değerlendirdiler, daha az olumlu duygu hissettiler ve yaraları daha yavaş iyileşti” dedi ve ekledi “Bu çalışmayla, özellikle kadınlar için kronik olumsuzluğun ve akut olumsuzluğun duygusal, ilişkisel ve bağışıklık üzerinde etkilerini gözlemledik”.

Kısıtlılıklar

Araştırma ekibi, çalışmanın bazı sınırlamalarını kabul etti. Örneklem ağırlıklı olarak beyaz, eğitimli, farklı cinsiyetten çiftlerden oluşuyordu. Gelecekte, aynı cinsiyetten çiftler de dahil olmak üzere daha çeşitli çiftlerde iletişim kalıpları ve davranışlarının incelenmesi gerekmektedir.

Çalışmanın ortak yazarı Janice K. Kiecolt-Glaser bir haber bülteninde, “Bu çalışma, ilişkilere bir pencere açıyor: Çiftlerin ilişkileri hakkında söyledikleri, yalnızca nasıl davrandıklarına değil, aynı zamanda davranışları ve biyolojileri hakkında söylediklerine de tercüme edildi” dedi.

Araştırma, talep/geri çekilme, karşılıklı kaçınma ve karşılıklı yapıcı iletişim gibi farklı kalıpların ilişkiler ve sağlık üzerindeki etkisini tanımanın önemini vurgulamaktadır.

KAYNAKÇA:
– Laura Staloch (18.04.2023). Dysfunctional communication patterns can affect immune system function in married couples, study suggests.
– Shrout, M. R., Renna, M. E., Madison, A. A., Malarkey, W. B., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2023). Marital negativity’s festering wounds: The emotional, immunological, and relational toll of couples’ negative communication patterns. Psychoneuroendocrinology, 149, 105989.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler