Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, iki kişi arasındaki ya da bir grup içindeki etkileşimin kullanılması yoluyla kişinin kendisini tanıyarak anlayabilmesine ve yaşantısında değişiklik meydana getirmesine hizmet eden profesyonel etkinliklere verilen addır. Psikoterapistler sınırları ve pratiği önceden belirli yöntemleri kullanarak, hastanın/danışanın başka kişilerle olan sorunlarının yanı sıra, kendi içlerindeki kişisel çatışmalarını araştırmasına ve bunları çözümlemesine yardımcı olurlar.

Aşağıdaki ögeleri içermeyen yöntem ve süreçler psikoterapi olarak adlandırılamaz:

– Psikoterapi belirli bir teori uyarınca gerçekleştirilmeli, açıklamalar ve değişim bu teori ışığında olmalıdır.

– Psikoterapist insan davranışlarının temelleri hakkında derinlemesine bilgi ve görgüye, formel psikoterapi öğretiminin yanı sıra, ahlaki ve profesyonel sınırlara uyacağı düzeyde mesleki eğitime sahip olmalıdır.

– Psikoterapist kişinin sosyal ve kültürel değerlerinden ve bunların kişinin davranış ve tutumlarına etkisinden haberdar olmalı, bunlara saygı duyabilmelidir.

– Psikoterapist önceden almış olduğu eğitimin dışında mesleki süpervizyon (üst denetim) sürecini devam ettirmeli, yaşanacak sorunlarda kıdemli meslektaşının görüş ve önerilerine her an başvurabilmelidir.

– Kullanılan psikoterapi yöntemlerinin hangi hastalık ve sorunlar için ne düzeyde etkili olduğu önceden yapılan bilimsel araştırmalar ile araştırılarak kanıtlanmış olmalıdır.

Bu nedenle psikoterapist seçiminde itinalı olunmalı, psikoterapistin hangi mesleki ve profesyonel eğitimlerden geçmiş olduğu önceden araştırılmalıdır.