Major Depresif Bozukluk Riskinin EEG ile Belirlenmesi

Major Depresif Bozukluk Riskinin EEG ile Belirlenmesi

Major depresif bozukluk (MDB), ruh hali, bilişsel kapasite, sensorimotor ve homeostatik fonksiyonlardaki değişiklikler ile karakterize çok boyutlu bir bozukluktur. MDB tanısı konan hastaların yaklaşık yarısı, tedavilere cevap verememektedir. Tedaviye yanıt vermeyenleri, tedaviye yanıt veren hastalardan ayıran özellikleri tahmin etmek için yeni teknikler aranmaktadır.

Elektroensefalografi (EEG), duygu durum bozukluklarıyla ilişkili elektrofizyolojik değişkenlerin araştırılmasında sıklıkla kullanılır. Ayrıca tedavilerin belirlenmesinde ve tedaviye cevabın öngörülmesinde nörofizyolojik verilerin sağlanmasına olanak tanıyan invazif olmayan bir tekniktir.

MDB hastalarında EEG ile yapılan araştırmalarda beyin elektriksel aktivitesinde bir miktar yanallaşma olduğu, alfa ve teta ritimlerinde farklılıklar olduğu bulunmuştur. MDB hastalarının ruh hali ve bilişsel durumu,  sol frontal-kortikal aktivasyonundaki bir düşüşle ilişkilendiriliyor.

Bu bulgular, depresyon riski yüksek olan bireylerin belirlenmesinde, çeşitli tedavilere (farmakolojik, elektrokonvülsif tedavi vb.) yanıt verenler ve yanıt vermeyen bireylerdeki farklılıkları anlamada ve hastalığın hangi döneminde tedavinin daha etkili olacağını belirlemede yardımcı olabilir. Veriler hala yetersiz olmasına ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, alfa ve tetadaki nörofizyolojik belirteçler, erken bir tanı koyma ve duygudurum bozukluklarını daha iyi ve doğru bir şekilde tedavi etme konusunda yardımcı olmaktadır.

Kaynak:
Fernández-Palleiro, P., Rivera-Baltanás, T., Rodrigues-Amorim, D., Fernández-Gil, S., del Carmen Vallejo-Curto, M., Álvarez-Ariza, M., … Spuch, C. (2019). Brainwaves Oscillations as a Potential Biomarker for Major Depression Disorder Risk. Clinical EEG and Neuroscience.

    formu doldurun, biz sizi arayalım

    Güncel Yazılar

    Haberler