Obsesif Kompulsif Bozuklukta İstirahat Hali Alfa Ritminin Fonksiyonel Bağlantı Değişiklikleri

Obsesif Kompulsif Bozuklukta İstirahat Hali Alfa Ritminin Fonksiyonel Bağlantı Değişiklikleri

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), takıntıların, zorlantıların ya da her ikisinin birlikte olduğu kişide belirgin kaygıya neden olan tekrarlayan düşünce ve davranışların görüldüğü yaygın bir psikiyatrik bozukluktur.

Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının prevalansı % 2 ile % 3 arasındadır ve erkeklerde daha yaygındır. Farklı araştırma yöntemlerinin kullanıldığı OKB hastalarında bilişsel işlev bozukluğu (özellikle yürütücü işlev bozukluğu) gözlemlenmiştir.

Çok sayıda çalışma obsesif kompulsif bozukluk hastalarının frontal lob, hipokampus ve kaudat çekirdeğinde yapısal ve fonksiyonel anormallikler olduğunu göstermiştir. Bu alanlar, OKB hastalarında gözlenen, dikkat, hafıza, soyut düşünme, kelimelerin işlenmesi, görsel grafiklerin tanınması ve mekânsal hafızanın da dâhil olduğu bozulmuş birçok bilişsel işlevlerde rol oynar.

Önceki çalışmalar OKB hastalarında spesifik beyin bölgelerinde fokal fonksiyonel ve yapısal anormallikler bulunduğunu ortaya koymuştur ancak OKB’nin patogenezi ve altta yatan mekanizmaları hala büyük ölçüde bilinmemektedir.

Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında fonksiyonel beyin bağlantılarında (FBB) bir değişiklik olup olmadığını araştırmak için, sağlıklı kontroller (SK) ve OKB hastalarının göz açık ve göz kapalı istirahat halinde elektroensefalogram (EEG) verileri toplanmıştır.

OKB hastalarında alfa ve beta bantlarında anormal grafik teori parametreleri ve bozulmuş “small-world” özellikleri görüldü. Ayrıca OKB hastalarında bilateral posterior alanlarda uzun genlikli alfa ritminin, FBB’nin sağlıklı kontrollere kıyasla önemli ölçüde azaldığını, beta ritmindeki FBB’nin sadece göz açık durumda önemli ölçüde arttığı göstermiştir. Sonuç olarak, OKB hastalarında FBB’nin, OKB tanısı ve tedavisi için yeni bir bakış açısı sağlayabileceğini; dinlenme sırasında, özellikle alfa ve beta bantlarında anormal “small-world” özellikleri ve değişen topolojik yapı gösterdiğini göstermektedir.

* Small-World: Beyin bağlantılarındaki topolojik özellikleri gösteren matematiksel grafiktir.

KAYNAK:

  • DSM-V, Amerika Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı,5. Baskı, Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı, Çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği,Ankara, 2014.
  • Tan, B., Liu, Q., Wan, C., Jin, Z., Yang, Y., & Li, L. (2018). Altered Functional Connectivity of Alpha Rhythm in Obsessive-Compulsive Disorder During Rest. Clinical EEG and Neuroscience, 155005941880437.