Kanser Hastasında Psikiyatrik Bulgular

Kanser hastalarında %20-45 oranında depresyona, %15-75 oranında deliryuma rastlanmaktadır. Bunların yanı sıra akut stres bozukluğu, tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu, post travmatik stres bozukluğu ve panik bozukluk da sıkça rapor edilenler arasındadır.

Alkol ve nikotin bağımlılğının yol açtığı yoksunluk sendromları her zaman ortaya çıkabilen durumlardandır. Tümör lokalizasyonuna ve tümörün hormonal işlevselliğine, immün supresyona, enfeksiyonlara, paraneoplastik sendromlara, kemoterapötiklere ve radyoterapiye bağlı psikiyatrik bozukluklara da rastlanmaktadır.

Bazı meslektaşların, hastaların psikolojik yakınmalarını kanser gibi ağır bir hastalığın doğal sonucu olarak değerlendirebildiği ve birçok psikiyatrik bozukluğun bu nedenle gözden kaçabildiği rapor edilmektedir.

Semptomatik açıdan bakıldığında yorgunluk, halsizlik, kaygı, mutsuzluk, ağrı ve uyuklama, gece uykusuzluğu, iştah kaybı, konsantrasyon güçlüğü, cinsel işlev bozukluğu ve kabuslar en sık rastlanan bulgulardır.