Bipolar Bozukluk ile Majör Depresif Bozukluğu Ayırt Etme

Bipolar Bozukluk ile Majör Depresif Bozukluğu Ayırt Etme

Depresif dönemler sırasında, bipolar bozukluk (BB) ve majör depresif bozukluğu (MDB) ayırt etmek zor olabilir. Yanlış tanı, etkili tedavide gecikmeye ve yanlış tedaviye maruz kalmaya neden olabilir.

BB’da daha sık görülen hastalık özellikleri arasında psikomotor yavaşlama veya ajitasyon, kognitif bozukluk, duygudurum değişkenliği, psikoz olabilir. Ayrıca peripartum dönemde başlangıç ve hastalığın başlangıcında erken yaş yer alabilir, ancak hiçbiri bipolar bir tanıyı garanti etmek için yeterli değildir. Mevcut veya geçmiş manik veya hipomanik semptomlar için dikkatli, sistematik bir değerlendirme doğru tanıya olanak sağlamaktadır. 

Klinik olarak farklı olmasına rağmen, bipolar depresyon ve daha spesifik olarak, bipolar tip 2’nin (BP-2) depresif fazının MDB’den ayırt edilmesinin özellikle zor olduğu kanıtlanmıştır. BP-2 hastalarının çoğu hipomanik olmaktan çok depresyondayken tedavi için başvurmaları BP-2’yi kesitsel olarak ayırt etmenin zor olması şaşırtıcı değildir. Genel olarak bakıldığında, BB’da, manik / hipomanik atakların tedavi edilmesine ve önlenmesine dikkat edilirken, MDB tedavisi yalnızca depresif semptomlara ve depresyonun önlenmesine odaklanılıyor.

Duygudurum dönemlerinin başlangıcı ne kadar erken ise bipolar bir seyir için endişe o kadar büyük olmalıdır. Duygudurum bozukluklarının cinsiyet dağılımı aynı zamanda MDB ve BB arasında bir fark alanını temsil eder.

MDB’un BP-2’den farklılaşması özellikle anlamlı olabilir, çünkü kadınlar bu bozuklukları erkeklerden daha sık yaşarlar. Bir çalışma, panik benzeri “öfke nöbetleri” şeklindeki sinirliliğin BB’de unipolar depresyondan daha sık görüldüğünü öne sürdü. Atipik nörovejetatif semptomlar (hipersomni ve hiperfaji) BD-2 depresif dönemlerinde daha yaygın olabilir. Başka bir çalışma, BD-2 hastalarının MDB ile karşılaştırıldığında daha yaygın intihar eğilimi ve daha yüksek düzeyde psikomotor huzursuzluk ve ajitasyona sahip olduğunu göstermiştir.

Bu iki bozukluğun daha etkili bir şekilde ayırt edilmesi, yanlış tanı ve tedaviyi engelleyebilir.

Kişinin en az 1 mani dönemi var ise bipolar bozukluk tip 1, en az bir depresyon ve hipomani dönemi var ise bipolar bozukluk tip 2 tanısı alır.

KAYNAK:
Vöhringer, PA ve Perlis, RH (2016). Bipolar Bozukluk ve Majör Depresif Bozukluğu Ayırım. Kuzey Amerika Psikiyatri Klinikleri, 39 (1), 1-10. doi: 10.1016 / j.psc.2015.10.001