Tedaviye Dirençli OKB’de Derin TMS’nin uzun vadeli sonuçları

Tedaviye Dirençli OKB’de Derin TMS’nin uzun vadeli sonuçları

OKB tedavisinde farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapi birçok hastada etkin olsa da kalıcılığı tartışmalı olup sürekli kullanımı gerektirebilmektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk tedavisinde derin transkranyel manyetik uyarım (dTMS) uygulaması 2018’de FDA tarafından kullanım onayına sunulmuş, yan etkisi az ve yeni bir tedavi yöntemidir. Daha önceki kontrol gruplu klinik çalışmaya göre dTMS tedavisi almış OKB hastalarının %38’inde dört haftaya kadar korunabilen iyileşme görülmüştür.

Derin TMS tedavisini uygulayan çeşitli merkezlerden alınan verilere göre ise OKB hastalarının %52,4’ü derin TMS’ye cevap vermiş ve bir ay boyunca bu etkiyi korumuşlardır.

Bu çalışmada, derin TMS’nin OKB tedavisindeki kalıcılığını belirlemek amacıyla için dTMS uygulayan 16 merkezlerle iletişime geçilmiş dTMS tedavisine cevap veren 108 hastanın tedaviden sonra herhangi bir ilaç/terapi/hastaneye yatış/tekrardan derin TMS tedavisine ihtiyaç duyulup duymadığı sorulmuştur. Bunun yanında, hastaların derin TMS tedavisinden sonra haftada kaç gün hastalığının günlük hayatını kötü olarak etkilediği, hastalıktan dolayı kaç gün kaybettiği ve kaç gününün verimsiz geçtiği öğrenilmiştir.

Bulgular

 • Yüz sekiz hastadan 60 hastanın bilgisine ulaşıldı.
 • Hastaların dTMS’ye verdiği klinik yanıtın kalıcılığı, dTMS tedavisinin bitiminden tedavide bir değişiklik meydana gelene kadar geçen süre olarak tanımlandı.

Sonuçlar

 • Hastaların %13’ü dTMS’ye verdiği cevabı 1 yıla kadar
 • Hastaların büyük bir kısmı (%87’si) dTMS’den sonra tedaviye verdikleri yanıtı 1 seneden uzun sürdürebildi.
 • Tedaviye cevabı bir yıldan uzun sürdürebilen hastaların yaklaşık yarısı (%43’ü) bu cevabı 1 sene daha koruyarak toplam 2 sene sürdürmeyi başardı.
 • OKB için dTMS’nin ortalama “dayanıklılığı” 1,98 yıl olarak hesaplandı.
 • Tedavinin kalıcılığını öngörebilecek herhangi bir demografik etkene rastlanmadı.

Hayat kalitesiyle ilgili bulgular

 • OKB hastalığı hayatı kısıtlayan bir hastalıktır. Derin TMS tedavisini takiben hastalar bu kısıtlamada azalma olduğunu belirtmiştir.
 • Derin TMS’den önce verimsiz geçen gün sayısı (örneğin; işlerini aksatma/yerine getirememe) haftada 5 iken tedavi sonrası 1.8’e düşmüştür.
 • Tedaviden önce hastalıktan dolayı kaybedilen gün sayısı (örneğin; işe/okula gidememe, evden çıkamama gibi) haftada 9 iken tedavi sonrası 0.3’e düşmüştür.
 • Klinik olarak iyileşme ile verimsiz gün sayısındaki azalış birbiriyle ilişkilidir.

Sonuç

Bu çalışmada sunulan “dayanıklılık” sonuçları, OKB’de Derin TMS tedavisi mekanizmasının, kronik kullanım gerektiren ilaçlarınkinden farklı olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır.

KAYNAK:
Harmelech, T., Tendler, A., Arikan, M. K., Çetin, H. L., Esmeray, M. T., Ilhan, R., … & Roth, Y. (2022). Long-term outcomes of a course of deep TMS for treatment-resistant OCD. Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Güncel Yazılar

  Haberler